Direct naar content

Welcome JUN! You have arrived at the new Samsung.com, designed just for you!

Content

Ecologische oplossingen

Het Samsung Green Management Programme is een "groene" benadering met certificaten volgens ISO 9001, OHSAS 18001 en ISO 14001.

 • We hebben een geavanceerd milieu-, gezondheids- en veiligheidssysteem ontwikkeld voor maximale milieuvriendelijkheid.

  Bij de ontwikkeling van een solide en complete groene filosofie staat centraal dat we onze milieuvriendelijkheid bij elke stap willen evalueren en verbeteren.

  Het voordeel voor u is dat u erop kunt vertrouwen dat alle aspecten van ontwerp, productie en recyclage van Samsung-printers voldoen aan de normen die werden vastgelegd in ons strenge programma voor kwaliteitsbewaking.

  Milieuaspecten zijn verankerd in onze procedures voor productkwaliteit. Ons engagement om algemeen erkende normen na te leven, houdt een duidelijke en ondubbelzinnige boodschap in voor onze klanten en belanghebbenden dat we streven naar milieuvriendelijke productieprocessen in elke fase.

  Vestigingen van leveranciers

  We werken alleen met leveranciers van grondstoffen en onderdelen die gekwalificeerd zijn volgens ons Eco-Partner-programma. We werken bovendien samen met deze bedrijven om de hoeveelheid schadelijke stoffen in onderdelen en grondstoffen te beperken en om systemen voor milieubeheer op te stellen.

  Certificatie

  ISO 9001 Met deze wereldwijd erkende norm voor groene kwaliteitsbewaking wordt de efficiëntie en de productiviteit verbeterd, waardoor minder afval ontstaat en de productiviteit en service voor onze klanten ook verbetert.

  ISO 14001 Dit is een norm voor het bewaken en beperken van onze impact op het milieu. Bij het realiseren van deze wereldwijde standaard hebben we een systematische aanpak geïmplementeerd om de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu te meten. We hebben geleerd hoe we energie efficiënter kunnen gebruiken, hoe we de hoeveelheid afval kunnen beperken en hoe we afval effectiever kunnen verwerken. Met onze open bedrijfscultuur zijn we in staat dit milieubewustzijn door te geven aan onze klanten.

  OHSAS 18001 Het Occupational Health and Safety Management System is in alle facetten van ons bedrijf geïntegreerd. Deze drie standaarden laten zien dat Samsung zich in alle productieprocessen volledig inzet voor kwaliteit, milieubewustzijn en gezondheid en veiligheid op het werk. Hierdoor weet u zeker dat u investeert in producten van een leverancier die waarde hecht aan het welzijn van anderen en die u wil helpen uw bijdrage aan de CO2-uitstoot te verlagen door systemen door te voeren die aan strenge ecologische normen voldoen.

 • Met onze levenscyclusanalyse en ecologische ontwerpmethoden besteden we aandacht aan de volledige cyclus, van grondstof tot afvalverwerking.

  We hebben een programma ontwikkeld waarmee we onze klanten permanent ondersteunen in hun strijd tegen klimaatveranderingen. Meer nog, we zijn marktleider als het erom gaat nieuwe milieuvriendelijke functies en productieprocessen te introduceren. Van energie-efficiënt ontwerp tot gebruikersvriendelijke apparaten en recyclagetechnieken: we nemen in elke stap van het traject onze verantwoordelijkheid op.

  We hebben Levenscyclusanalyse (LCA) voor het eerst in 1999 geïntroduceerd in het ontwerpproces voor onze laserprinters. Met LCA kunnen we de milieu-impact van onze producten in elke fase van de productie analyseren: van ontwikkeling, gebruik en transport tot verwijdering en recyclage. Onze Levenscyclusanalyse geeft onze klanten de zekerheid dat we een ecologisch verantwoord traject voor onze printers hebben ontwikkeld, van de allereerste fase in het ontwerpproces tot en met de uiteindelijke afvalverwerking.

  Eigenschappen en voordelen

  NO-NOIS™-technologie We richten ons in de eerste plaats altijd op de gemoedsrust van onze klanten als we producten ontwikkelen. Onze NO-NOIS™-technologie garandeert dat de geluidsproductie op de werkplek tot een minimum beperkt blijft.

