Ръководство за глобална навигация

Този раздел обяснява как се използва нашата лента за глобална навигация

Използване на лента за глобална навигация на нашия уеб сайт

Случай 1: Как да открия подменютата в нашата лента за глобална навигация

sub menus area on global navigation bar

 1. 1.1. За да откриете подменютата на даден елемент в лентата за глобална навигация, натиснете клавиша Tab, докато не стигнете до елемента. Подменютата ще се покажат автоматично, когато клавиатурата се фокусира върху даден елемент.

  Например, за да откриете подменютата на "Пазаруване на продукти", натискайте Tab докато не стигнете до елемента. Ще откриете множество подменюта, като например "Телефони, таблети и оборудване", "Телевизори, аудио и видео" и др.
 2. 1.2. За преглед чрез поделементите на дадена група в нашата лента за глобална навигация, натиснете клавиша Tab, докато във фокус е основният елемент.

  Например, отидете до поделементите на "Телефони, таблети и оборудване", натиснете Tab, когато фокусът на клавиатурата падне върху този елемент.
 3. 1.3 За да отидете до следващата група в нашата лента за глобална навигация, натиснете Tab, докато не разгледате всички поделементи на текущата група. Следващият елемент на фокус ще бъде следващата група.

  Например, за да отидете до групата след "Телефони, таблети и оборудване", натискайте Tab докато не преминете през всички елементи на текущата група. Когато натиснете Tab от последния поделемент в групата, Вашата клавиатура щ се фокусира върху следващата група ("Телевизор, аудио и видео").
 4. 1.4. За да се върнете до предишния елемент в нашата лента за глобална навигация, задръжте клавиша Shift и натиснете клавиша Tab веднъж. По този начин фокусът на Вашата клавиатура ще бъде върху следващия елемент. Можете да натиснете Shift+Tab множество пъти и да се върнете назад колкото пъти е необходимо.

  Например, за да се върнете до логото на Samsung, където фокусът на клавиатурата е върху "Пазаруване на продукти", натиснете Shift + Tab веднъж.

Случай 2: Как да използвам търсене в нашата лента за глобална навигация

search area on global navigation bar

 1. 2.1. За фокусиране върху търсенето в нашата лента за глобална навигация, натиснете клавиша Tab, докато не разгледате всички налични опции на менюто клавиатура се фокусира върху иконата "Търсене".
 2. 2.2. За да въведете термин в полето за търсене в нашата лента за глобална навигация, натиснете бутона Tab веднъж, след което фокусът на магазина трябва да пада върху иконата за търсене. Това ще отмести фокуса от иконата за търсене към полето за търсене. Тогава ще можете да въвеждате желаната ключова дума.
 3. 2.3. За изчистване на думата за търсене в лентата за глобална навигация, натиснете Tab, след като сте въвели ключова дума в полето за търсене. Това ще отмести фокуса на Вашата клавиатура върху бутона "Затвори". Натиснете клавиша Enter в този момент и това ще изчисти цялото поле.

  За преглед чрез предложения за търсене в нашата лента за глобална навигация, натискайте клавиша Tab, след като сте въвели ключова дума в полето за търсене, докато фокусът на клавиатурата не попадне върху първото предложение в списъка. В този момент можете да отидете на следващите предложения, като натискате клавиша Tab отново.
 4. 2.4 За търсене на предложена дума в лентата за глобална навигация, натиснете клавиша Enter, когато Вашата клавиатура се фокусира върху дадена предложена дума. Това ще Ви отведе в страница с резултати от търсенето с продукти и съдържание, които отговарят на предложената дума.
 5. 2.5. За търсене на точната дума, която сте въвели в лентата за глобална навигация, натиснете клавиша Enter, след като приключите с въвеждането на ключова дума в полето за търсене. Това ще Ви отведе в страница с резултати от търсенето с продукти и съдържание, които отговарят на въведената дума.

Ръководство за меню "Филтриране"

Този раздел обяснява как се използва нашето меню "Филтриране".

