Годишни отчети

Вярваме, че всички имаме своята роля за създаването на един по-добър живот по света. Ние гледаме както към миналото, така и към бъдещето ни, за да намерим вдъхновение за настоящето. Независимо дали става въпрос за технологии или за човечеството, Samsung винаги работи, за да помогне за изграждането на едно по-добро бъдеще.

* От 2016 година Годишният отчет се консолидира в Отчета за устойчивост. Цялата информация, предоставяна преди в Годишния отчет, включително прегледа на бизнеса, финансовите отчети и гражданските инициативи на Samsung Electronics, може да бъде намерена в Отчета за устойчивост.

Изтегляне на финансови отчети

Годишен финансов отчет на Samsung за 2014 г

Годишен финансов отчет на Samsung за 2013 г

Финансов отчет 2012

Годишен финансов отчет на Samsung за 2011 г.

Годишен финансов отчет на Samsung за 2010 г.

Годишен финансов отчет на Samsung за 2009 г.

Годишен финансов отчет на Samsung за 2008 г.

Годишен финансов отчет на Samsung за 2007 г.

Годишен финансов отчет на Samsung за 2006 г.

Годишен финансов отчет на Samsung за 2005 г.

Годишен финансов отчет на Samsung за 2004 г.

Годишен финансов отчет на Samsung за 2003 г.

Годишен финансов отчет на Samsung за 2002 г.

Годишен финансов отчет на Samsung за 2001 г.

Годишен финансов отчет на Samsung за 2000 г.

Годишен финансов отчет на Samsung за 1999 г.

Годишен финансов отчет на Samsung за 1998 г.