  Betrouwbare en efficiënte producten We streven ernaar alle mogelijke vormen van energieverspilling in onze producten te vermijden en de milieubelasting te beperken. Al direct vanaf het begin van onze productplanning zorgen we voor naleving van groene normen, zoals Energy Star (Verenigde Staten) en Energy Mark (China en Korea). Onze printers beperken bijgevolg het papierafval en gebruiken minder toner. Ze bieden een betrouwbaar hardwareplatform voor een langere levenscyclus en lagere IT-kapitaalkosten. Met de e-stand-bystand die Samsung in 2006 heeft geïntroduceerd, wordt het energieverbruik beperkt tot minder dan 8 Wh voor kleurenlaserprinters en 3 Wh voor zwart-witlaserprinters.

  Behoud van natuurlijke bronnen Compacte en lichtgewichtproducten hebben minder grondstoffen nodig, zowel tijdens productie als bij de recycling. Een hoge energie-efficiëntie is een ander aspect dat in het ontwerp is geïntegreerd, evenals betrouwbaarheidsstandaarden die de levensduur van het product verlengen en de integratiekosten voor IT-systemen verlagen.

  Lager vermogen voor stand-by van systeem Hier bij Samsung hebben we innovatieve technologie ontworpen om het energieverbruik in de stand-bystand te verlagen. Samsung SMPS maakt gebruik van een invoervermogen van minder dan 1 W, terwijl andere printers 3 tot 10 W verbruiken. Dat betekent dat u voordeel doet door energie te besparen.

  Verwijdering van achtergrondkleur De Samsung-functie Colour Background Removal beperkt het tonerverbruik door ongewenste achtergrondkleuren uit een document te verwijderen. Wanneer het oorspronkelijke document een gekleurde achtergrond bevat, wordt deze achtergrond gedetecteerd en verwijderd voordat het document wordt afgedrukt. Met deze functie kunt u de instellingen aanpassen om de gewenste resultaten te behalen. U kunt nettere kopies maken en tezelfdertijd tijd en toner besparen.

  Zeer efficiënte scanner We hebben een LED-scannermodule ontwikkeld met een opwarmtijd van minder dan 1 seconde en een grotere resolutie dan de bestaande apparaten met CCFL of Xe-lampen. Bovendien is het systeem kwikvrij. We kunnen onze eigen lampen gemakkelijk vervangen door de nieuwe LED-module, omdat het systeem zodanig ontworpen was dat de lichtbron eenvoudig kan worden vervangen wanneer er nieuwe technologie beschikbaar komt.

  AnyWeb Print-software Met het programma AnyWeb Print van Samsung kunt u gemakkelijk webinhoud van gelijk welk type bijsnijden en afdrukken. U kunt de geselecteerde informatie bovendien eerst bewerken en/of opslaan. Met Samsung AnyWeb Print kunt u zorgen dat u alleen de gewenste webinhoud afdrukt, zodat u toner en papier bespaart.

  2012 BLI BUYERS LAB

  Met Easy-Eco Driver kunt u uw document goed bekijken voordat u het afdrukt. Pas de kleurenkwaliteit en andere instellingen aan aan uw vereisten en budget, en verwijder onnodige tekst, afbeeldingen en andere elementen. Beperk onnodige afdrukken en druk zuiniger en efficiënter af.

 • De Samsung-procedures omvatten milieuvriendelijke technologie en faciliteiten. De impact op het milieu is beperkt.

  In 2004 ontwikkelden we het Eco Design System (EDS) om de ecologische kwaliteit van onze producten efficiënter te kunnen beoordelen en verbeteren. Met dit systeem worden voor elke categorie doelstellingen geformuleerd vanaf de eerste ontwikkelingsfase. Ze worden in elke daaropvolgende evaluatieprocedure gevolgd om te garanderen dat waar nodig verbeteringen worden doorgevoerd.

  Het Eco Design System verbetert niet alleen de ecologische kwaliteit van producten, klanten en andere belanghebbenden krijgen ook een beter inzicht in de milieu-eigenschappen van een product. Het systeem is gekoppeld aan ons systeem voor kwaliteitsbewaking, zodat milieuaspecten ook invloed hebben op beslissingen over de productkwaliteit.

