« Terug

Deelnemen

Vul onderstaand formulier in om je aanmelding voor de actie compleet te maken. Print vervolgens het formulier uit en stuur dit samen met een kopie van je kassabon, de originele streepjescode en IMEI nummer (uitgeknipt van de verpakking van je GSM) op naar het onderstaande adres om je aan te melden voor deze promotie. De groene WeSC headset wordt binnen 6 weken verstuurd nadat we je complete inzending hebben ontvangen. Deze dient uiterlijk op 30 april 2012 door ons te zijn ontvangen.

Eyeplay
Base Check Action
Wijn Pelink 80
1790 Essene

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Eyeplay via info@eyeplay.be.

Deze actie is alleen geldig voor de Galaxy Y White (S5360) toestellen die zijn aangeschaft via Base / Allo Telecom en beschikken over de volgende barcode: 8806071949529.

Geslacht:* Man Vrouw
Voornaam:*
Tussenvoegsel:
Achternaam:*
Adres:*
Huisnummer:*
Postcode:*
Gemeente:*
E-mailadres:*
Telefoonnummer:*
Geboortedatum:*
dd/MM/yyyy
Verkooppunt*:
Aankoopdatum:*
dd/MM/yyyy
IMEI:*

35xxxxxxxxxxxxx
Om te controleren of je recht hebt op deelname aan deze promotie dien je het IMEI-nummer in te voeren van je Samsung toestel. Toets *#06# in op je telefoon en het 15-cijferige IMEI-nummer verschijnt in je display. Let op! Vul enkel getallen in zonder leestekens. (Voorbeeld: 352441234567890)

Ik accepteer de Algemene Voorwaarden voor de actie:*
Ja, ik wil graag per e-mail gratis op de hoogte worden gehouden van andere Samsung promoties
Stuur het ingevulde actieformulier samen met een kopie van de aankoopbon van (uw) Samsung Galaxy Y op.

Actievoorwaarden

 • Deze consumentenactie is een actie waarbij de consument een groene WeSC headset cadeau krijgt, mits aan de onderstaande voorwaarden te voldoen.
 • Deze consumentenactie is alleen geldig voor aankopen van de Samsung Galaxy Y White (S5360), van 1 maart 2012 tot en met 15 april 2012 (factuurdatum).
 • Ontvang de groene headset door de print van het correct ingevulde aanvraagformulier samen met een kopie van de factuur of het kassaticket en de originele streepjescode met de IMEI code geknipt uit de doos (kopie wordt niet aanvaard) in te dienen uiterlijk per post op 30 april 2012 (poststempel!) op het volgende adres:
  Eyeplay
  T.a.v. Base Check Action
  Wijk Pelink 80
  1790 Essene
 • Deze actie is enkel geldig voor een Samsung Galaxy Y White (S5360) gsm met de volgende streepjescode: 8806071949529.
 • Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in België te hebben.
 • Werknemers en personen die op enige wijze verbonden zijn aan Samsung, zijn uitgesloten van deelname.
 • Inzendingen die na 30 april 2012 aankomen, onvoldoende gefrankeerd en/of niet compleet zijn, of niet over de originele streepjescode beschikken, worden niet in behandeling genomen.
 • Bewijs van verzending of bestelbonnen worden niet geaccepteerd, slechts de factuur of het kassaticket is geldig als bewijs van ontvangst of aankoop van de gsm/het toestel.
 • U kunt maar maximaal 1 inzending per gsm/toestel indienen.
 • Bij fraude, misbruik of op andere wijze onrechtmatig handelen kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname aan deze actie en van eventuele volgende acties.
 • Alle business-to-business (zakelijke) aankopen zijn uitgesloten van deelname.
 • De aanbieding is niet geldig in combinatie met andere bestaande acties.
 • De groene WeSC headset wordt binnen 6 weken (vanaf het moment dat het aanvraagformulier is ontvangen en goedgekeurd werd door onze diensten) verzonden naar het opgegeven adres. Dit is enkel geldig bij ontvangst van alle nodige en correct ingevulde documenten. Samsung is niet verantwoordelijk voor foutieve verzending, bv omdat de door u opgegeven gegevens niet juist zijn.
 • Maak kopieën van de originele documenten alvorens deze te versturen.
 • Samsung behoudt zich het recht voor om actieproducten gedurende de actieperiode te wijzigen.
 • Samsung is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het actiemodel bij uw verkooppunt.
 • Samsung is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van uw gegevens.
 • Samsung is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.
 • Samsung geeft geen enkele garantie met betrekking tot de verstuurde artikelen en sluit iedere aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) te dien zake uit. Samsung is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van de muts, indien deze later dan aangekondigd wordt ontvangen.
 • Uw gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Druk- en zetfouten voorbehouden.
 • Samsung behoudt zich het recht om te allen tijde deze actievoorwaarden aan te passen.
 • Deze actievoorwaarden zijn geldig voor de consumentenacties georganiseerd door Samsung Electronics Benelux BV, gevestigd te Delft, Nederland, met een bijkantoor in Vilvoorde (1800) aan de Medialaan 50 te België.
 • Op deze actievoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
 • De bevoegde rechter te Antwerpen (België), is mede bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Samsung en de Deelnemer, doch niet eerder dan dat de partijen onderling overleg hebben gevoerd.
 • Voor vragen of opmerkingen in verband met deze actie kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@eyeplay.be.
 • Documenten te versturen naar het volgende adres:
  Eyeplay T.a.v. Base Check Action
  Wijk Pelink 80
  1790 Essene