Samsung recommends Windows 8.

R01 R0101 africa_en 05084500 NP300E5C-A0EZA
 • NP300E5C 1 Front open SilverNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_012_001_silver?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_012_001_silver30002000370370#dbdbdb14434205
 • NP300E5C 2 Right Angle open SilverNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_013_002_silver?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_013_002_silver30002000370370#dbdbdb14434278
 • NP300E5C 3 Front SliverNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_014_003_silver?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_014_003_silver30002000370370#dbdbdb14434394
 • NP300E5C 4 Right SilverNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_021_004_silver?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_021_004_silver30002000370370#dbdbdb14434458
 • NP300E5C 5 Left SilverNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_015_005_silver?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_015_005_silver30002000370370#dbdbdb14434522
 • NP300E5C 6 Back SilverNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_016_006_silver?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_016_006_silver30002000370370#dbdbdb14434581
 • NP300E5C 7 Dynamic SilverNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_017_007_silver?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_017_007_silver30002000370370#dbdbdb14434639
 • NP300E5C 8 Dynamic SilverNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_018_008_silver?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_018_008_silver30002000370370#dbdbdb14434631
 • NP300E5C 9 Dynamic SilverNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_019_009_silver?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_019_009_silver30002000370370#dbdbdb14434748
 • NP300E5C 10 Dynamic SilverNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_020_010_silver?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_020_010_silver30002000370370#dbdbdb14434756
 • NP300E5C 11 Front open BlackNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_013_001_black?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_013_001_black30002000370370#00000014436650
 • NP300E5C 12 Right Angle open BlackNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_014_002_black?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_014_002_black30002000370370#00000014436658
 • NP300E5C 13 Front BlackNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_015_003_black?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_015_003_black30002000370370#00000014436738
 • NP300E5C 14 Right BlackNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_016_004_black?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_016_004_black30002000370370#00000014436746
 • NP300E5C 15 Left BlackNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_017_005_black?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_017_005_black30002000370370#00000014437031
 • NP300E5C 16 Back BlackNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_018_006_black?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_018_006_black30002000370370#00000014437072
 • NP300E5C 17 Dynamic BlackNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_019_007_black?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_019_007_black30002000370370#00000014437080
 • NP300E5C 18 Dynamic BlackNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_020_008_black?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_020_008_black30002000370370#00000014437399
 • NP300E5C 19 Dynamic BlackNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_021_009_black?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_021_009_black30002000370370#00000014437407
 • NP300E5C 20 Dynamic BlackNP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_022_010_black?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_022_010_black30002000370370#00000014438342
 • NP300E5C 21 Front NP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_001_Front?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_001_Front30002000370370#f010a414376706
 • NP300E5C 22 Right Angle NP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_002_Right-Angle?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_002_Right-Angle30002000370370#f010a414376714
 • NP300E5C 23 Back Open NP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_003_Back-Open?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_003_Back-Open30002000370370#f010a414376728
 • NP300E5C 24 Top open NP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_004_Top-open?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_004_Top-open30002000370370#f010a414376735
 • NP300E5C 25 Front-1 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_005_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_005_gallery330330330330#f010a414376743
 • NP300E5C 26 Side NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_006_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_006_gallery330330330330#f010a414376745
 • NP300E5C 27 Perspective NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_007_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_007_gallery330330330330#f010a414376758
 • NP300E5C 28 300E5A_02 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_501_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_501_gallery330330330330#f010a414376767
 • NP300E5C 29 300E5A_05 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_502_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_502_gallery330330330330#f010a414376770
 • NP300E5C 30 300E5A_06 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_503_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_503_gallery330330330330#f010a414376784
 • NP300E5C 31 300E5A_07 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_504_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_504_gallery330330330330#f010a414376791
 • NP300E5C 32 300E5A_08 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_505_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_505_gallery330330330330#f010a414376800
 • NP300E5C 33 300E5A_09 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_506_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_506_gallery330330330330#f010a414376801
 • NP300E5C 34 300E5A_10 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_507_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_507_gallery330330330330#f010a414376811
 • NP300E5C 35 300E5A_Vivid Pink_01 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_508_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_508_gallery330330330330#f010a414376821
 • NP300E5C 36 300E5A_Vivid Pink_02 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_509_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_509_gallery330330330330#f010a414376829
 • NP300E5C 37 300E5A_Vivid Pink_03 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_510_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_510_gallery330330330330#f010a414376837
 • NP300E5C 38 300E5A_Vivid Pink_04 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_511_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_511_gallery330330330330#f010a414376845
 • NP300E5C 39 300E5A_Vivid Pink_05 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_512_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_512_gallery330330330330#f010a414376856
 • NP300E5C 40 300E5A_Vivid Pink_06 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_513_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_513_gallery330330330330#f010a414376863
 • NP300E5C 41 300E5A_Vivid Pink_07 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_514_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_514_gallery330330330330#f010a414376869
 • NP300E5C 42 300E5A_Vivid Pink_08 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_515_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_515_gallery330330330330#f010a414376878
 • NP300E5C 43 300E5A_Vivid Pink_09 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_516_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_516_gallery330330330330#f010a414376881
 • NP300E5C 44 300E5A_Vivid Pink_10 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_517_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_517_gallery330330330330#f010a414376895
 • NP300E5C 45 300E5A_Vivid Blue_01 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_518_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_518_gallery330330330330#f010a414376902
 • NP300E5C 46 300E5A_Vivid Blue_02 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_519_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_519_gallery330330330330#f010a414376911
 • NP300E5C 47 300E5A_Vivid Blue_03 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_520_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_520_gallery330330330330#f010a414376919
 • NP300E5C 48 300E5A_Vivid Blue_04 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_521_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_521_gallery330330330330#f010a414376928
 • NP300E5C 49 300E5A_Vivid Blue_05 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_522_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_522_gallery330330330330#f010a414376929
 • NP300E5C 50 300E5A_Vivid Blue_07 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_524_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_524_gallery330330330330#f010a414376939
 • NP300E5C 51 300E5A_Vivid Blue_08 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_525_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_525_gallery330330330330#f010a414376945
 • NP300E5C 52 300E5A_Vivid Blue_09 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_526_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_526_gallery330330330330#f010a414376953
