Годишен отчет

Годишен отчет за 2012 г.
Ръководство - Запознайте се с лидерите, които подхранват растежа на Samsung.