De nieuwste interactieve technologieën hebben ook de klaslokalen bereikt. En dit betekent nieuwe lesmethodes. Krijtborden en zelfs pennen en potloden worden vervangen door laptops, digitale projectoren, tablets, smartboards en wie weet wat het volgende is.

Door de jaren heen heeft het moderne onderwijs zich ontwikkelt tot een combinatie van traditionele methodes en nieuwe lesmethodes met behulp van digitale technologie. Eén van nieuwste en grootste veranderingen in klaslokalen is de komst van het digitale eBoard. Door de communicatie tussen de leerkracht en de leerling te verbeteren met behulp van nieuwe media en interactieve technieken, krijgen leerlingen beter en gerichter les.

"Hoe dan?" vraagt u zich misschien af.

Leerkrachten kunnen op het eBoard hoogwaardige afbeeldingen, artikelen en video's weergeven met verschillende links naar nog meer materiaal om hun lessen te ondersteunen. Door gebruik te maken van externe bronnen, zoals het internet, beperken de lessen zich niet tot boeken of zelfs tot de kennis van de leerkracht. Internet is immers een onuitputtelijke bron aan informatie. En met de juiste begeleiding van een ervaren leerkracht, kunnen bronnen als het internet dus worden ingezet als efficiënt leermiddel.

Via draadloos streamen kan de informatie van het eBoard moeiteloos worden overgezet naar de laptops van de leerlingen, zodat ze nauwer betrokken zijn. Deze manier van delen maakt het ook mogelijk voor de leerkrachten toezicht te houden op wat de leerlingen op hun scherm bekijken. Zo weten ze zeker dat ze onder lestijd niet worden afgeleid door persoonlijke websites. En dit biedt ook weer nieuwe mogelijkheden voor overhoringen en huiswerk. Proefwerken en toetsen kunnen digitaal worden gedownload naar de schermen en achteraf weer worden ingeleverd bij de leerkrachten.

De touchscreentechnologie biedt ook volop nieuwe mogelijkheden om leerlingen bij de lessen te betrekken. Leerlingen en leerkrachten kunnen ingewikkelde lesstof verduidelijken door met hun vinger of een pen afbeeldingen te verplaatsen op het scherm. En dit leidt ook tot meer creativiteit tijdens de lessen, wat pedagogisch gezien ook zeker een belangrijk element is.

Bepaalde meer geavanceerde eBoards zijn voorzien van softwarepakketten met extra hulpmiddelen voor de leerkrachten. Het 650TS Interactive eBoard van Samsung bijvoorbeeld is voorzien van een basistekenprogramma, een Contents Library en een Classroom Management-programma, waarmee leerkrachten over nog meer hulpmiddelen beschikken bij hun lessen.

De grootste uitdaging bij deze nieuwe apparatuur in lesomgevingen, is het in stand houden van de traditionele waarden van het onderwijs, zoals persoonlijk contact en begeleiding, terwijl tegelijk ook de nieuwe bronnen, mogelijkheden en hulpmiddelen worden aangeboden aan de huidige generatie leerlingen.