 • NP300E5C 53 300E5A_Vivid Blue_10 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_527_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_527_gallery330330330330#f010a414376962
 • NP300E5C 54 300E5A_Vivid Blue_06 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_528_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_528_gallery330330330330#f010a414376973
 • NP300E5C 55 300E5A_Orange_01 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_529_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_529_gallery330330330330#f010a414376983
 • NP300E5C 56 300E5A_Orange_02 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_530_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_530_gallery330330330330#f010a414376985
 • NP300E5C 57 300E5A_Orange_03 NP300E5CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_531_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_531_gallery38253373370370#f010a414376998
 • NP300E5C 58 300E5A_Orange_04 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_532_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_532_gallery330330330330#f010a414377004
 • NP300E5C 59 300E5A_Orange_05 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_533_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_533_gallery330330330330#f010a414377014
 • NP300E5C 60 300E5A_Orange_07 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_535_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_535_gallery330330330330#f010a414377020
 • NP300E5C 61 300E5A_Orange_08 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_536_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_536_gallery330330330330#f010a414377029
 • NP300E5C 62 300E5A_Orange_09 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_537_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_537_gallery330330330330#f010a414377039
 • NP300E5C 63 300E5A_Orange_10 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_538_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_538_gallery330330330330#f010a414377045
 • NP300E5C 64 300E5A_Orange_06 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_539_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_539_gallery330330330330#f010a414377053
 • NP300E5C 65 300E5A_Apple Green_01 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_540_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_540_gallery330330330330#f010a414377064
 • NP300E5C 66 300E5A_Apple Green_02 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_541_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_541_gallery330330330330#f010a414377065
 • NP300E5C 67 300E5A_Apple Green_03 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_542_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_542_gallery330330330330#f010a414377079
 • NP300E5C 68 300E5A_Apple Green_04 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_543_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_543_gallery330330330330#f010a414377084
 • NP300E5C 69 300E5A_Apple Green_05 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_544_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_544_gallery330330330330#f010a414377093
 • NP300E5C 70 300E5A_Apple Green_06 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_545_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_545_gallery330330330330#f010a414377103
 • NP300E5C 71 300E5A_Apple Green_07 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_546_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_546_gallery330330330330#f010a414377109
 • NP300E5C 72 300E5A_Apple Green_08 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_547_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_547_gallery330330330330#f010a414377115
 • NP300E5C 73 300E5A_Apple Green_09 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_548_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_548_gallery330330330330#f010a414377122
 • NP300E5C 74 300E5A_Apple Green_10 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_549_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_549_gallery330330330330#f010a414377131
 • NP300E5C 75 300E5A_Champagne Gold_01 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_550_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_550_gallery330330330330#f010a414377144
 • NP300E5C 76 300E5A_Champagne Gold_02 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_551_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_551_gallery330330330330#f010a414377145
 • NP300E5C 77 300E5A_Champagne Gold_03 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_552_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_552_gallery330330330330#f010a414377159
 • NP300E5C 78 300E5A_Champagne Gold_04 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_553_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_553_gallery330330330330#f010a414377164
 • NP300E5C 79 300E5A_Champagne Gold_05 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_554_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_554_gallery330330330330#f010a414377173
 • NP300E5C 80 300E5A_Champagne Gold_06 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_555_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_555_gallery330330330330#f010a414377183
 • NP300E5C 81 300E5A_Champagne Gold_07 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_556_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_556_gallery330330330330#f010a414377189
 • NP300E5C 82 300E5A_Champagne Gold_08 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_557_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_557_gallery330330330330#f010a414377195
 • NP300E5C 83 300E5A_Champagne Gold_09 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_558_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_558_gallery330330330330#f010a414377202
 • NP300E5C 84 300E5A_Champagne Gold_10 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_559_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_559_gallery330330330330#f010a414377211
 • NP300E5C 85 300E5A_Titan Silver_01 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_560_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_560_gallery330330330330#f010a414377224
 • NP300E5C 86 300E5A_Titan Silver_02 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_561_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_561_gallery330330330330#f010a414377225
 • NP300E5C 87 300E5A_Titan Silver_03 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_562_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_562_gallery330330330330#f010a414377239
 • NP300E5C 88 300E5A_Titan Silver_04 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_563_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_563_gallery330330330330#f010a414377244
 • NP300E5C 89 300E5A_Titan Silver_05 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_564_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_564_gallery330330330330#f010a414377253
 • NP300E5C 90 300E5A_Titan Silver_06 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_565_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_565_gallery330330330330#f010a414377263
 • NP300E5C 91 300E5A_Titan Silver_07 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_566_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_566_gallery330330330330#f010a414377269
 • NP300E5C 92 300E5A_Titan Silver_08 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_567_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_567_gallery330330330330#f010a414377275
 • NP300E5C 93 300E5A_Titan Silver_09 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_568_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_568_gallery330330330330#f010a414377282
 • NP300E5C 94 300E5A_Titan Silver_10 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_569_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_569_gallery330330330330#f010a414377291
 • NP300E5C 95 300E5A_Blue Silver_01 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_570_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_570_gallery330330330330#f010a414377304
 • NP300E5C 96 300E5A_Blue Silver_02 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_571_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_571_gallery330330330330#f010a414377305
 • NP300E5C 97 300E5A_Blue Silver_03 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_572_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_572_gallery330330330330#f010a414377319
 • NP300E5C 98 300E5A_Blue Silver_04 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_573_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_573_gallery330330330330#f010a414377324
 • NP300E5C 99 300E5A_Blue Silver_05 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_574_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_574_gallery330330330330#f010a414377333
 • NP300E5C 100 300E5A_Blue Silver_06 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_575_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_575_gallery330330330330#f010a414377343
 • NP300E5C 101 300E5A_Blue Silver_07 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_576_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_576_gallery330330330330#f010a414377349
 • NP300E5C 102 300E5A_Blue Silver_08 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_577_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_577_gallery330330330330#f010a414377355
 • NP300E5C 103 300E5A_Blue Silver_09 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_578_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_578_gallery330330330330#f010a414377362
 • NP300E5C 104 300E5A_Blue Silver_10 NP300E5CLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/africa-en_NP300E5C-A0EZA_579_gallery?$L1-Gallery$africa-en_NP300E5C-A0EZA_579_gallery330330330330#f010a414377371
#dbdbdb,#000000Silver,Black
NP300E5C Front

