Recycling is de eerste stap in de bescherming van het milieu. Daarom heeft Samsung Electronics actief deelgenomen aan een recyclingprogramma voor afgedankte elektronische apparatuur. Via dit programma vervult Samsung een voortrekkersrol bij het realiseren van een op recycling gebaseerde maatschappij waarin afgedrukte producten worden hergebruikt als grondstof voor fabricage en levert het tegelijkertijd een grote bijdrage aan het behoud van het milieu en een effici?t gebruik van natuurlijke rijkdommen. Samsung houdt bij de ontwikkeling van mobiele telefoons niet alleen rekening met prestatie, prijs, kwaliteit en ontwerp, maar ook met milieutechnische aspecten van het fabricageproces.
Met dit principe als uitgangspunt, heeft Samsung voor de volledige productcyclus - vanaf de aanschaf van grondstoffen tot en met de fabricage, distributie, gebruik en verwijdering van het product - milieubewustzijn gekweekt. Bovendien is het bedrijf betrokken bij regionale en nationale recyclingprogramma's voor mobiele telefoons.

Als onderdeel van het streven om de dienstverlening aan haar klanten te verbeteren, heeft Samsung Electronics een landelijk systeem voor het inzamelen van afgedankte elektronische producten ge?troduceerd. Bij dit systeem zijn 130 Samsung Service Centers en Anycall Plaza's in het hele land betrokken. Na inzameling van de mobiele telefoons worden deze via Samsungs eigen transportsysteem naar recycling-installaties overgebracht. Op deze manier worden afgedankte mobiele telefoons hergebruikt als waardevolle grondstof voor de fabricage.
In december 2002 heeft Samsung, samen met de andere mobiele telefoonfabrikanten die tot de top 10 behoren, een verklaring ondertekend voor het bevorderen van een milieuvriendelijke verwerking van afgedankte mobiele telefoons, zoals vastgelegd in de Conventie van Bazel. Om deze overeenkomst in de praktijk te brengen, neemt Samsung deel aan het initiatief tot een duurzame samenwerking op het gebied van een milieuvriendelijke verwerking van afgedankte mobiele telefoons. Samen met andere fabrikanten van mobiele telefoons probeert het te voorkomen dat oude mobiele telefoons milieuvervuiling veroorzaken en bevordert het de recycling van afgedankte telefoons. Samsung zal ook in de toekomst betrokken blijven bij internationale programma's voor de recycling van oude elektronische apparaten.

Omdat de Chinezen steeds milieubewuster worden, doen steeds meer mensen mee aan recyclingcampagnes die in het hele land worden georganiseerd. Ook Samsung is daarbij betrokken. Samsung heeft in oktober 2003 de verklaring inzake een milieuvriendelijke verwijdering van gebruikte mobiele telefoons ondertekend, die onder toezicht van de SEPA (State Environmental Protection Administration) in China tot stand is gekomen. In verband met deze verklaring voert Samsung campagnes om de mensen bewust te maken van het belang van milieubescherming en moedigt het aan tot recycling van oude mobiele telefoons. De Chinese overheid verwacht dat de WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipmen) binnenkort ook in China van kracht zal worden. Deze wet is gericht op vijf veelgebruikte elektronisch producten, te weten computers, airco's, koelkasten, televisies en wasmachines en zal 18 maanden nadat deze wet is aangenomen van kracht worden. Vandaag de dag leidt elektronisch afval tot ernstige problemen in China en de Chinese overheid is zich terdege bewust van de achteruitgang van het milieu door afgedankte elektronische apparaten. In verband hiermee heeft Samsung een openbare lezing over de invoering van de WEEE in China bijgewoond die werd georganiseerd door de National Development and Reform Commission (NDRC) en de SEPA. Bovendien werkt Samsung met de Executive Committee of Foreign Investment Companies (ECFIC) samen om de Chinese overheid te ondersteunen bij het uitvoeren van de recyclingwet. Serviceteams van Samsung Electronics China hebben inzamelplaatsen voor elektronisch afval geregeld bij de 101 service centers van het bedrijf in de 60 grootste steden in China en heeft programma's gestart voor het recycleren van gebruikte mobiele telefoons.

In Europa is de WEEE-richtlijn, een maatregel die is gericht op de milieuvriendelijke verwerking van afgedankte elektronische apparaten, in augustus 2005 van kracht geworden. Dit houdt in dat alle fabrikanten van elektronische apparatuur in Europa moeten beschikken over een inzamel- en recyclagesysteem voor oude elektronische producten. Samsung zal doorgaan met het op een milieuverantwoorde recyclage van elektronische producten door een effici?t recyclingsysteem voor afgedankte elektronische producten op te zetten.

Wij bieden nu een gratis postservice om consumenten de gelegenheid te bieden hun oude mobiele telefoons terug te sturen. Ongewenste mobiele telefoons worden op een milieuvriendelijke wijze gerecycled. Klik hier om de gratis postservice te gebruiken en het postlabel te downloaden en af te drukken. Gebruik het label om uw mobiele telefoon naar ons op te sturen.
Tevens nemen wij deel aan het programma Plug-In To eCycling van de Amerikaanse EPA.
Dit is een programma voor de vrijwillige inzameling van afvalproducten
In andere landen voert Samsung overleg over recyclage-overeenkomsten en de instelling van organisaties die de recyclage promoten, al naar gelang de planning voor het inwerkingtreden van de betreffende wetten.
fermer
You are being redirected to SAMSUNG.com USA site.
valider