Direct naar content

Direct naar toegankelijkheid Hulp

Ecologische oplossingen

Ecologische oplossingen

Het Samsung Green Management Programme is een "groene" benadering met certificaten
volgens ISO 9001, OHSAS 18001 en ISO 14001.

We hebben een geavanceerd milieu-, gezondheids- en veiligheidssysteem ontwikkeld voor maximale milieuvriendelijkheid.

Bij de ontwikkeling van een solide en complete groene filosofie staat centraal dat we onze milieuvriendelijkheid bij elke stap willen evalueren en verbeteren.

Het voordeel voor u is dat u erop kunt vertrouwen dat alle aspecten van ontwerp, productie en recyclage van Samsung-printers voldoen aan de normen die werden vastgelegd in ons strenge programma voor kwaliteitsbewaking.

Milieuaspecten zijn verankerd in onze procedures voor productkwaliteit. Ons engagement om algemeen erkende normen na te leven, houdt een duidelijke en ondubbelzinnige boodschap in voor onze klanten en belanghebbenden dat we streven naar milieuvriendelijke productieprocessen in elke fase.

Vestigingen van leveranciers

We werken alleen met leveranciers van grondstoffen en onderdelen die gekwalificeerd zijn volgens ons Eco-Partner-programma. We werken bovendien samen met deze bedrijven om de hoeveelheid schadelijke stoffen in onderdelen en grondstoffen te beperken en om systemen voor milieubeheer op te stellen.

Certificatie

ISO 9001

Met deze wereldwijd erkende norm voor groene kwaliteitsbewaking wordt de efficiëntie en de productiviteit verbeterd, waardoor minder afval ontstaat en de productiviteit en service voor onze klanten ook verbetert.

ISO 14001

Dit is een norm voor het bewaken en beperken van onze impact op het milieu. Bij het realiseren van deze wereldwijde standaard hebben we een systematische aanpak geïmplementeerd om de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu te meten. We hebben geleerd hoe we energie efficiënter kunnen gebruiken, hoe we de hoeveelheid afval kunnen beperken en hoe we afval effectiever kunnen verwerken. Met onze open bedrijfscultuur zijn we in staat dit milieubewustzijn door te geven aan onze klanten.

OHSAS 18001

Het Occupational Health and Safety Management System is in alle facetten van ons bedrijf geïntegreerd.
Deze drie standaarden laten zien dat Samsung zich in alle productieprocessen volledig inzet voor kwaliteit, milieubewustzijn en gezondheid en veiligheid op het werk. Hierdoor weet u zeker dat u investeert in producten van een leverancier die waarde hecht aan het welzijn van anderen en die u wil helpen uw bijdrage aan de CO2-uitstoot te verlagen door systemen door te voeren die aan strenge ecologische normen voldoen.