Ефективно използване на ресурсите

Пестене, по-дълго използване и повторно използване

Ключово визуално изображение за страницата „Ефективно използване на ресурсите“

Още от Индустриалната революция икономическият растеж съпътства безразсъдното изкопаване и експлоатиране на природните ресурси. Експертите предупреждават за екологичните проблеми вследствие от този добив и бъдещото изчерпване на ресурсите. Samsung Electronics е наясно с тези предупреждения и прилага широк набор от мерки в отговор на това.
В процеса на разработване и производство на продуктите ние използваме ефективно ресурсите чрез технологични иновации и намираме начини за повторно използване на неизбежните отпадъчни излезли от употреба продукти. Ние ще продължим усилията си за създаване на по-добри продукти с по-малко ресурси, както и за преобразуване на отпадъците от електронни продукти в използваеми ресурси.

2020 г. KPI: Ефективно използване на ресурсите

Кумулативно връщане на отпадъци от електронни продукти в глобален мащаб

Тази информационна графика съдържа целта за кумулативно връщане на отпадъци в глобален мащаб. От 2009 до 2016 година то достигна 2,64 милиона тона. През 2020 година целта е да бъде 3,8 милиона тона.

Степен на рециклиране на производствени отпадъци

Тази информационна графика съдържа целта за степен на рециклиране на производствени отпадъци, която се очаква да бъде 95% до 2020 г. През 2016 година целта вече е достигната.

Интензивност на използването на вода

Тази информационна графика съдържа целта за интензивност на използването на вода. През 2016 година тя е била 60 тона на 100 милиона южнокорейски вон. За 2020 година целта е 50 тона на 100 милиона южнокорейски вон.

Целта ни е кръгова икономика, при която ресурсите непрекъснато се използват повторно

За да защити околната среда в криза и да използва ресурсите по-ефективно, Samsung Electronics е ангажирана с усилия за фокусиране върху кръгова икономика. Като преминаваме отвъд традиционната еднократна консумация на ресурси, ние целим повторното използване на ресурсите чрез връщане и рециклиране на отпадъчни и скрап материали. Ние търсим начини за производство с по-малко ресурси, чрез обединяване на материали и промяна на процеса на сглобяване. Излезлите от употреба продукти се събират от потребителите безплатно и материалите се рециклират. Чрез тази кръгова икономическа система Samsung Electronics намалява значително необходимостта от извличане на допълнителни природни ресурси, намалява парниковите газове и замърсителите, създавани от изгарянето на отпадъци, и предотвратява замърсяването на почвата и подпочвените води, причинявано от сметищата.
Но най-вече, най-добрият начин за пестене на ресурси е създаването на качествени, дълготрайни продукти. Преди пускането на даден продукт в продажба Samsung Electronics извършва стриктни тестове за надеждност с цел подобряване на издръжливостта. Ние осигуряваме удобни ремонти чрез глобалните ни сервизни центрове и предлагаме непрекъснати софтуерни актуализации. Чрез тези практики ние пестим ресурси, като удължаваме живота на продуктите.

Ние вдъхваме нов живот на излезли от употреба продукти

Рециклирането е важно в една кръгова икономическа система, а за рециклирането е изключително важно връщането на използваните продукти. Кръговото използване на ресурси е възможно само ако излезлите от употреба продукти не се изхвърлят, а се използват за извличане на ресурси, сортират и обработват повторно. Именно за тази цел Samsung Electronics изпълнява програмата „Re+“.
Като част от програмата Re+, ние поставихме контейнери за събиране на няколко местоположения, посещавани често от клиентите. Отпадъците от електронни продукти могат да бъдат изхвърляни безплатно, а събираните продукти се използват повторно и рециклират в продукт, който може да бъде използван отново. Разположихме контейнери за събиране в Galaxy Studio в Чили, Австралия и Швеция през 2017 година и събираме отпадъци от електронни продукти от тези пазари. Освен това отделяме значително време за разговори с посетителите за представяне на програмата Re+ и подчертаване на важността на рециклирането. За да рециклираме по-ефективно, ние следим нивата на връщане и рециклиране в държавите, в които Samsung Electronics има присъствие. В резултат на това успяхме да съберем общо 2,64 милиона тона продукти между 2009 и 2016 година.

