Основни ценности

Ценностите, които определят духа на Samsung.

Ние в Samsung вярваме, че ключът към добрия бизнес е да се ръководиш от дълбоки ценности. Затова тези основни ценности, заедно със стриктния кодекс на поведение, са в центъра на всяко решение, което взема компанията.

People

Хора

Най-просто казано: компанията - това са нейните служители. В Samsung ние сме посветени на това да предоставяме на нашите хора богат избор от възможности, за да достигнат пълния си потенциал.

Excellence

Съвършенство

Всичко, което правим в Samsung, се ръководи от нестихваща страст към съвършенство и от непоколебимо посвещаване на разработването на най-добрите продукти и услуги на пазара.

Change

Промяна

В днешната забързана световна икономика промяната е постоянна и нововъведенията са жизнено важни за оцеляването на една компания. Както сме правили от самото си създаване, продължаваме да съсредоточаваме погледа си върху бъдещето, като предвиждаме пазарните нужди и търсенето, така че да можем да насочим нашата компания към дългосрочен успех.

Почтеност

Етичният начин на работа е в основата на нашия бизнес. Всичко, което правим, се ръководи от морален компас, който гарантира честност, уважение за всички заинтересовани страни и пълна прозрачност.

Co-prosperity

Преуспяване съвместно с другите

Един бизнес не може да бъде успешен, ако чрез него не се създават просперитет и възможности за другите. Samsung е посветена на социалната и екологичната корпоративна гражданска отговорност във всяко общество, в което работим по света.