Да разкрием тайните на нощните снимки

Oct 12, 2011

Да разкрием тайните на нощните снимки

Когато слънцето приключи бляскавия си път и денят завърши, небето променя цвета си с всеки изминат момент и небесата се обагрят в чудни живи цветове. Тогава уличните светлини започват да светват една след друга, за да разкрият основното в нощта, давайки живот на сцени, които са напълно различни от дневните.

Понякога се чудим как професионалните фотографи знаят какво би помогнало да направят страхотни снимки на тези чудесни нощни сцени. По-долу ще намерите някои от тези тайни.

В какво се състои голямата разлика при нощните снимки? Когато след залез вземем фотоапарата и излезем от къщи се опитваме на го насочим на местата с атмосфера, създадена преплитането на живата изскряща светлина и тъмните сенки на нощта. За жалост обаче и точно както предполагаме, резултатите не са така блестящи. При това, за разлика от направените при ярката дневна светлина снимки, има много невидими препятствия, които ни очакват докато опитваме да направим нощна снимка.

Количеството светлина, което прави фона трудно видим, екстравагантният контраст между осветените и неосветени области, необходимостта от дълга експозиция, шумовете, да не говорим за смесицата от различни нежелани светлини, струящи отвсякъде и с невиждани цветове и трептящите, нефокусирани обекти. Да, има много проблеми, които трябва да разрешим, за да направим прилична нощна снимка. Но, както се казва в поговорката, ако има желание, се намира и начин. Нещо повече, вместо да считаме всички тези неща за проблеми, можем, вероятно, да се възползваме от тях. По този начин ще създадем снимки с атмосфера и присъствие, които са специфични и присъщи само за нощта. Нека чуем някои съвети от членовете на клуба на специалистите в заснемането на нощни снимки "Night View".

Статиите са предоставени от www.nightview.co.kr

Астрономична фотография

Текст и фотографии от Джаехонг Чънг (Прякор: pimpman)

Въпреки че астрономичната фотография е твърде специализирана област на фотографията, може да се счита за подраздел на нощната фотография, тъй като повечето от снимките се правят през нощта. Има обаче астрономични фотографии, които се правят през деня, като онези на слънцето или луната в утринното небе. Първо, има два основни типа техники в астрономичната фотография - с използване на фиксиран триножник и фотография с напътстване.

Просто казано техниката на фотографирането с напътстване включва правенето на снимки на звездни купове, мъглявини, планети или обекти на Месие чрез внимателно следване на обектите с дълга експозиция. Методът е известен като метод с релсов път. Второ, телескопът или фотоапаратът се използват за направа на снимки (главен фокус или индиректен метод). И накрая снимките могат да бъдат направени с екваториален или астрономически телескоп, вместо с фотоапарат. Фотографията с напътствия е област, която не е много популярна сред широката аудитория.

Снимането по метода с фиксиран триножник включва фиксиран към триножник фотоапарат за заснемане на обекти в небето. За тази техника се използва метод с фиксиран фокус и метод с проследяване на движението на Земята. Поради въртенето на Земята, виждаме звездите така, сякаш плуват в небето. Тъй като Земята прави едно завъртане на 360 градуса за един ден, за един час тя се завърта на 15 градуса. Следователно от нашата перспектива звездите в нощното небе се движат с 15 градуса в час в противоположна посока. Методът с фиксиран фокус използва кратка експозиция за снимки на звезда, която изглежда повече като петно, отколкото като поток от светлина, което оставя след себе си светлинна следа. По този начин могат да бъдат направени снимки на множество звезди и съзвездия и дори до известна степен на Млечния път.

Ако предположим, че използвате 35mm фотоапарат, фотоапаратът оборудван с 50 mm стандартен обектив може да направи снимка на звезда, която стои неподвижно за 15 секунди (при 0 градуса отклонение). Колкото по-широк е обективът, толкова по-голям става зрителният ъгъл, а това води до необходимост от по-дълги времена за експониране. Обратно, колкото по-голяма е мощността на използвания от вас телефотообектив, толкова по-тесен става ъгълът на зрителното поле, което води до по-кратки времена за експониране.

