Партньори

Търсим потенциални доставчици, които да поемат към бъдещето заедно със Samsung Electronics.


Като световен лидер в цифровите технологии Samsung Electronics напредва в нова ера на продуктово развитие, корпоративна култура и принос към глобалното общество. За да постигнем целите си, разбираме, че е важно да се изграждат връзки и да се има пълната подкрепа на първокласни доставчици.

Samsung Electronics търси потенциални партньори от световна класа с иновативни и отличителни технологии за сътрудничество и създаване на нови бизнес възможности. Заедно с доставчиците си, ще работим към общата цел: да бъдем най-добрите в света.

Ако желаете да бъдете партньор на Samsung Electronics,щракнете тук.
Заедно ще създадем бъдещето на цифровите изживявания.

Харта на етика на закупуването

Ние, купувачите на Samsung Electronics, разбираме и приемаме критичната си роля в подобряването на стойността за нашите клиенти.

В това важно начинание ще работим честно и достойно с нашите доставчици за постигане на взаимен растеж и просперитет. Също така разбираме и се съобразяваме със закони, разпоредби и кодекси, на които е подчинен нашият бизнес.

A diagram illustrating the values of openness, fairness and win-win in the Samsung Procurement Philosophy

Символ

Samsung Electronics и доставчиците си сътрудничат, за да постигнат най-добрите резултати и заемане на челните места на базата на идеология, при която всички страни печелят, съвместно съществуване и взаимен просперитет на Samsung Electronics и неговите ценни доставчици.

Samsung Purchasing Emblem – 'With Wish Will'