Това е изображение за програмата „Re+“ на Samsung Electronics. „Re+“ е най-представителната програма за ефективно използване на ресурсите на Samsung Electronics.
Световни практики за връщане след употреба и рециклиране
 • КанадаКанада
 • КолумбияКолумбия
 • ЕвропаЕвропа
 • ВиетнамВиетнам
 • ТайванТайван
 • САЩСАЩ
 • ПеруПеру
 • ИндияИндия
 • Южна КореяЮжна Корея
 • АвстралияАвстралия
 • Коста РикаКоста Рика
 • БразилияБразилия
 • КитайКитай
 • ЯпонияЯпония
 • ЮАРЮАР
* 2016
Южна Корея

· Мрежа за връщане на използвани стоки (посредством центровете за директна връзка с доставчиците)
· Работещ център за рециклиране в
· Асан Безплатно извозване от дома

Япония

· Участие в консорциуми на тема връщане и рециклиране на продукти

Китай

· Система на връщане на използвани стоки и рециклиране

Тайван

· Участие в национална система за рециклиране

Виетнам

· Контейнери за доброволно връщане на използвани стоки в центровете за обслужване на клиентите

САЩ

· Програми за връщане на използвани стоки във всичките 50 щата

Европа

· Система на връщане на използвани стоки и рециклиране в 37 страни.

Индия

· Програма за доброволно връщане на използвани стоки
· Безплатно извозване от дома

Австралия

· Връщане и рециклиране на използвани телевизори, компютри, и принтери
· Програма за доброволно връщане на използвани мобилни телефони

ЮАР

· Контейнери за доброволно връщане на използвани стоки в центровете за обслужване на клиентите

Канада

· Програми за връщане на използвани стоки във всичките 10 провинции

Колумбия, Перу, Коста Рика, Бразилия

· Програми за доброволно връщане на използвани стоки

 • Списък с институции за връщане и рециклиране по държава 92 KB ИЗТЕГЛЯНЕ
 • Списък с институции за рециклиране на опаковки и батерии в европейските държави 166 KB ИЗТЕГЛЯНЕ

Ние преобразуваме производствените отпадъци в ресурси

Количеството отпадъци, които се получават от разработването на продуктите до процеса на производство, е значително. При сложни електронни устройства с многобройни компоненти дори опаковките, които се изхвърлят от всяка час, са значително количество. В края на даден проект множеството пилотни продукти, използвани за прецизиране на продукта, се изхвърлят. Ако всички те бъдат изгаряни или заравяни, околната среда ще бъде замърсявана, а ресурсите – изчерпани. За да използва повторно подобни отпадъци, Samsung Electronics ги обработва чрез специализирани рециклиращи машини, за да увеличи добиването на определени рециклируеми материали. В резултат на това през 2016 година достигнахме целта си за преобразуване на 95% от всички отпадъци в ресурси четири години по-рано от първоначалната цел – 2020 година.

Тази информационна графика демонстрира процеса на обработване на отпадъците. Суровините след използване се изпращат в центъра за рециклиране, а отпадъците се доставят за обработване, рециклиране, изгаряне и депониране. eatment process. The raw material after use sent to the recycling center, the waste is delievered for treatment, recycling, incineration, and landfill.