Методът с проследяване на движението на Земята използва дълга експозиция, за да направи снимка на звезда със светлинна следа зад нея. При използване на този метод е по-добре да включите пейзаж, като сграда, планини, фон и т.н. на снимката, вместо да снимате само звездите. Добрите снимки зависят и от посоката на светлинната следа на звездата, скоростта и други фактори. Звездите в северното полукълбо се въртят в обратна на часовниковата стрелка посока от изток на запад със северната звезда в центъра. Колкото по-близо се въртят към Северната звезда, толкова по-бавно го правят и обратно - колкото по-далеч са от центъра, толкова по-бързо се въртят. Когато правите астрономични снимки можете да научавате повече относно различните съзвездия и да ги наблюдавате на нощното небе. Освен това е по-интересно да се правят снимки на комети или метеори (падащи звезди) по метода с проследяване на движението на Земята.

①Фотографски метод: метод с отчитане на движението на Земята
Дата: 31 януари 2008г.
Местоположение: Парк Наксан в Сеул ДехакроВреме:
Време 8:20 вечерта до 10:40 вечерта
(Общо време за експониране на цялата снимка: 2 часа и 20 минути)
Използван обектив: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Брой на всички кадри: 254 снимки с експозиция от 30-секундни интервали (Използване на композиция във Photoshop)
Аксесоари: триножник и инструмент за отчитане на изтеклото време

②Фотографски метод: метод с отчитане на движението на Земята
Дата: 02 февруари 2008г.
Местоположение: покрива на Кореско кондоминум (клон Chiaksan ) в Хонгсеонг-гън, Гангуон-до
Време 9:17 вечерта до 11:23 вечерта (Общо време на експозиция за снимката: 2 часа и 6 минути)
Използван обектив: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Брой на всички кадри: 228 снимки с експозиция от 30-секундни интервали (Използване на композиция във Photoshop)
Аксесоари: триножник и инструмент за отчитане на изтеклото време
Снимката показва преминаването на Международната космическа сатнция (ISS).

③Фотографски метод: метод с фиксиран фокус
Дата: 05 май 2008г.
Местоположение: Анмьондо, Таеан
Използван обектив: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Аксесоари: триножник
Никога не съм виждал Млечния път толкова хубав и с толкова детайли.

Описаните по-горе снимки са направени с фотоапарат с 35mm филм и, разбира се, резултатите се различават в зависимост от типа на обектива, ISO и други фактори. Освен това се приема, че ще правите снимки в планински, аграрни, крайморски или пустинни области, където светлините от населените места не са така ярки, както около градовете.

В градовете, като Сеул, където има голямо осветяване, е възможно до известна степен да използвате метода с фиксиран фокус. Въпреки това е трудно да направите снимки на съзвездия или на Млечния път, просто защото е трудно да видите звездите. Възможно е да правите снимки на Луната или Слънцето при метода с проследяване на движението на Земята с обикновен фотоапарат с филм. Въпреки това да правите снимки на звездите с помощта на този метод отново предизвиква трудности, поради светлините на града.

При използване на фотоапарати с филм е необходимо да проявите и да отпечатате (да сканирате) филма. Често филмовите студия не отпечатват или сканират филма, като считат, че на него няма нищо. Следователно е удачно да ги уведомите предварително, че снимките са астрономически, когато занесете филма за обработка.

При използване на фотоапарати с проследяване на движението на земята (DSLR) можете да направите няколко снимки на звезда при прилагане на правилни интервали и след това да ги съчетаете в една снимка, за да видите светлинната следа на звездата в по-голяма или по-малка степен.

Първо, използвайте широкоъгълни обективи, за да включите по-голям брой звезди и визьора за да внесете хармония във фоновата сцена. За стойности на блендата използвайте скорост на затвора от 30-60 секунди в правилен диапазон, за да избегнете свръхекспонирането. При това можете да направите снимките последователно в желания период от време. За настройки на фотоапарата използвайте ръчен фоторежим; използвайте ръчно фокусиране (неограничено) за настройки на фокуса; установете снижаването на шума на позиция ИЗКЛ.; изберете ниска ISO скорост; и накрая установете белия баланс като предпочитание. След като направите всичко това можете да снимате от постоянен триножник и кабел или инструмент за запис на изминалото време. Ще се нуждаете от напълно заредена батерия.

