След дългогодишни проучвания списанията ICRT установиха оптималната температура на хладилника. Тя е 3°C
за хладилника и под -18°C за фризера, което идеално отговаря на първоначално зададената температура на
долно разположения фризер Samsung RB-F310G. Можете да се насладите на свежестта, като просто го включите в контакта.

След дългогодишни проучвания списанията ICRT установиха оптималната температура на хладилника. Тя е 3°C за хладилника и под -18°C за фризера, което идеално отговаря на първоначално зададената температура на долно разположения фризер Samsung RB-F310G. Можете да се насладите на свежестта, като просто го включите в контакта.

The RB-F310G keep 3°C in fridge and -19°C in freezer as ICRT’s recommendation. The RB-F310G keep 3°C in fridge and -19°C in freezer as ICRT’s recommendation.

*Препоръчителна температура (Хладилник: 3°C / Фризер: -18°C↓)
* Дата на издаване : януари 2013 ~ юли 2014 г.