В сравнение с другите обикновени модели, долно разположеният фризер Samsung RB-F310G осигурява
83% практически използваемо пространство от своите 286ℓ (нетен капацитет). Това е с максимум
7% повече от другите оценявани модели* и означава, че имате повече пространство
за любимите си храни и по-лесно можете да подреждате хранителните продукти на домакинството.

В сравнение с другите обикновени модели, долно разположеният фризер Samsung RB-F310G осигурява 83% практически използваемо пространство от своите 286ℓ (нетен капацитет). Това е с максимум 7% повече от другите оценявани модели* и означава, че имате повече пространство за любимите си храни и по-лесно можете да подреждате хранителните продукти на домакинството.

The net capacity of the Samsung RB-F310G is a massive 83% of the volume shown on the label but conventional is 76%. The net capacity of the Samsung RB-F310G is a massive 83% of the volume shown on the label but conventional is 76%.
 • Easy Slide shelf is built on rolling hinges and pulls out, it easy to access innermost. Easy Slide shelf is built on rolling hinges and pulls out, it easy to access innermost.
  Лесно плъзгане
 • Grab'n Go Basket inside the door shelf can be lifted out. Grab'n Go Basket inside the door shelf can be lifted out.
  Кошница „Вземи и върви“
 • The freezer drawer's design lets you open it even if the refrigerator door is only open 90 degrees. The freezer drawer's design lets you open it even if the refrigerator door is only open 90 degrees.
  Full Open Box
 • The Big Guard is deeper and higher than other shelves. So you can store big containers in the door. The Big Guard is deeper and higher than other shelves. So you can store big containers in the door.
  Голям предпазител

*Тествано на Samsung RB29FEJNB в съответствие с теста SLG (1009_14_WW) за използваем обем за съхранение, в сравнение с Bosch KGN36XI40. Възможно е индивидуалните резултати да варират.
* Дата на издаване : януари 2013 ~ юли 2014 г.