R01 R0101 ae 04130100 EV-NX2000DFWME
 • NX2000 1 Front blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000001_Front_white?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000001_Front_white30002000370370#00000029329468
 • NX2000 2 Front01 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000163_Front01?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000163_Front0130002000370370#00000029329479
 • NX2000 3 R Perspective blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000164_R-Perspective?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000164_R-Perspective30002000370370#00000029329487
 • NX2000 4 Dynamic4 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000165_Dynamic4?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000165_Dynamic430002000370370#00000029329493
 • NX2000 5 Combination1 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000166_Combination1?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000166_Combination130002000370370#00000029329507
 • NX2000 6 Combination2 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000167_Combination2?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000167_Combination230002000370370#00000029329508
 • NX2000 7 Combination2 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000168_Combination2?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000168_Combination230002000370370#00000029329518
 • NX2000 8 R Perspective-w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000170_R-Perspective-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000170_R-Perspective-w-205030002000370370#00000029329530
 • NX2000 9 R Perspective-w-2050-Flash blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000171_R-Perspective-w-2050-Flash?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000171_R-Perspective-w-2050-Flash30002000370370#00000029329533
 • NX2000 10 L Perspective-w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000172_L-Perspective-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000172_L-Perspective-w-205030002000370370#00000029329547
 • NX2000 11 Dynamic1 w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000173_Dynamic1-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000173_Dynamic1-w-205030002000370370#00000029329554
 • NX2000 12 Dynamic2 w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000174_Dynamic2-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000174_Dynamic2-w-205030002000370370#00000029329563
 • NX2000 13 Dynamic5 w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000175_Dynamic5-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000175_Dynamic5-w-205030002000370370#00000029329564
 • NX2000 14 Front w-Flash blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000179_Front-w-Flash?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000179_Front-w-Flash30002000370370#00000029329574
 • NX2000 15 Back blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000180_Back?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000180_Back30002000370370#00000029329586
 • NX2000 16 R Perspective blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000181_R-Perspective?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000181_R-Perspective30002000370370#00000029329590
 • NX2000 17 R Pespective-w-Flash blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000182_R-Pespective-w-Flash?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000182_R-Pespective-w-Flash30002000370370#00000029329600
 • NX2000 18 L Perspective blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000183_L-Perspective?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000183_L-Perspective30002000370370#00000029329610
 • NX2000 19 Top blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000184_Top?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000184_Top30002000370370#00000029329613
 • NX2000 20 Right Side blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000185_Right-Side?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000185_Right-Side30002000370370#00000029329627
 • NX2000 21 Dynamic1 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000186_Dynamic1?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000186_Dynamic130002000370370#00000029329634
 • NX2000 22 Dynamic2 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000187_Dynamic2?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000187_Dynamic230002000370370#00000029329643
 • NX2000 23 Dynamic3 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000188_Dynamic3?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000188_Dynamic330002000370370#00000029329644
 • NX2000 24 Dynamic4 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000189_Dynamic4?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000189_Dynamic430002000370370#00000029329654
 • NX2000 25 Dynamic5 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000190_Dynamic5?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000190_Dynamic530002000370370#00000029329666
 • NX2000 26 Dynamic6 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000191_Dynamic6?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000191_Dynamic630002000370370#00000029329675
 • NX2000 27 Dynamic7 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000192_Dynamic7?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000192_Dynamic730002000370370#00000029329676
 • NX2000 28 Dynamic8 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000193_Dynamic8?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000193_Dynamic830002000370370#00000029329686
 • NX2000 29 Front w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000194_Front-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000194_Front-w-205030002000370370#00000029329696
 • NX2000 30 Front w-2050-Flash blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000195_Front-w-2050-Flash?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000195_Front-w-2050-Flash30002000370370#00000029329707
 • NX2000 31 Top w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000196_Top-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000196_Top-w-205030002000370370#00000029329713
 • NX2000 32 Right Side-w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000197_Right-Side-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000197_Right-Side-w-205030002000370370#00000029329722
 • NX2000 33 Dynamic3 w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000198_Dynamic3-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000198_Dynamic3-w-205030002000370370#00000029329730
 • NX2000 34 Dynamic4 w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000199_Dynamic4-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000199_Dynamic4-w-205030002000370370#00000029329736
 • NX2000 35 Front w-Flash blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000200_Front-w-Flash?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000200_Front-w-Flash30002000370370#00000029329747
 • NX2000 36 Back blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000201_Back?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000201_Back30002000370370#00000029329748
 • NX2000 37 R Pespective-w-Flash blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000202_R-Pespective-w-Flash?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000202_R-Pespective-w-Flash30002000370370#00000029329762
 • NX2000 38 L Perspective blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000203_L-Perspective?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000203_L-Perspective30002000370370#00000029329767
 • NX2000 39 Top blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000204_Top?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000204_Top30002000370370#00000029329776
 • NX2000 40 Right Side blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000205_Right-Side?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000205_Right-Side30002000370370#00000029329786
 • NX2000 41 Dynamic1 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000206_Dynamic1?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000206_Dynamic130002000370370#00000029329792
 • NX2000 42 Dynamic2 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000207_Dynamic2?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000207_Dynamic230002000370370#00000029329798
 • NX2000 43 Dynamic3 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000208_Dynamic3?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000208_Dynamic330002000370370#00000029329805
 • NX2000 44 Dynamic5 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000209_Dynamic5?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000209_Dynamic530002000370370#00000029329814
 • NX2000 45 Dynamic6 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000210_Dynamic6?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000210_Dynamic630002000370370#00000029329820
 • NX2000 46 Dynamic7 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000211_Dynamic7?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000211_Dynamic730002000370370#00000029329835
 • NX2000 47 Dynamic8 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000212_Dynamic8?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000212_Dynamic830002000370370#00000029329843
 • NX2000 48 Front w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000213_Front-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000213_Front-w-205030002000370370#00000029329849
 • NX2000 49 Front w-2050-Flash blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000214_Front-w-2050-Flash?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000214_Front-w-2050-Flash30002000370370#00000029329859
 • NX2000 50 R Perspective-w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000215_R-Perspective-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000215_R-Perspective-w-205030002000370370#00000029329866
 • NX2000 51 R Perspective-w-2050-Flash blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000216_R-Perspective-w-2050-Flash?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000216_R-Perspective-w-2050-Flash30002000370370#00000029329873
 • NX2000 52 L Perspective-w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000217_L-Perspective-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000217_L-Perspective-w-205030002000370370#00000029329880
 • NX2000 53 Top w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000218_Top-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000218_Top-w-205030002000370370#00000029329886
 • NX2000 54 Right Side-w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000219_Right-Side-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000219_Right-Side-w-205030002000370370#00000029329898
 • NX2000 55 Dynamic1 w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000220_Dynamic1-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000220_Dynamic1-w-205030002000370370#00000029329901
 • NX2000 56 Dynamic2 w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000221_Dynamic2-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000221_Dynamic2-w-205030002000370370#00000029329913
 • NX2000 57 Dynamic3 w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000222_Dynamic3-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000222_Dynamic3-w-205030002000370370#00000029329923
 • NX2000 58 Dynamic4 w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000223_Dynamic4-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000223_Dynamic4-w-205030002000370370#00000029329924
 • NX2000 59 Dynamic5 w-2050 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000224_Dynamic5-w-2050?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000224_Dynamic5-w-205030002000370370#00000029329934
 • NX2000 60 Front. blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000236_Front?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000236_Front30002000370370#00000029329944
 • NX2000 61 Front w-Flash blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000237_Front-w-Flash?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000237_Front-w-Flash30002000370370#00000029329952
 • NX2000 62 Back blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000238_Back?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000238_Back30002000370370#00000029329962
 • NX2000 63 R Perspective blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000239_R-Perspective?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000239_R-Perspective30002000370370#00000029329966
 • NX2000 64 R Perspective-w-Flash blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000240_R-Perspective-w-Flash?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000240_R-Perspective-w-Flash30002000370370#00000029329978
 • NX2000 65 L Perspective blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000241_L-Perspective?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000241_L-Perspective30002000370370#00000029329987
 • NX2000 66 Top blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000242_Top?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000242_Top30002000370370#00000029329991
 • NX2000 67 Right Side blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000243_Right-Side?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000243_Right-Side30002000370370#00000029329999
 • NX2000 68 Dynamic1 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000244_Dynamic1?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000244_Dynamic130002000370370#00000029330011
 • NX2000 69 Dynamic2 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000245_Dynamic2?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000245_Dynamic230002000370370#00000029330014
 • NX2000 70 Dynamic3 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000246_Dynamic3?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000246_Dynamic330002000370370#00000029330020
 • NX2000 71 Dynamic4 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000247_Dynamic4?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000247_Dynamic430002000370370#00000029330034
 • NX2000 72 Dynamic5 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000248_Dynamic5?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000248_Dynamic530002000370370#00000029330041
 • NX2000 73 Dynamic6 blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000249_Dynamic6?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000249_Dynamic630002000370370#00000029330050
 • NX2000 74 Front without-Lens blackNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000251_Front-without-Lens_black?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000251_Front-without-Lens_black30002000370370#00000029330056
 • NX2000 75 Front without-Lens whiteNX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_EV-NX2000DFWME_000000250_Front-without-Lens_white?$L1-Gallery$ae_EV-NX2000DFWME_000000250_Front-without-Lens_white30002000370370#ffffff29330060
#000000,#ffffffBlack,White
NX2000 Front black

