Факти и числа

Ключови статистики, данни и още

Нека споделим с гордост постиженията си по отношение на подобряването на управлението на устойчивото развитие в Samsung Electronics.

 
Customer value enhancement information
Подобряване на стойността за клиентите 2014 2015 2016
Удовлетвореност на клиентите (%) 84.1 83.7 84.0
Съотношение на кариерното развитие в областта на удовлетвореността на клиентите (собствена програма за сертифициране)
-сертифицирани служители1) (Точка)
97 97 95
 • 1) Сред всички служители, свързани с удовлетвореността на клиентите
Екологично и безопасно работно място 2014 2015 2016
Честота на възникване 2)3) 0.289 0.240 0.227
Честота на наранявания 2)4) 0.054 0.045 0.044
 • 2) Въз основа на всички местни служители и служители в чуждестранни производствени дъщерни дружества
 • 3) (Брой наранявания ÷ Брой годишни работни часове) x 1 000 000
 • 4) (Брой ранени работници ÷ Брой работници) x 100
Sustainable supply chain information
Устойчива верига за доставки 2014 2015 2016
Доставчици, оценени като отлични (%) 70 70
Инвестиции във фонда за партньорско сътрудничество
(100 милиона южнокорейски вон)
7,952 8,649 8,232
Участници в обучения за доставчици (брой хора) 11,972 12,694 13,089
Доставчици от 1-во ниво (брой хора) 10,796 11,002 12,673
Доставчици от 2-ро ниво (брой хора) 1,131 1,692 416
Бенефициенти на програмата Smart Factory 5)
(брой компании)
120 479
Доставчици на Samsung (брой компании) 22 31
Малки и средни предприятия без бизнес транзакции със Samsung
(брой компании)
98 48
Първоначални проверки от трети страни на
работната среда на доставчиците6)(брой случаи)
140 170 190
Проверки на място за управление
на конфликтни минерали на доставчиците6) (брой случаи)
120 603 706
 • 5) Целта е подкрепа за повече от 1000 компании до 2017 година
 • 6) Акумулирани от 2013 година
employees information
На първо място хората 2014 2015 2016
Общо служители (брой хора) 319,208 325,677 308,745
Южна Корея 93,204
Югоизточна Азия/Югозападна Азия/Япония 134,386
Китай 37,070
Северна Америка/Централна и Латинска Америка 25,988
Европа/ОНД 14,445
Близък Изток 2,810
Африка 842
Съотношение на служителите жени 7) (%) 42 46 44
Средно часове обучение на човек 8) (брой часове) 74 78 71
Разходи за обучение на човек9) (1000 южнокорейски вон) 1,299 1,335 1,198
 • 7) Обхват на събирането на данни: Местни служители
 • 8) Въз основа на онлайн/офлайн обучение
 • 9) Общо разходи за обучение ÷ общ брой служители в Южна Корея
Employees who received compliance information
Управление на съответствието 2014 2015 2016
Служители, които са получили обучение за съответствие7)10)
(брой хора)
247,985 190,919 210,229
Служители, които са получили антикорупционно обучение 7)
(брой хора)
336,287 320,399 313,590
 • 7) Въз основа на общия брой служители в глобален мащаб
 • 10) Включително редундантност
Corporate Citizenship information
Корпоративна социална отговорност 2014 2015 2016
Общо разходи за управление на корпоративна социална отговорност
(в милиони южнокорейски вон)
523,109 523,395 444,789
Общо работни часове на служители в местни и глобални обекти
(брой часове)
1,162,824 1,044,847 1,083,849
Акумулиран брой бенефициенти на смарт
училище на Samsung(брой хора)
667,326 1,401,776
Брой програми смарт училище на Samsung11)
(брой програми)
1,209 2,360 3,231
Разходи за технологичния институт на Samsung
(брой хора)
39,659 74,192
 • 11) Акумулирани от 2013 година

Изтегляне на отчета