Следващата стъпка е да импортирате файловете със снимките от цифровия фотоапарат (DSLR) във Photoshop и да композирате слоевете. Първо, изберете основната снимка, още преди да сте отворили един по един файловете със снимките в правилния ред и да ги наслоите върху същата област, като основната снимка. При наслагване на две снимки се създава друг слой в палитрата на слоевете и в резултат ще видите два слоя. Там трябва да има и малък бял прозорец върху палитрата на слоевете на съответния слой. Той служи за режим на сливане на слоя, който разрешава да изберете метод за сливане за два от горните и долни слоеве. Изберете "Lighten" (Изсветляване), което трябва да бъде в средата. Функцията "Lighten" (Изсветляване) разрешава да акцентирате върху светлите области на слоевете, така че светлинните опашки на звездата да не се припокриват, а по-скоро да се показват така, както са. Ако продължите да композирате слоевете по този начин светлинната опашка на звездата става все по-ясна и накрая се появява на единствена снимка.

Фотографски съвет: През зимата фотоапаратът или обективът могат да замръзнат или да се покрият с роса. Можете да покриете обектива с отоплително покривало, за да предотвратите явлението до известна степен.

Пленителен празник на нощта - фойерверки

Текст и фотографии от Джунгдае Ким (Прякор: danny)

Основното оборудване при правенето на снимки на фойерверки е DSLR фотоапарат, оборудван с режим на крушка, увеличаващи обективи, триножник, кабел за снимане и черно хартиено табло или шапка. Тъй като не знаем точното място, на което ще се възпламенят фойерверките, е по-добре да използваме широкоъгълен увеличаващ обектив, вместо основен обектив за гъвкаво композиране на екрана. Поради факта, че фойерверките могат да имат значителни размери и да се възпламенят на по-високо ниво от очакваното, използването на широкоъгълен обектив е задължително, особено при правене на снимки от близко разстояние. Използвайте увеличителни обективи, за да осигурите желания зрителен ъгъл на композицията. След като вземете решение относно ъгъла, можете да се върнете към основен обектив за по-ясни снимки.

Фойерверките обикновено се възпламеняват около пет секунди след изстрелването им във въздуха. Това означава, че можете да направите страхотни снимки на фойерверки с помощта на настройка на блендата от F8 до F16 и скорост на ISO от 100 или 200.

За да направите снимки на много фойерверки, установете камерата на режим на крушка, отворете затвора и покрийте обектива с черно хартиено табло или шапка. Експонирайте обектива само при възпламеняване на фойерверките. С повторение можете да снимате няколко фойерверки на една снимка. Използването на капак за обектив трябва да се избягва, тъй като може да доведе до леко придвижване на фотоапарата и до трептене на фона. Използването на кабел за снимане също е необходимост при прилагане на функцията за крушка, тъй като предотвратява движението на фотоапарата.

Настройката за AF (автоматично фокусиране) е възможно да откаже при фойерверките, така че използвайте MF (ръчно фокусиране), за да настроите фокуса на фотоапарата. Тъй като мястото, на което ще се възпламенят фойерверките, понякога малко се различава препоръчваме да използвате малки стойности на блендата за по-голяма дълбочина на полето, дори при ръчно фокусиране. Можете да използвате автоматичен режим за WB (бял баланс), но при използване на режим за крушка с нажежаема жичка или ръчен бял баланс, ръчното настройване на келвиновата стойност (К) може да доведе до по-добър, по-син цвят на фона.

Фотографски съвет 1: Можете да получите много по-ясни снимки на фойерверки на ранните етапи, тъй като по-късно те често се покриват с дим, който пречи на хубавите снимки.

