Direct naar content

Direct naar toegankelijkheid Hulp

Algemene Voorwaarden:

1. Opbouw van het Buy & Try programma

Dit programma biedt u de mogelijkheid producten te kopen zonder enig risico. U heeft een geld-terug-garantie als u na vijf weken niet volledig overtuigd bent van het gekochte product. Het aanbod geldt alleen voor producten die bij een van de deelnemende partners zijn gekocht.
Recht op deelname bestaat uitsluitend voor zakelijke gebruikers. Per firma kan maximaal 1 keer worden deelgenomen aan het Buy & Try programma.
De teruggave moet binnen 25 werkdagen na aankoopdatum van het nieuwe product plaatsvinden. Iedere deelnemer kan slechts één product teruggeven.
Deze actie loopt tot 01 Juli 2011 en de daarvoor in aanmerking komende producten zijn:
 
 • ML-3710D/ND/DW
 • ML-4050N/ND
 • ML-4550R
 • ML-4551NR/NDR
 • CLP-620ND
 • CLP-670N
 • CLP-670ND
 • CLP-770ND
 • SCX-4833FR
 • SCX-5637FR
 • SCX-5737FW
 • SCX-5835FN/SCX-5835NX
 • SCX-6545N/SCX-6545NX
 • SCX-6555N/SCX-6555NX
 • CLX-6220FX
 • CLX-6250FX
 • CLX-8385ND/CLX-8385NX

De actie geldt alleen indien het product onbeschadigd en compleet en in originele verpakking retour wordt gezonden.

Samsung Electronics Benelux B.V. behoudt zich het recht voor deze actie te allen tijde, zonder mededeling vooraf, te veranderen of te beëindigen.

2. Aanmelden voor het programma

De deelnemer kan zich binnen 12 werkdagen na de datum van aankoop registreren voor deelname aan dit Buy & Try programma. De registratie is voor deelname aan het Buy & Try programma en een eventueel teruggeven van het product absoluut noodzakelijk. De aanvraag voor teruggeven van het product moet binnen de 25 werkdagen vanaf de aankoopdatum worden ingediend.

3. Terugname-overeenkomst en voorwaarden voor de geld teruggave

Voor teruggave dient u binnen 25 werkdagen vanaf de aankoopdatum het evaluatieformulier online in te vullen en de aankoopfactuur te versturen naar:

Buspro,
t.a.v. Samsung Buy & Try
Postbus 105
3400 AC IJsselstein 
Nederland

Zonder toezending van de factuur wordt uw verzoek niet in behandeling genomen en kunt u niet in aanmerking komen voor teruggave van uw aankoopbedrag.
Onvolledige of beschadigde retourzendingen kunnen niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed. De vaststelling van de hoogte van het aankoopbedrag teruggave gebeurt door Samsung Electronics Benelux B.V.
Samsung accepteert uitsluitend compleet en onbeschadigd teruggezonden producten in de originele verpakking. Zonder originele verpakking vindt er geen teruggave plaats. Het product moet compleet en onbeschadigd in de originele verpakking en met alle daarbij behorende onderdelen en accessoires (inclusief toner cassettes bij printers, overige afneembare onderdelen, handboeken, netwerkkaarten, cd, kabels, etc.) worden teruggestuurd.
Het retourproduct kan alleen op het adres van de eindgebruiker afgehaald worden. Samsung Electronics Benelux B.V. zorgt ervoor dat een expediteur aanwezig is op het adres dat door de deelnemer in de "Buy & Try-aanvraag" is aangegeven. In nader overleg met u wordt een geschikte datum en tijdstip van ophalen bepaald. Als de expediteur op dit tijdstip niet aanwezig kan zijn, zal deze contact met u opnemen om een nieuwe afspraak met u te maken.
Samsung Electronics Benelux B.V. neemt de afhaalkosten voor haar rekening als het product op de begane grond en op het overeengekomen tijdstip klaarstaat. Als de deelnemer zich niet houdt aan de deelnamevoorwaarden of als het product niet op het overeengekomen tijdstip klaarstaat, behoudt Samsung Electronics Benelux B.V. zich het recht voor, een met de kosten overeenkomende korting te berekenen.
Samsung Electronics Benelux B.V. behoudt zich het recht voor om een bewerkings- of gebruiksvergoeding van het terug te betalen bedrag in te houden. De terugbetaling van de aankoopprijs geschiedt bruto. De op de factuur vermelde inkoopprijs, echter maximaal tot de Samsung catalogusprijs op het moment van aankoop, wordt gerestitueerd. Samsung restitueert uitsluitend dit bedrag. Verdere hardware, software, evenutele contracten en services zijn uitgesloten van de restitutie. Andere kosten worden niet gerestitueerd en kunnen niet bij Samsung worden opgeëist.
Nadat het product bij Samsung ontvangen is, geschiedt de betaling middels bankoverschrijving binnen 45 dagen uitsluitend op de rekening van de eindklant.

4. Buy & Try-overeenkomsten die onvolledig zijn of foutieve gegevens bevatten, kunnen niet worden verwerkt.

5. De eindgebruiker die een terugbetaling wenst, dient bij zijn aanvraag tevens een volledig evaluatieformulier in te vullen.

Aanvragen waar geen volledig ingevuld evaluatieformulier voor is gevonden, zullen niet worden uitbetaald.

6. Deelnemers bij wie misbruik aangetoond is, worden niet alleen uitgesloten van het Buy&Try programma maar ook van andere promotionele acties van Samsung Electronics Benelux BV.

7. Als aankoopdatum geldt de datum van de rekening van de Samsung Partner.

8. Dit aanbod geldt niet in combinatie met andere promotiecampagnes van of speciale overeenkomsten met Samsung Electronics Benelux B.V. die in dezelfde periode worden aangeboden.

9. Betaling

Ons handling bureau zal eerst verifiëren of de betreffende deelnemer de factuur daadwerkelijk heeft betaald. Indien dit het geval is zal tot betaling worden overgegaan.

U wordt doorgestuurd naar de SAMSUNG.com USA-site

close

fermer
Please cancel the popup interception
valider
fermer
You are being redirected to SAMSUNG global site
ok
fermer
You are being redirected to SAMSUNG parts & accessory site.
valider
fermer
Vous allez etre redirige un site externe.
valider
fermer
You are being redirected to SAMSUNG.com USA site.
valider
fermer
You are being redirected to SAMSUNG.com USA site.
valider
fermer
fermer
Success copy URL
valider
fermer