The Samsung SMART CAMERA NX2000 helps enthusiasts feel like pros by making it easier to shoot and share captivating stories.

More Detail in Every Moment

ColorBlack White 

Product Features

See All

Specifications

See All

Image Sensor

Type

 • CMOS

Sensor Size

 • 23.5 x 15.7 mm

Effective Pixel

 • Approx 20.3

Total Pixel

 • Approx 21.6

Color Filter

 • RGB Primary Color Filter

Image Stabilization

Type

 • Lens Shift (Depends on Lens)

Mode

 • OIS Mode1 / Mode2 / OFF

i-Function

 • i-Zoom (x1.2, 1.4, 1.7, 2.0)

Lens Mount

Mount

 • Samsung NX Mount

Usable Lens

 • Samsung Lenses

Distortion Correct

 • LDC On / Off (Depends on Lens)

Display

Type

 • TFT-LCD with Touch Panel (C-type Touch Control Enabled)

Size

 • 93.8mm (3.7")

Resolution

 • WVGA ( 800X480 ) 1,152k dots

Field of View

 • Approx 100

Guide Display

 • Yes
Image Sensor
Type
Sensor Size
Effective Pixel
Total Pixel
Color Filter
Lens Mount
Mount
Usable Lens
Image Stabilization
Type
Mode
Distortion Correct
i-Function
Display
Type
Size
Resolution
Field of View
Guide Display