Essential features, exceptional quality

• Enjoy attractive slim bezel and anti-reflective display
• Look great on the go thanks to anti-fingerprint finish
• Rely on a longer-lasting, anti-ageing, intelligent battery
• Start up quickly and make the most of your time

*please note that product specs and features may vary per country, please check in store for more details.*

ColorSilver Black 

Product Features

See All

Specifications

See All

Operating System

 • Windows 8 (64-bit)

Graphic

 • Intel® HD Graphics

Memory

 • 4GB DDR3 System Memory at 1,333MHz (4GB x 1)
  2 SODIMM

Optical Drive

 • Super Multi Dual Layer

Multimedia

 • Stereo Speakers (1.5W x 2)
  SoundAlive™
  Internal Mic
  1.3 megapixel Webcam

Ports

 • 1 VGA
  1 HDMI
  3 USB2.0
  3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader
  1 Headphone out
  1 Mic-in
  1 RJ45 (LAN)
  1 DC-in

Security

 • Security Slot

Dimension

 • 367.9 x 242.9 x 34.5 ~ 35.3mm (14.48" x 9.56" x 1.36" ~ 1.39")

Processor / Chipset

 • Intel® Celeron® Processor B820 (1.7GHz, 2MB L3 Cache)
  Intel HM70

Display

 • 15.6" HD LED Display (1366 x 768), Anti-Reflective

Hard Drive

 • 500GB S-ATAII Hard Drive (5,400RPM)

Colour

 • Titan Silver

Communication

 • 802.11b/g/n 1 x 1
  Bluetooth v4.0
  Gigabit Ethernet [10 / 100 / 1,000]

Input

 • Island-type keyboard with Numeric key
  Touchpad

Power

 • 6 Cell (48Wh)
  60W / 90W AC Adapter
  Adapter is different depend on system

Weight

 • 2.28kg (5.03lbs)
Operating System
Processor / Chipset
Graphic
Display
Memory
Hard Drive
Optical Drive
Colour
Multimedia
Communication
Ports
Input
Security
Power
Dimension
Weight

*please note that product specs and features may vary per country, please check in store for more details.*