  Eigenschappen en voordelen

  Beheer van gevaarlijk afval Omdat het milieu een grote rol speelt bij onze beslissingen, worden alle productieprocessen van printerbenodigdheden op een veilige en milieuvriendelijke wijze uitgevoerd in overeenstemming met internationale normen. Om onze klanten en het milieu te beschermen, voldoen de verbruiksmaterialen van Samsung aan de RoHS-voorschriften inzake beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dankzij deze maatregelen wordt u nooit blootgesteld aan gevaarlijke stoffen wanneer u onze producten gebruikt, en komen dergelijke stoffen gegarandeerd ook niet in het milieu terecht wanneer de producten worden afgedankt.

  Programma voor inzameling en recyclage Al onze producten voldoen aan de AEEA-richtlijn 2003 van de EU, waarmee wordt gestreefd naar beperking van de hoeveelheid afval uit elektrische en elektronische apparatuur. Door altijd te streven naar het gebruik van kunststof in onze producten zijn we in staat de normen ISO 11469 en ISO 1043 na te leven. Omdat 3.500 onderdelen worden gebruikt om een laserprinter te assembleren, zorgen we ervoor dat 15% van de onderdelen die tijdens het productieproces worden gemaakt, worden gerecycleerd.

  Productievestigingen Met ons Eco Design System (EDS) kunnen we milieuvriendelijkere producten ontwikkelen. Daarnaast voeren we altijd een Life Cycle Assessment (LCA) uit om de zwakke punten van een producten op het vlak van milieu te analyseren tijdens de ontwerpfase.

  We hebben in 2004 een Eco-partner programma ingevoerd om onze partners te helpen bij het opstellen van systemen voor ecologisch beheer om het aantal schadelijke stoffen in onderdelen en grondstoffen te beperken.

  We bieden onze Eco-partners zowel producttests als opleidingen en consultatie aan. Die partners kunnen certificaten verwerven om aan te tonen dat ze beschikken over doeltreffende procedures en systemen voor het aankopen en produceren van onderdelen en grondstoffen.

 • We streven naar werkplekken die vrij zijn van vervuiling. We maken risicovrije producten.

  We streven naar veilige, ecologisch verantwoorde werkplaatsen die geen milieuverontreiniging veroorzaken. Van brandpreventie en opleiding op het gebied van gezondheid en veiligheid tot doorlopende bewaking en preventie van vervuiling: we volgen een alomvattende groene benadering bij het ontwikkelen, ontwerpen, vervaardigen, vervoeren en uiteindelijk verwijderen van onze producten.

  Door deze inzet voldoen onze werkplekken, evenals die van onze partners, aan de hoogst mogelijke milieunormen.

  Certificatie

  ISO 9001 Met deze wereldwijd erkende norm voor groene kwaliteitsbewaking wordt de efficiëntie en de productiviteit verbeterd, waardoor minder afval ontstaat en de productiviteit en service voor onze klanten ook verbetert.

  ISO 14001 Dit is een norm voor het bewaken en beperken van onze impact op het milieu. Bij het realiseren van deze wereldwijde standaard hebben we een systematische aanpak geïmplementeerd om de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu te meten. We hebben geleerd hoe we energie efficiënter kunnen gebruiken, hoe we de hoeveelheid afval kunnen beperken en hoe we afval effectiever kunnen verwerken. Met onze open bedrijfscultuur zijn we in staat dit milieubewustzijn door te geven aan onze klanten.

  OHSAS 18001 Het Occupational Health and Safety Management System is in alle facetten van ons bedrijf geïntegreerd. Deze drie standaarden laten zien dat Samsung zich in alle productieprocessen volledig inzet voor kwaliteit, milieubewustzijn en gezondheid en veiligheid op het werk. Hierdoor weet u zeker dat u investeert in producten van een leverancier die waarde hecht aan het welzijn van anderen en die u wil helpen uw bijdrage aan de CO2-uitstoot te verlagen door systemen door te voeren die aan strenge ecologische normen voldoen.