Кое е подходящо за вас: Нетбук или ноутбук?

Лек или ултралек

Компютри от тип "нетбук"

Компютри от тип "ноутбук"

LCD или продължителен експлоатационен цикъл на батерията

Мощ или удобство: изборът е ваш