Фотографски съвет 2: Вместо да правите снимки само на фойерверките, можете да получите по-добри резултати, ако включите градски пейзаж или фон. За да направите това, първо проверете експозицията на градския пейзаж. След това направете снимката с функцията за крушка. Можете да използвате хартиено табло, за да покриете обектива при достигане на подходяща експозиция. След това открийте обектива, когато фойерверките се възпламенят, за да направите едновременно снимка на фойерверките и градския пейзаж.

Същността на нощната фотография - IC снимки

Текст и фотографии от Джунгдае Ким (Прякор: danny)

Основната цел при правенето на IC снимки е да се уловят светлинните дири на фаровете на автомобилите и разкошните градски светлини. За да включите всички IC в един кадър е необходим широкоъгълен обектив, а в някои случаи ще бъде нужно използването на обектив с око на риба. Разбира се зрителният ъгъл и композицията са различни, в зависимост от областта, която снимате. Обхватът от снимки също е въпрос на избор, а много фотографи често използват стандартен основен обектив. За да направите страхотни снимки с красиви светлинни следи от автомобили е необходима по-дълга скорост на затвора. В резултат не е необходимо обезателно да увеличавате чувствителността, дори при нощни снимки, и тя може да се настрои на около 100 ISO. По принцип скоростта на затвора трябва да бъде по-голяма от 15 секунди, за да се получи прилична светлинна следа, така че блендата трябва да се настрои в съответствие със скоростта на затвора. Често снимките се правят с настройка на блендата от F8 до F16 или повече. Ако е необходимо скоростта на затвора може да се увеличи чрез използване на ND (неутрална плътност) филтър. Привържениците на нощната фотография обичат да правят снимки в така наречения "магически час" - 30 минути преди и след залез. Това време наистина е твърде интересно, защото можете да направите снимки както на залязващото слънце, така и на нощните пейзажи. IC снимките обаче не е задължително да бъдат правени през този магически час. Въпреки че можете да се възползвате от магическия час, за да получите по-добри цветове, според мен тъмните, късни часове са по-подходящи за правенето на IC: тъмният фон акцентира върху белите фарове и червените стопове на автомобилите. Тъмният фон акцентира върху белите фарове и червените стопове на автомобилите много по-добре. Предпочитам метода с половин натискане на затвора при фокусиране върху обект и използване на AF, което в последствие се променя на MF. Използването на кабел за снимане при възможност и изборът на ръчен бял баланс, вместо автоматичен, или настройването на келвиновата стойност (К) ръчно води до снимки с по-добър и по-великолепен нощен мизансцен. Фотографски съвет 1: Установете WB на ръчен режим като фокусирате централната линия на IC, където преминават колите. За установяването на WB могат да се използват много аксесоари. Лично аз често използвам "диск с бял баланс", за да задам WB и да направя нощни IC снимки. Фотографски съвет 2: Атмосферата на снимката се променя в зависимост от скоростта на затвора. Необходимо е да решите каква час от светлинната следа на автомобилите да заснемете. Твърде голямото време на затвора може да изпълни пътя с различни светлини или можете да опростите светлинните следи с няколко линии. Сравняването на снимките ще ви подскаже Характеристиките на всяка от тях и ще ви дадат допълнителни идеи.

Нова фокусна точка в пейзажа на Сеул - Нощен изглед от Ханганг

Текст и фотографии от Йонгмин Лий (Прякор: mutro)

Хората обикновено включват мостове, когато желаят на направят нощна снимка на Ханганг. Можете да направите страхотни снимки с живи цветове на небето като снимате точно преди или след залез слънце. Видимостта, която наистина оказва влияние върху снимките, може да бъде различна, в зависимост от атмосферните условия, така че първо имайте предвид времето. Обстоятелствата, при които направих снимката, включваха изключително ярко небе, което допринесе за изключително бързата скорост на затвора. Това не беше достатъчно да заснема светлинните следи на преминаващите по моста Бангхва автомобили. Ето защо намалих скоростта на затвора от ISO 100 на 50 за заснемане на светлинните следи на автомобилите и използвах по-малка бленда, от около F13, за да включа и далечната планина. Установявайки фотоапарата на по-ясен режим успях да създам и по-силни цветове на снимката.

