Ние сме загрижени за

Достъпът до образование, който те никога преди не са имали

За повече информация относно регионалните програми на Samsung, изберете тук.

Заетост
и
общество

Samsung предоставя на служителите и местните жители със средства за постигане на целите им и подобряване на тяхната обществена дейност.

Заетост и общество
Околна среда

Samsung действа отговорно към околната среда във всички свои начинания за доброто на глобалната общност.

Околна среда
Здраве и
здравеопазване

Samsung се опитва да намери отговор на нуждата за увеличаване на продължителността на живота с помощта на ИТ технологиите.

Здраве и здравеопазване