Ние сме загрижени за

Образование за всички


За повече информация относно регионалните програми на Samsung, изберете тук.

Околна среда

Samsung действа отговорно към околната среда във всички свои начинания за доброто на глобалната общност.

Околна среда
Здраве и
здравеопазване

Samsung се опитва да намери отговор на нуждата за увеличаване на продължителността на живота с помощта на ИТ технологиите.

Здраве и здравеопазване