Ние сме загрижени за

Да се осигури достъп до образование и нужните умения за успех в икономика, основана на дигиталните технологии

За повече информация относно регионалните програми на Samsung, изберете тук.

Околна среда

Samsung действа отговорно към околната среда във всички свои начинания за доброто на глобалната общност.

Околна среда