Samsung logo Samsung Galaxy S7 en S7 edge logo
BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG

Lees deze Bijzondere Actievoorwaarden en de bijhorende Algemene Actievoorwaarden zorgvuldig door.

Actie:

De Actie bestaat erin dat de deelnemer door middel van de Own the Twilight website (www.ownthetwilight.be) deelneemt aan de wedstrijd om een reis voor 4 personen naar Ibiza te winnen. Om mee te dingen in de wedstrijd moet de deelnemer een foto -genomen met een Samsung Galaxy S7 edge | Galaxy S7- op de website uploaden.

Deelname aan de huidige Actie is slechts mogelijk indien de deelnemer over een persoonlijk e-mail adres, Facebook account of Instagram account beschikt. De deelnemer surft naar de website www.ownthetwilight.be en heeft daar de mogelijkheid om deel te nemen aan de Actie.

De deelnemer moet minstens 18 jaar oud zijn om te kunnen deelnemen aan deze Actie. Samsung is gerechtigd hiervan bewijs te vragen.

De wedstrijd bestaat uit drie delen:
 • Fase 1: Inschrijven & deelnemen (23/05/2016 – 31/08/2016)

  Je kan deelnemen aan de wedstrijd door het insturen van een foto – enkel genomen met een Samsung Galaxy S7 edge | Galaxy S7. Foto’s genomen met andere smartphones dan bovenvermelde modellen kunnen niet meedingen in de wedstrijd. Je kan ongelimiteerd deelnemen aan de wedstrijd.

  Elke inzending wordt gecontroleerd door een moderator vooraleer deze gepubliceerd wordt in de galerij op de Own the Twilight website. De moderator kan inzendingen verwijderen - indien Samsung de foto ongepast acht - op basis van onder andere volgende redenen:

  1. Inzendingen waar een vorm van naaktheid wordt afgebeeld dat aanzien kan worden als aanstootgevend, worden verwijderd.
  2. Inzendingen waar een vorm van geweld wordt afgebeeld dat aanzien kan worden als choquerend of misdadig, worden verwijderd.
  3. Inzendingen waar een vorm van discriminatie wordt afgebeeld dat strijdt met de discriminatiewetgeving in België, worden verwijderd.
  4. Inzendingen dienen uw eigendom te zijn en geen conflicten te veroorzaken met auteursrechten. Foto’s genomen van het internet kunnen vastgesteld worden door de moderator en onmiddellijk verwijderd worden.
  5. Inzendingen die niet gemaakt zijn tussen zonsondergang en zonsopkomst worden niet weerhouden.
  6. Inzendingen die Samsung om andere redenen ongepast acht kunnen geweerd worden uit de wedstrijd.
 • Fase 2: Deliberatie & bekendmaking (1/09/2016 – 10/09/2016)
  Een jury samengesteld door Dieter Reyntjens (Samsung), Griet Brantegem (Samsung), Ton van Jole (Cheil), Nathalie De Kerf (Cheil), Ben Heine en Elisabeth Ouni zal alle correct ingestuurde foto’s doornemen en een winnaar aanduiden.
 • Fase 3: Bekendmaking (12/09/2016)
  Op deze dag wordt de winnaar bekendgemaakt. Hij/Zij zal gecontacteerd worden via e-mail.

Elke ingezonden foto dient uitsluitend eigendom te zijn van de deelnemer zelf. Gebruikte foto’s van anderen en/of afkomstig van kanalen van publiek gebruik worden onmiddellijk verwijderd en uitgesloten voor het verdere verloop van de wedstrijd. De Deelnemer garandeert dat de foto’s geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Samsung voor vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken ter zake en zal Samsung alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden.

Door middel van een brononderzoek kan Samsung de herkomst van de ingezonden foto’s onderzoeken en vaststellen of de inzendingen degelijk eigendom zijn van de inzender en genomen via een Samsung Galaxy S7 edge | Galaxy S7.

De deelnemer geeft met deelname aan de wedstrijd zijn/haar akkoord aan Samsung om de ingezonden foto’s te gebruiken voor commercieel gebruik. De Deelnemer draagt hierbij alle intellectuele eigendomsrechten onherroepelijk en kosteloos over aan Samsung, die deze aanvaardt. Voor zover hiervoor een formaliteit is vereist, zal de Deelnemer zijn volledige medewerking verlenen aan de totstandkoming van deze formaliteit.

De deelnemer dient zijn/haar gegevens in te vullen en de actievoorwaarden te accepteren. Pas indien aan deze voorwaarden voldaan wordt, zal zijn/haar deelname geldig zijn. Dit impliceert o.a. het meedelen door de deelnemer van een geldig e-mailadres.

Prijs:

Een reis voor 4 personen naar Ibiza. Hierbij is inbegrepen: vervoer per vliegtuig, verblijf voor 4-personen in een vier-sterren hotel – all-in package.

De reis is niet inwisselbaar en niet overdraagbaar aan andere personen. Samsung is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor kosten of aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband met de reis. De Deelnemer dient zichzelf te voorzien van de nodige verzekeringen.

De prijs heeft een totaalwaarde van ongeveer €4.000.

Actieperiode

Actie loopt van 23/05/2016 tot en met 31/08/2016.

Actiegebied

Deelnemers dienen in België of Luxemburg woonachtig te zijn.

Medewerkers van Samsung, Cheil en Leo Burnett zijn uitgesloten van deelname.

Bekendmaking

Samsung streeft ernaar de winnaar uiterlijk op 12/09/2016 via e-mail bekend te maken en de prijs binnen de 2 weken na confirmatie af te leveren. Samsung bepaalt wanneer de reis zal plaatsvinden en de reis zal ten laatste tegen 31/08/2017 plaatsgevonden hebben.

Deelnemers die naar het redelijk oordeel van Samsung misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

Om mee te dingen in de wedstrijd, moet elke ingezonden foto via een Samsung Galaxy S7 edge | Galaxy S7 genomen worden. Een deelnemer kan met meerdere foto’s deelnemen aan de Actie. Deelnemers dienen te beschikken over een bestaand e-mailadres en deelnemers die onvolledige of valse adressen en/of namen gebruiken worden door Samsung zonder nader bericht uitgesloten van deelname.

Samsung kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen. Zij kan ook niet verantwoordelijk zijn voor, onder andere:
- enig technisch mankement en/of vertragingen;
- mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding, etc.).

Samsung is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de smartphone van de deelnemer waardoor de foto mogelijk niet verstuurd kan worden.
Voor deelname is registratie vereist. De registratie is kosteloos en kan worden gedaan via www.ownthetwilight.be.

Uw gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vragen en opmerkingen over deze Actie kunt u schriftelijk per e-mail doen naar: https://www.facebook.com/samsungmobilebelgium

Druk- en zetfouten voorbehouden.

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet opgevolgd worden, zal een besluit worden genomen door de Samsung.
Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Algemene Actievoorwaarden van Samsung zoals vermeld op http://www.samsung.com/be/info/legal.html