• SM-V700 1 Front White Black SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000217986_Front-White_black?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000217986_Front-White_black?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000217986_Front-White_black 3000 2000 370 370 #000000 30722043
 • SM-V700 2 Side black Black SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218040_Side-black_black?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218040_Side-black_black?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218040_Side-black_black 3000 2000 370 370 #000000 30722052
 • SM-V700 3 Dynamic black Black SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218094_Dynamic-black_black?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218094_Dynamic-black_black?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218094_Dynamic-black_black 3000 2000 370 370 #000000 30722063
 • SM-V700 4 Combination black Black SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218148_Combination-black_black?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218148_Combination-black_black?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218148_Combination-black_black 3000 2000 370 370 #000000 30722073
 • SM-V700 5 Front gold Gold SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218022_Front-gold_gold?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218022_Front-gold_gold?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218022_Front-gold_gold 3000 2000 370 370 #e1dec4 30722082
 • SM-V700 6 Side gold Gold SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218076_Side-gold_gold?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218076_Side-gold_gold?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218076_Side-gold_gold 3000 2000 370 370 #e1dec4 30722090
 • SM-V700 7 Dynamic Gold Gold SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218130_Dynamic-Gold_gold?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218130_Dynamic-Gold_gold?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218130_Dynamic-Gold_gold 3000 2000 370 370 #e1dec4 30722097
 • SM-V700 8 Combination Gold Gold SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218184_Combination-Gold_gold?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218184_Combination-Gold_gold?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218184_Combination-Gold_gold 3000 2000 370 370 #e1dec4 30722101
 • SM-V700 9 Front orange Orange SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218031_Front-orange_orange?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218031_Front-orange_orange?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218031_Front-orange_orange 3000 2000 370 370 #f6990d 30722171
 • SM-V700 10 Side orange Orange SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218085_Side-orange_orange?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218085_Side-orange_orange?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218085_Side-orange_orange 3000 2000 370 370 #f6990d 30722180
 • SM-V700 11 Dynamic Orange Orange SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218139_Dynamic-Orange_orange?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218139_Dynamic-Orange_orange?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218139_Dynamic-Orange_orange 3000 2000 370 370 #f6990d 30722191
 • SM-V700 12 Combination Orange Orange SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218193_Combination-Orange_orange?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218193_Combination-Orange_orange?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218193_Combination-Orange_orange 3000 2000 370 370 #f6990d 30722201
 • SM-V700 13 Front Gray SM-V700 L http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_001_Front-otmeal_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_001_Front-otmeal_gray?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_001_Front-otmeal_gray 330 330 330 330 #777777 32052441
 • SM-V700 14 Side Gray SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_002_Side-otmeal_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_002_Side-otmeal_gray?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_002_Side-otmeal_gray 3000 2000 370 370 #777777 32052450
 • SM-V700 15 Dynamic Gray SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_003_Dynamic-Otmeal_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_003_Dynamic-Otmeal_gray?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_003_Dynamic-Otmeal_gray 3000 2000 370 370 #777777 32052487
 • SM-V700 16 Combination Gray SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_004_Combination-Otmeal_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_004_Combination-Otmeal_gray?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_004_Combination-Otmeal_gray 3000 2000 370 370 #777777 32052495
 • SM-V700 17 Set1 Gray SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_005_set1_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_005_set1_gray?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_005_set1_gray 3000 2000 370 370 #777777 32052503
 • SM-V700 18 Set02 Gray SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_006_set02_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_006_set02_gray?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_006_set02_gray 3000 2000 370 370 #777777 32052511
 • SM-V700 19 Front Brown SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_001_Front-gray_brown?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_001_Front-gray_brown?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_001_Front-gray_brown 3000 2000 370 370 #865101 32052519
 • SM-V700 20 Dynamic Brown SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_002_Dynamic_brown?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_002_Dynamic_brown?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_002_Dynamic_brown 3000 2000 370 370 #865101 32052528
 • SM-V700 21 Combination Brown SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_003_Combination_brown?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_003_Combination_brown?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_003_Combination_brown 3000 2000 370 370 #865101 32052536
 • SM-V700 22 Front lime Green SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000217995_Front-lime_green?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000217995_Front-lime_green?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000217995_Front-lime_green 3000 2000 370 370 #cce317 30722144
 • SM-V700 23 Side lime Green SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218049_Side-lime_green?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218049_Side-lime_green?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218049_Side-lime_green 3000 2000 370 370 #cce317 30722153
 • SM-V700 24 Dynamic Lime Green SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218103_Dynamic-Lime_green?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218103_Dynamic-Lime_green?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218103_Dynamic-Lime_green 3000 2000 370 370 #cce317 30722155
 • SM-V700 25 Combination Lime Green SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218157_Combination-Lime_green?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218157_Combination-Lime_green?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218157_Combination-Lime_green 3000 2000 370 370 #cce317 30722163
 • SM-V700 26 Front otmeal White SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218013_Front-otmeal_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218013_Front-otmeal_white?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218013_Front-otmeal_white 3000 2000 370 370 #ffffff 30722210
 • SM-V700 27 Front Pink SM-V700 L http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_001_Front_pink?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_001_Front_pink?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_001_Front_pink 330 330 330 330 #f010a4 32052332
 • SM-V700 28 Side otmeal White SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218067_Side-otmeal_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218067_Side-otmeal_white?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218067_Side-otmeal_white 3000 2000 370 370 #ffffff 30722211
 • SM-V700 29 Side Pink SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_002_Side_pink?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_002_Side_pink?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_002_Side_pink 3000 2000 370 370 #f010a4 32052340
 • SM-V700 30 Dynamic Otmeal White SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218121_Dynamic-Otmeal_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218121_Dynamic-Otmeal_white?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218121_Dynamic-Otmeal_white 3000 2000 370 370 #ffffff 30722225
 • SM-V700 31 Dynamic Pink SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_003_Dynamic_pink?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_003_Dynamic_pink?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_003_Dynamic_pink 3000 2000 370 370 #f010a4 32052348
 • SM-V700 32 Combination Otmeal White SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218175_Combination-Otmeal_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218175_Combination-Otmeal_white?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218175_Combination-Otmeal_white 3000 2000 370 370 #ffffff 30722230
 • SM-V700 33 Combination Pink SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_004_Combination_pink?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_004_Combination_pink?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_004_Combination_pink 3000 2000 370 370 #f010a4 32052359
 • SM-V700 34 Set White SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218202_set1_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218202_set1_white?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218202_set1_white 3000 2000 370 370 #ffffff 30722239
 • SM-V700 35 Set White SM-V700 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218212_set02_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-V7000ZOAXSG_000218212_set02_white?$L1-Gallery$ ae_SM-V7000ZOAXSG_000218212_set02_white 3000 2000 370 370 #ffffff 30722249
#000000,#e1dec4,#f6990d,#777777,#865101,#cce317 Black,Gold,Orange,Gray,Brown,Green