Моста Бангхва
1. Местоположение: средата на планината, от където се вижда северния край на моста Бангхва 2.
2. Дата и време: 16 февруари 2008 г. около 6:30 следобед, точно преди залез слънце
3. Информация за настройките: 135 mm F2.0 светлинно измерване на експозицията: Множествена бленда: F13 Скорост на затвора: 10 секунди ISO: 50 Режим: Clear

Ако правите снимки в периода между залеза и пълното настъпване на нощта, използването на режим на крушка с нажежаема жичка е добра идея, тъй като на небето остават сини оттенъци. Настройките на фотоапарата за нощна сцена, които обикновено използвам, са режим с крушка с нажежаема жичка за придаване на ясен и синкав ефект на цветовете, ръчна настройка на келвиновата стойност и AWB (автоматичен бял баланс), които водят до приличен бял баланс, дължащ се на увеличената ефективност на фотоапарата. Що се отнася до фокуса, фокусирам в областта между 1/3 до 1/2, т.е. в средна тоналност (за обекти без средна тоналност фокусирам на мястото, което е наполовина в сянка и наполовина осветено) гледано от визьора. По този начин осигурявам правилна експозиция с дълбочина на полето и получавам ясна снимка като цяло.

Мостът Сунгсан
1. Местоположение: откъм северния край към водата на моста Сунгсан 8 март 2008 г. около 7:00 вечерта след залез 3.Информация за настройките: 50 mm F1.4 светлинно измерване на експозицията: Множествена бленда: F11 скорост на затвора: 8 секунди ISO: 100 Режим: Лампа с нажежаема жичка

Обливане на цветове в светлина - Нощни снимки на вишнев цвят

Текст и фотографии от Хеонгук Сон (Прякор: Sonddadadak~)

MF 50 mm F1.4S / Режим на експозиция: M / Бленда: F8 / Скорост на затвора: 10 секунди / ISO: 100 / Бял баланс: Келвинова стойност 2780 / Снимане на RAW файл / sRGB

Трудностите при заснемането на вишневите цветове през нощта се състои в това, че обектът не е неподвижен, а се движи леко при полъха на вятъра. Крайната част на клонката може при това да стане неясна в сравнение с останалите области от снимката при използване на дълга експозиция. Въпреки това, когато правите опити да направите ясна снимка на цял клон напълно разцъфнали цветове отпред до края,настройката на апертурата трябва да бъде по-малказа по-голяма дълбочина на полето. Резултатът е по-дълга скорост на затвора. Разбира се дълбочината на полето става по-голяма, тъй като се използва обектив с по-широк ъгъл. Можете да получите резултат с по-голяма дълбочина на полето дори и при по-ниска настройка на блендата като използвате широкоъгълен обектив, вместо телефото. В зависимост от онова, върху което се фокусира фотографът, стойността на блендата, скоростта на затвора и настройката на ISO също се променят. Лично аз използвам настройки на ISO от 100 за качество на изображението, стойност на блендата от F8 до 16 за правилна дълбочина на полето и скорост на затвора от 10 до 15 секунди. Нещо повече. Необходимо е търпение, за да изчакате безветрен момент, когато клоните са неподвижни, тъй като времето за експозиция е твърде дълго. По време на Фестивала на вишневите цветове в Корея, в повечето случаи цветовете се осветяват директно. Следователно е необходимо да бъдете внимателни, за да не получите нежеланите бели "дупки" в снимката, дължащи се на преекспониране на цветовете. Ако цветът на осветяването се промени, е добра идея да направите няколко снимки, за да създадете различни ефекти и настроения.

Когато използвате автоматичен бял баланс, можете да постигнете по-малко задоволителни резултати, тъй като цветовете на снимките се различават във всеки нов кадър при идентични други настройки. Най-добрият избор е да настроите ръчно келвиновата стойност, за да установите цветовата температура преди снимането.

