Alle SAMSUNG producten hebben volledige garantie.

Omdat de verschillende producten uiteenlopen qua design, producteigenschappen of verwachte gebruiksintensiteit, zijn er verschillen tussen de garantievoorwaarden per productgroep.

Mocht u een SAMSUNG product willen opsturen voor reparatie, neem dan eerst contact op met de SAMSUNG Service en Informatielijn; 02201 2418 (lokaal tarief).

Overzicht van de garantietermijnen per productcategorie

Categorie Product Garantie periode
Telecom Mobiele telefoons 2 jaar (accessoires 6 maanden)
Dect telefoons 2 jaar (batterij 6 maanden)
Faxen 2 jaar
Beeld & geluid Plasma TV 2 jaar
LED TV 2 jaar
LCD TV 2 jaar
Projectie TV 2 jaar
CRT TV 2 jaar
TV/VCR combi's 2 jaar
TV/DVD/VCR combi's 2 jaar
DVD-spelers 2 jaar
Draagbare DVD-spelers 2 jaar
DVD/HDD-recorders 2 jaar
DVD/VCR combi's 2 jaar
Slim design 2 jaar
Home Theater Systems 2 jaar
Mini audio sets 2 jaar
Micro audio sets 2 jaar
Draagbare CD-spelers 2 jaar
MP3 spelers 2 jaar
Foto camera's 2 jaar
Camcorders 2 jaar
Set Top Box 2 jaar
Beamer 2 jaar
Information solutions Plasma monitoren 2 jaar
Notebook 2 jaar (batterijen & accessoires 1 jaar)
LCD monitoren 2 jaar (3 jaar indien gekocht vóór 1 april 2010)
ODD 2 jaar
HDD 1 – 3 jaar (Garantieperiode varieert per model, land en contract)
Printers 2 jaar
Huishouden Koelkasten 2 jaar
Magnetrons 2 jaar
Stofzuigers 2 jaar
Wasmachines 2 jaar

Uw SAMSUNG garantie

De producten van SAMSUNG bevatten een volledige garantie voor de aangegeven periode. Sommige producten van SAMSUNG kennen verschillende garantieperiodes die toe te schrijven zijn aan de aard van het ontwerp, de vervaardiging of het verwachte gebruik van het product.

De garantie is vanaf de aankoopdatum door de eerste klant van toepassing, en is slechts overdraagbaar tussen eindgebruikers.

Deze garantie beïnvloedt in geen geval uw statutaire rechten als consument.

De zaken die NIET gedekt zijn via uw garantie

De garantie van SAMSUNG dekt alleen fabricagedefecten. Dit omvat geen accessoires zoals batterijen, (gloei)lampen, inktpatronen enzovoorts.
De aansprakelijkheid van SAMSUNG Electronics (of zijn benoemde onderhoudsagent) is beperkt tot de kosten van reparatie en/of vervanging van het product onder garantie.
De garantie is ongeldig als het defect (op welke wijze dan ook) door verkeerd gebruik, verwaarlozing en vervalsing of onjuiste afstellingen is veroorzaakt. Het is ongeldig wanneer onbevoegde personen op enigerlei wijze wijzigingen of reparaties uitvoeren.
De garantie is eveneens ongeldig in de volgende gevallen:

  • Bij de reparatie van een huishoudelijk product dat in een commercieel milieu wordt gebruikt
  • Bij een reparatie die toe te schrijven is aan een onjuiste installatie in uw huis
  • Bij een reparatie van elk onderdeel waarvan het serienummer is verwijderd
  • Waar alle aanvullende apparatuur, dat niet door SAMSUNG geleverd of geadviseerd is, problemen en schade veroorzaakt dat met het product in verband staat of met het product gebruikt is.

Wat moet ik doen als ik service nodig heb?

In het geval dat u service nodig zou hebben, raden wij u aan contact op te nemen met de handelaar van wie het product aanvankelijk werd gekocht.

Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer u bent verhuisd, verzoeken wij u vanuit Nederland contact op te nemen met het SAMSUNG service & informatienummer: 0900-SAMSUNG (0900-7267864). Wanneer u contact opneemt met ons Service Team, verzoeken wij u het volledige modelnummer en serienummer van SAMSUNG, met de datum en plaats van aankoop, en een korte beschrijving van de fout/vraag bij de hand te houden.

Als het product buiten de garantie valt, kunt u contact opnemen met het SAMSUNG Service & Informatie Centrum voor een reparatie op uw kosten.

Wanneer het product door een uitgebreide garantie wordt gedekt, raden wij u aan contact op te nemen met uw handelaar van wie u deze uitgebreide garantie heeft gekocht (over het algemeen dezelfde handelaar waarvan het product oorspronkelijk werd gekocht).

Wat moet ik doen als ik mijn product in het buitenland heb gekocht?

SAMSUNG Electronics Benelux ondersteunt een product dat in Europa is gekocht wanneer het een 'EU Bloc Warranty' heeft. Deze garantie is aanwezig waar aan de bovenkant van de kaart van de productgarantie duidelijk ' European Bloc' aangegeven is.

Als een product in een ander deel van de wereld gekocht is, zal SAMSUNG proberen de reparatie uit te voeren. SAMSUNG Electronics Benelux kan het resultaat hiervan niet garanderen.

Voor vragen die verband houden met alle andere SAMSUNG producten kunt u hier klikken.