• CLX-6260FW 1 White WHITE CLX-6260FW P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_CLX-6260FW-XSG_001_White_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_CLX-6260FW-XSG_001_White_white?$L1-Gallery$ ae_CLX-6260FW-XSG_001_White_white 3000 2000 370 370 #ffffff 15412830
#ffffff White