AAF 180 mm F2.8D ED / Режим на експозиция: M / Бленда: 11 / Скорост на затвора: 15 секунди / ISO: 100 / Бял баланс Келвинова стойност 2500 / Снимане на RAW файл / sRGB

Вътрешни снимки на светлинни дири – движението на махалото

Текст и фотографии от Хеонгук Сон (Прякор: Sonddadadak~)

MF 50 mm F1.4S / Режим на експозиция: M / Бленда: 16 / Скорост на затвора: 246 секунди / ISO: 100 / Бял баланс Келвинова стойност 3130 / Снимане на RAW файл / sRGB

Снимането на геометричен поток от светлини при използване на движение на махало може да се окаже интересно.. Първо, ще се нуждаете от корда и мини прожектор (по-добре малко осветително тяло с крушка, тъй като светлината играе роля на тежест), фотоапарат, триножник и кабел за снимане. Първо, завържете 1-1.5 m корда в края на прожектора и прикрепете другия край на кордата към тавана. Установете височината на триножника на възможно най-ниско ниво и след това задайте ъгъла на фотоапарата, като насочите обектива към тавана. Трябва да сте сигурни, че фотоапаратът е разположен под правилен зрителен ъгъл чрез проверка през визьора. Регулирайте, ако е необходимо. Опитайте да разположите тежестта в центъра на визьора и установете фокуса в края на тежестта. След това установете фотоапарата на MF. Установете скоростта на затвора на режим на крушка с нажежаема жичка (В). Имайте предвид, че колкото повече отваряте блендата, толкова по-плътни стават линиите и обратно - колкото по-малка е блендата, толкова по-фини са линиите на снимката. Препоръчвам да направите линиите много фини като използвате настройка за малка бленда, тъй като разстоянието между линиите става по-малко, когато тежестта започне да описва кръгове към центъра. Що се отнася до формата, снимайте RAW файлове и след това променете цвета на осветяването с програма за коригиране на RAW файлове, за да получите по-добри резултати.

AF-S 17-35 mm F2.8D ED / Режим на експозиция: M / Бленда: 16 / Скорост на затвора: 340 секунди / ISO: 100 / Бял баланс: Келвинова стойност 3130 / Снимане на RAW файл / sRGB

След като свържете кабела за снимане изключете всички светлини за постигане на пълна тъмнина и включете прожектора (тежестта). Ако просто издърпате тежестта и я освободите, ще получите линейно движение. Вместо това, опитайте да очертаете кръг, като натиснете леко тежестта от едната страна, за да постигнете показаната на горната снимка форма. След постигане на кръга с желаната форма натиснете бутона на кабела за снимане, за да започнете. Когато блендата е установена на 16 при настройка на експозицията от около 3 до 6 минути, трябва да решите каква да бъде подходящата настройка за експозицията като наблюдавате подобното на махало движение на тежестта. Обърнете внимание, че вероятно първо ще направите няколко по-несполучливи опита, преди да постигнете перфектната снимка. Продължавайте да опитвате и накрая ще успеете.

Светлинна диря в нощната тишина

Текст и фотографии от Минсеок Сон (Прякор: hooligan)

