Direct naar content

Direct naar toegankelijkheid Hulp

Ecologische oplossingen

Ecologische oplossingen

Het Samsung Green Management Programme is een "groene" benadering met certificaten
volgens ISO 9001, OHSAS 18001 en ISO 14001.

De Samsung-procedures omvatten milieuvriendelijke technologie en faciliteiten. De impact op het milieu is beperkt.

In 2004 ontwikkelden we het Eco Design System (EDS) om de ecologische kwaliteit van onze producten efficiƫnter te kunnen beoordelen en verbeteren. Met dit systeem worden voor elke categorie doelstellingen geformuleerd vanaf de eerste ontwikkelingsfase. Ze worden in elke daaropvolgende evaluatieprocedure gevolgd om te garanderen dat waar nodig verbeteringen worden doorgevoerd.

Het Eco Design System verbetert niet alleen de ecologische kwaliteit van producten, klanten en andere belanghebbenden krijgen ook een beter inzicht in de milieu-eigenschappen van een product. Het systeem is gekoppeld aan ons systeem voor kwaliteitsbewaking, zodat milieuaspecten ook invloed hebben op beslissingen over de productkwaliteit.

Eigenschappen en voordelen

Beheer van gevaarlijk afval

Omdat het milieu een grote rol speelt bij onze beslissingen, worden alle productieprocessen van printerbenodigdheden op een veilige en milieuvriendelijke wijze uitgevoerd in overeenstemming met internationale normen. Om onze klanten en het milieu te beschermen, voldoen de verbruiksmaterialen van Samsung aan de RoHS-voorschriften inzake beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dankzij deze maatregelen wordt u nooit blootgesteld aan gevaarlijke stoffen wanneer u onze producten gebruikt, en komen dergelijke stoffen gegarandeerd ook niet in het milieu terecht wanneer de producten worden afgedankt.

Programma voor inzameling en recyclage

Al onze producten voldoen aan de AEEA-richtlijn 2003 van de EU, waarmee wordt gestreefd naar beperking van de hoeveelheid afval uit elektrische en elektronische apparatuur. Door altijd te streven naar het gebruik van kunststof in onze producten zijn we in staat de normen ISO 11469 en ISO 1043 na te leven. Omdat 3.500 onderdelen worden gebruikt om een laserprinter te assembleren, zorgen we ervoor dat 15% van de onderdelen die tijdens het productieproces worden gemaakt, worden gerecycleerd.

Productievestigingen

Met ons Eco Design System (EDS) kunnen we milieuvriendelijkere producten ontwikkelen. Daarnaast voeren we altijd een Life Cycle Assessment (LCA) uit om de zwakke punten van een producten op het vlak van milieu te analyseren tijdens de ontwerpfase.

We hebben in 2004 een Eco-partner programma ingevoerd om onze partners te helpen bij het opstellen van systemen voor ecologisch beheer om het aantal schadelijke stoffen in onderdelen en grondstoffen te beperken.

We bieden onze Eco-partners zowel producttests als opleidingen en consultatie aan. Die partners kunnen certificaten verwerven om aan te tonen dat ze beschikken over doeltreffende procedures en systemen voor het aankopen en produceren van onderdelen en grondstoffen.