Ние се стремим да разработваме екологични материали,
за да можем да рециклираме повече ресурси

Екологичните материали се създават чрез рециклиране на ресурси, които са използвани преди или чрез обработване на материали, които могат да бъдат използвани като заместители на природните ресурси. По този начин се намалява натоварването върху околната среда. Samsung Electronics е отдадена на намаляване на използването на природни ресурси и увеличаване на количеството отпадъци, които се рециклират, чрез проучване и разработване на различни начини за използване на рециклирани материали и материали на растителна основа.
Например, ние използваме опаковъчни материали, изработени от рециклирана хартия, пълнеж от естествен камък и захарна тръстика, благодарение на което те нямат никакво въздействие върху околната среда към момента на изхвърляне. За продукти, които изискват голямо количество опаковъчни материали поради размера си, като например хладилници, използваме материал, който може да бъде използван повече от 40 пъти, и това намалява значително консумацията на ресурси. Нещо повече, през 2016 година използвахме рециклирана пластмаса, събрана от отпадъци от електронни продукти, в 5% от общата пластмаса, необходима за създаването на нови продукти.

Приложения на екологични материали
Снимка на PCM пластмаса

PCM пластмаса

· Прилага се за всички зарядни за смарт устройства от Galaxy Note 4 (20%)
· Прилага се за калъфите за слушалки за Galaxy S7, Note 5 и Note 7 (60%)

Снимка на фолио от биопластмаса с екстракти от захарна тръстика

Фолио от биопластмаса с екстракти от захарна тръстика

· Намаление на емисиите на парникови газове с 25% в сравнение с предишните фолиа от пластмаса на петролна основа

Снимка на пластмаса, съдържаща каменно брашно

Пластмаса, съдържаща каменно брашно

· Частична замяна на полипропилен (PP) с пълнеж от естествен камък, което спестява 40% от ресурсите на петролна основа
· Спестени около 500 тона ресурси на петролна основа на година
· Очаква се това да доведе до 15% намаляване на въглеродните емисии

Снимка на опаковъчни материали на хладилник, които може да се използват повторно

Опаковъчни материали на хладилник, които може да се използват повторно

· Екологични опаковъчни материали, изработени от разширен полипропилен, които може да се използва повече от 40 пъти
· Елиминиране на използването на тиксо и стиропор, което води до 99,7% намаляване на общото количество летливи органични съединения (TVOC) – ефект, който се равнява на засаждането на 63 000 дървета

Пестене, повторно използване и рециклиране на ценни водни ресурси

В отговор на все по-сериозната глобална криза на водните ресурси и като част от нашите усилия за опазване на околната среда Samsung Electronics създаде стратегията 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (Намаляване, Повторно използване, Рециклиране) за водните ресурси. Ние предотвратяваме загубите на водни ресурси чрез подмяна на стари клапани за спиране на течове и чрез разработване на усъвършенствани контролни модули, за да се използва само необходимото количество. Освен това реформирахме процесите си, така че водата да може да се използва повторно, а потреблението на вода да се намали. Преди водата, използвана в един процес не можеше да бъде използвана повторно в друг, тъй като всеки процес изискваше вода с различен стандарт. Като стандартизирахме водата обаче, вече можем да използваме повторно вода в няколко процеса. Благодарение на тези усилия 48 602 тона вода бяха използвани повторно през 2016 година – увеличение от 5,2% в сравнение с предходната година, а количеството повторно използвана вода представляваше 46,6% от общото потребление на вода. Ние продължаваме да търсим различни начини за намаляване на потреблението ни на вода на база интензивност (тон/100 милиона южнокорейски вон) на 50 до 2020 година от текущото ниво от 60.

Тази информационна графика показва правилата за водните ресурси. Горната част е основната философия, а долната – насоки за действие. Основната философия на Samsung Electronics отчита, че водните ресурси са важни за поддържането на устойчиво общество и бизнес, и това допринася за изпълняването на нашата социална отговорност като глобална компания да защитаваме тези ресурси. Насоките за действие са 1) стремеж за свеждане до минимум на рисковете за водните ресурси при управлението на бизнеса, 2) отчитане на важността на водните ресурси като част от нашата корпоративна култура, 3) активно сътрудничество при спазването на обществените правила за водните ресурси и 4) разкриване на нашите правила и дейности, свързани с водните ресурси.
Нашите екологичносъобразни работни обекти съществуват съвместно с природата
Фоново изображение на страницата „Екологичносъобразни работни обекти“