Visie

Visie 2020

De visie van Samsung Electronics voor het komende decennium is "Inspire the World, Create the Future".

Wij willen gemeenschappen over de hele wereld inspireren door het ontwikkelen van nieuwe technologieën, innovatieve producten en creatieve oplossingen. Wij willen ook meewerken aan een mooiere toekomst door meerwaarde te bieden voor onze belangrijkste netwerken: de industrie, onze partners en onze werknemers. Samsung hoopt op deze manier bij te dragen aan een betere wereld en meer voldoening voor iedereen.

Een diagram dat het motto van Samsung illustreert: "Inspire the World, Create the Future" (Inspireer de wereld, maak de toekomst)

Als onderdeel van onze nieuwe visie hebben we een specifiek plan ontwikkeld om tegen 2020 een omzet van 400 miljard US-dollar te behalen en tot de vijf grootste merken te behoren. Hiervoor hebben we drie strategische managementbenaderingen vastgesteld: creativiteit, partnership en talent.

Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wij bouwen voort op onze eerdere successen en kijken uit naar het verkennen van nieuwe markten, zoals de gezondheidszorg, de medische sector en de biotechnologie. Wij willen een creatieve leider in nieuwe markten zijn en een toponderneming die zich voortdurend ontwikkelt.

Een diagram dat illustreert hoe Sectorvisie, Partnervisie en Werkgevervisie essentieel zijn voor Samsungs Visie 2020


Ontmoet de leiders en drijvende krachten achter de groei van SAMSUNG.
SAMSUNG maakt gebruik van de kracht van de digitale revolutie.