Корпоративна социална отговорност

За повече информация относно регионалните програми на Samsung, изберете тук.

Samsung са отдадени на подобряването на използването на технологиите в образованието, като се прилага опита на служителите ни за предоставяне на нови възможности пред младежите.

Образование

Samsung предоставя на служителите и местните жители със средства за постигане на целите им и подобряване на тяхната обществена дейност.

Заетост и общество

Samsung действа отговорно към околната среда във всички свои начинания за доброто на глобалната общност.

Samsung се опитва да намери отговор на нуждата за увеличаване на продължителността на живота с помощта на ИТ технологиите.

Здраве и здравеопазване