Храната Ви няма да се разваля на по-топли или по-студени места, тъй като
температурата в хладилника е равномерно разпределена между рафтовете.
Благодарение на внимателно позиционираните сензори и оптимизирания
поток на охлаждащия въздух, има само 0,3°C вариация в температурата*.

Храната Ви няма да се разваля на по-топли или по-студени места, тъй като температурата в хладилника е равномерно разпределена между рафтовете. Благодарение на внимателно позиционираните сензори и оптимизирания поток на охлаждащия въздух, има само 0,3°C вариация в температурата*.

The graph shows, the RB-F310G has 0.3°C variation as spot, but conventional has 2.2°C. The graph shows, the RB-F310G has 0.3°C variation as spot, but conventional has 2.2°C.

*Тествано на Samsung RB29FEJNB в съответствие с теста SLG (1009_14_WW) за стабилност на температурата, в сравнение с Bosch KGN36XI40. Възможно е индивидуалните резултати да варират.
* Дата на издаване : януари 2013 ~ юли 2014 г.