Използване на менюто за филтриране на нашия уеб сайт

Случай 1: Как да получите достъп или да прескочите менюто "Филтриране"

filter menu area

 1. 1.1. За достъп до нашето меню "Филтриране", натискайте клавиша Tab, докато фокусът на клавиатурата не отиде на "Филтриране по". В този момент можете да натиснете клавиша Tab отново, за да отидете в първата опция на менюто.
 2. 1.2. За да пропуснете нашето меню "Филтриране", натискайте клавиша Tab няколко пъти, докато фокусът не клавиатурата не попадне върху "Филтриране по". Това ще мести фокуса на клавиатурата в различните групи за филтриране. Когато фокусът на клавиатурата е върху последната група за филтриране, натиснете клавиша Tab още веднъж, за да напуснете нашето меню "Филтриране" и да продължите към следващия елемент на страницата.

Случай 2: Преглед и избор на опции за филтриране

filter options area

 1. 2.1. За разширяване на филтърна група и показване на опциите й за филтриране в нашето меню "Филтриране", натиснете клавиш Enter веднъж и фокусът на клавиатурата ще попадне върху филтърната група. Това ще разшири филтърната група и ще покаже нейните опции за филтриране.
 2. 2.2. За да отидете на първата опция за филтриране на филтърна група в нашето меню "Филтриране", натиснете клавиш Enter, щом фокусът на клавиатурата е върху филтърната група. Така фокусът ще попадне върху първата опция за филтриране на тази група.
 3. 2.3. За да изберете опция за филтриране в нашето меню "Филтриране", натиснете клавиша Enter, когато фокусът на клавиатурата е върху опцията за филтриране, която искате да изберете. По този начин ще изберете опцията за филтриране и ще опресните списъка с продукти, налични на страницата.
 4. 2.4. За да отидете на следващата филтърна група в нашето меню "Филтриране", натиснете клавиш Tab веднъж, когато фокусът на клавиатурата е върху предишната филтърната група. Ако филтърната група е разширена, първо трябва да натиснете клавиша Tab няколко пъти, докато не преминете през всички налични опции на филтъра в рамките на тази група.
 5. 2.5. За да отидете на предишна опция за филтриране или група в нашето меню "Филтриране", задръжте клавиша Shift и натиснете клавиша Tab веднъж. По този начин фокусът на Вашата клавиатура ще бъде върху следващия елемент. Можете да натиснете Shift+Tab множество пъти и да се върнете назад колкото пъти е необходимо.

Случай 3: Изчистване на всички избрани филтри

clear all of filter menu area

 1. 3.1. За достъп до опцията "Изчисти всички" в нашето меню "Филтриране", натиснете клавиша Tab няколко пъти, докато не преминете през всички налични филтри. Когато фокусът на клавиатурата е върху последния филтър, натиснете клавиша Tab, за да фокусирате върху опцията "Изчисти всички".
 2. 3.2. За да изчистите всички избрани филтри в нашето меню "Филтриране", натиснете клавиш Enter веднъж, когато фокусът на клавиатурата е върху опцията "Изчисти всички". Това ще изчисти всички опции за филтриране, които са били предварително избрани.

Ръководство за връзки за пропускане

Този раздел обяснява връзките за пропускане на нашия уеб сайт.

Използване на връзки за пропускане на нашия уеб сайт

Както е показано по-долу, можете да се научите как да използвате връзки за пропускане на нашия уеб сайт. Нашият уеб сайт има две връзки за пропускане на всички страници: пропусни до съдържание и пропусни до помощ при достъпност.

Случай 1: Достъп и използване с помощта на връзки за пропускане

skip to content

 1. 1.1. Пропусни към съдържание. Тази връзка за пропускане е първата връзка, която ще видите на всички страници, когато натиснете клавиша Tab. Ако искате да пропуснете нашата лента за глобална навигация и да отидете директно на раздела със съдържанието на всяка страница, натиснете Enter, когато фокусът на клавиатурата е върху връзката "Пропусни към съдържание".
 2. 1.2. Пропусни към помощ при достъпността Тази връзка за пропускане е втората връзка, която ще видите на всички страници, когато преглеждате с помощта на клавиша Tab. Ако искате да пропуснете цялата страница и да отидете директно на връзката за помощ при достъпността в менюто в долния колонтитул., натиснете Enter, когато фокусът на клавиатурата е върху връзката "Пропусни към помощ за достъпността".