Заглавие: Местоположение на линията: Джианджае, хаймянг-гън ISO100, F8, 30 сек

Да направите снимка на светлинните дири на пътуващ през планински път автомобил без изкуствено осветление е в основите на нощната фотография. Светлинната диря на нощната снимка е динамична и рядко може да се види в дневната фотография, особено ако пътят има остър завой или завой надолу по хълм. По принцип скоростта на автомобилите, които се движат по неосветени планински пътища, е малка. Тъй като максималната поддържана от режими DSLR AV, TV и M скорост на затвора е само 30, функцията за крушка и кабелът за снимане са абсолютно необходими за осигуряване на по-голяма от 30 секунди скорост на затвора, нужна за получаване на непрекъсната светлинна диря.. Що се отнася до избора на обектив, широкоъгълните обективи са по-подходящи от телефото обективите, за да получите цялостна светлинна диря, вместо множество частични участъци. Имайте предвид, че използването на ултрашироки обективи - под 20mm - води до по-широки и значително по-ясни светлинни дири на снимката. За настройка на белия баланс е най-добре да изберете режим на флуоресцентно осветление или осветление с лампа с нажежаема жичка. Резкият контраст на белите светлинни дири и черното нощно небе привлича незабавно вниманието на зрителите. Имайте още предвид, че цветът на светлинната диря клони към бяло с намаляване на цветовата температура и опитайте да настроите WB на флуоресцентно осветление или осветление с лампа с нажежаема жичка. Можете още да наблюдавате различни резултати и да изпробвате различни цветови температури. Що се отнася до експозицията, лекото преекспониране дава добри резултати. В някои случаи можете също да акцентирате върху светлинните дири като направите фона по-тъмен, за да извикате динамиката от движението на автомобила под тъмното небе. Следователно трябва да придобиете опит как да направите така, че светлинните дири да изпъкват на фона чрез прилагане на компенсиране на експозицията с 1 до 2 пункта по-тъмно, вместо да разчитате на оптимална стойност на експониране. За самото снимане препоръчвам да бъдете придружавани от двама или трима приятели, вместо да правите снимките сами. Да намерите автомобил, който се движи по планински път късно през нощта, е доста трудно, така че може да се наложи да управлявате собствената си кола, за да направите снимки, вместо да очаквате случайно преминаване на друг водач. Би било перфектно, ако с вас има приятели, които да натиснат бутона на кабела за снимане докато шофирате. Винаги проверявайте пътя на движението и композицията на снимката предварително. Да намерите перфектната композиция при пълна тъмнина, разчитайки само на усещанията си, не е лесна задача. Препоръчвам предварително да посетите мястото на снимките и да направите проверка на няколко пътя за движение, за да решите как и къде ще снимате светлинните дири предварително

Заглавие: Наслада от усамотено място: Пътят между нонсан и Ванджу

Кулминацията на нощните пейзажи - сградите

Текст и фотографии от Юи-джеонг Чои (Прякор: hongdangmu)

M режим / ISO: 100 / F8 6s / Бял баланс: Настройка за келвинова стойност / Снимката е направена в sRGB jpeg / Компенсация: 8211 / Отчетливостта и цветовият баланс са регулирани с помощта на Photoshop

Една от целите на нощната фотография е да направите сники на блестящите градски светлини. Ако времето е подходящо, можете да видите дори преминаването на облаците в осветеното градско небе и да се почувствате така, сякаш бихте могли да снимате всичко - включително нощния град, близката река и улиците с движещи се светлини. Ето защо дори при лошо време не трябва да излизате от дома си без фотоапарат и триножник. По-добре се подгответе, отколкото да бъдете разочаровани, че пропускате предоставена възможност. Сигурно няма да бъде така лесно да направите снимки на високите сгради в Сеул през нощта. Въпреки че можете да се изкачите на близката до града планина, има случаи, в които трябва да бъдете на покрива на висока сграда, за да намерите обектите и да създадете уникални и интересни композиции. Посещавайте покривите само след като получите съответното разрешение от управителя на сградата. Посещавайте покривите само след като получите съответното разрешение от управителя на сградата. За да предотвратите движенията на фотоапарата, винаги използвайте кабел за снимане и настройка за блокиране на огледалото, за да предотвратите трептенето му. За получаване на ясни и живи светлинни ефекти използвам режима за чисти изображения на фотоапарата. Освен това твърде често използвам обектив за визия през око на риба за екстремните зрителни ъгли поради уникалните му характеристики и ефект. Освен това твърде често използвам обектив за визия през око на риба за екстремните зрителни ъгли поради уникалните му характеристики и ефект. Резултатът е изключително удовлетворителен. Някои хора избягват този обектив поради изкривяванията, но аз харесвам интересния ефект. Едно от предимствата е, че разрешава реконфигуриране на обектите, които не могат да бъдат снимани с друг обектив, а именно с този. Както се вижда от горната снимка, можете да уловите високи сгради или групови обекти, което е още едно предимство на обектива. Когато правите снимки на добре осветени сгради е необходима дълга експозиция. Тъй като обкръжението при правенето на снимките е твърде тъмно, използвам по-бавни скорости на затвора за да придам по-голям блясък на небето.