Muntpunt stelt digitale klas voor

Door Samsung België 05.03.2015

Good Technologie & innovatie Tablet

Muntpunt stelt digitale klas voor

In samenwerking met Samsung en Plantyn.

Iedereen verbonden

De digitale klas die vandaag in Muntpunt werd voorgesteld is een mobiele oplossing ontwikkeld door Samsung in de vorm van een rijdende kist waarin een groot aanraakscherm, een computer en 30 tablets met toestenbord en muis opgeborgen zitten. Alle toestellen kunnen verbonden worden met het internet en met elkaar waardoor er een digitale en interactieve leeromgeving ontstaat, voor zowel leerkracht als leerling.

Interactieve online lesinhoud

Qua lesinhoud levert Plantyn digitale oplossingen aan zoals e-boeken en interactieve online gebaseerde oefeningen voor digitaal ondersteunde lessen. Vanaf nu kunnen scholen inschrijven bij Muntpunt om de klas te komen testen.

"Op zoek naar nieuwe methodes voor kennisdeling"

Leen Lekens, hoofdbibliothecaris bij Muntpunt en verantwoordelijke voor de digitale klas, legt uit: "Scholen zijn voor ons een bijzonder belangrijke doelgroep. Bovendien een doelgroep die - net als een bibliotheek – graag op zoek gaan naar nieuwe methodes om hun rijkdom aan kennis te delen via innovatieve technologieën. Wij bieden hen graag de mogelijkheid dat in Muntpunt te doen met dit soort inspirerende initiatieven."

Digital skills bijbrengen

Voor Samsung, dat het materiaal gratis ter beschikking stelt, past dit initiatief in hun strategie omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. Peter Vanhecke, directeur van Samsung België legt uit: "Omdat de kennis en het gebruik van digitale tools steeds belangrijker wordt in onze maatschappij, richt ons corporate citizenship programma zich hoofdzakelijk op de ondersteuning van het onderwijs in het bijbrengen van de zogenaamde "digital skills". De reden waarom we met Muntpunt in zee gaan is dubbel. Enerzijds zijn ze net zoals ons overtuigd van de meerwaarde die technologie kan bieden in een leerproces en anderzijds is Muntpunt zeer toegankelijk waardoor heel wat leraren en leerlingen kunnen genieten van deze infrastructuur."

Interactieve inhoud om aan de slag te gaan

Een goede locatie en spitstechnologie zijn natuurlijk niets zonder een aangepaste en interactieve inhoud waarmee leerkrachten aan de slag kunnen. Vandaar dat ook Plantyn mee stapt in dit project."Bij Plantyn hebben we en uitgebreide ervaring met lespakketten voor basisscholen en werken we ookaan de digitalisering van onze inhoud omdat dit op pedagogisch en organisatorisch vlak een echte meerwaarde kan bieden voor zowel leerkrachten als leerlingen. Vanuit de online lerarenagenda Scoodle kunnen lessen, lessenreeksen en volledige projecten opgestart worden met verrijkingen zoals bordboeken en digitale oefeningen.Voor dit project zullen we in samenwerking met de andere partners een aantal kant-en-klare demolessen ontwikkelen voor rekenen, Nederlands en WO waarmee leerkrachten op een vlotte manier mee aan de slag kunnen", aldus Ivan Coeckelbergh, sales en marketing manager bij Plantyn.

De demo lespakketten zullen in de loop van de komende maanden door Plantyn, Muntpunt en Samsung verder uitgewerkt worden.