Eco Solutions

Програмата за екологично управление на Samsung представлява "зелена" култура, подкрепена от ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001.

 • Създадохме модерна, екологична, здравословна и безопасна система за цялостно опазване на околната среда.

  Нашата решителност да оценяваме и подобряваме безопасността за околната среда във всеки един етап на нашата бизнес практика е ключът към това да развиваме устойчива зелена философия.

  Това е от ползва за Вас, защото можете да бъдете уверени, че всеки аспект на дизайна, производството и рециклирането на принтерите на Samsung отговаря на стандартите на нашата стриктна програма за сертифициране на качеството.

  Екологичните фактори са неразделна част от дневния ред за качеството на нашите продукти. Ние полагаме всички усилия да прилагаме признатите стандарти, а това изпраща ясно и недвусмислено съобщение до нашите клиенти и акционери, че се стремим да се придържаме към щадящи околната среда производствени процеси във всяка крачка.

  Доставчици

  Ние работим само с доставчици на суровини и части, които са преминали през еко програмата за партньори. Овен това, работим съвместно с тези компании за намаляване на количеството вредни субстанции в суровините и частите и им помагаме да създадат системи за екологично управление.

  Квалифицирани удостоверения

  ISO 9001 Този световно признат стандарт за екологичен контрол на качеството подобрява ефективността, което от своя страна намалява отпадъците, увеличава продуктивността и подобрява обслужването за нашите клиенти.

  ISO 14001 Той представлява ангажимент за мониторинг и намаляване на влиянието върху околната среда. Като изпълняваме изискванията на този глобален стандарт, ние приемаме систематичен подход за управление на влиянието на бизнес дейност върху околната среда. Научихме се как да използваме енергията по-продуктивно и открихме как да намалим отпадъците и как да ги изхвърляме по-ефективно. Нашата бизнес култура е отворена и имаме възможността да предадем това учение за околната среда на нашите клиенти.

  OHSAS 18001 Системата за управление на здравето и безопасността при работа се прилага навсякъде в нашия бизнес. Тези три стандарта са доказателство за цялостна отдаденост към качеството, опазването на околната среда, здравето и безопасността във всички наши производствени процеси. Те са гаранция, че инвестирате в продукти от доставчик, който се грижи за благосъстоянието на другите и който полага усилия за намаляването на Вашия въглеродния отпечатък като Ви представя производителност, основана на строги екологични стандарти.

 • Нашата система за оценка на жизнения цикъл и екологичен дизайн обхваща целия процес - от суровините до изхвърлянето.

  Разработили сме програма, която непрекъснато да подпомага клиентите в тяхната борба срещу промените в климата. Всъщност, ние сме лидер в индустрията по отношение на добавянето на нови екологични характеристики на дизайна и производствени процеси към нашите продукти. От енергоспестяващ дизайн до лесни за работа устройства и техники за рециклиране, ние поемаме отговорността за всяка стъпка в това пътуване.

  За пръв път въведохме оценката на жизнения цикъл в процеса на проектиране на нашите лазерни принтер през 1999 г. Тя ни дава възможност да анализираме влиянието, което нашите продукти имат върху околната среда във всеки един етап - от разработването, използването и транспортирането на продуктите до тяхното изхвърляне и рециклиране. Нашата оценка на жизнения цикъл е гаранция за клиентите, че ние сме планирали едно екологично пътуване за нашите принтери от самото начало по време на проектирането им до самия край.

  Характеристики и предимства

  NO-NOIS™ технология Когато става въпрос за нашите продукти, спокойствието на клиентите ни винаги е на първо място. Нашата NO-NOIS™ технология гарантира намалено шумово замърсяване в работното пространство.

  Надеждни и ефективни продукти Нашата цел е да намалим всички възможни загуби на енергия в нашите продукти и да сведем до минимум въздействието върху околната среда. От самото начало на проектирането на продукта ние се стремим да спазваме приложимите екологични стандарти, включително US Energy Star, China Energy Mark и Korea Energy Mark. В резултат на това, нашите принтери намаляват загубата на хартия и удължават времето за използване на тонера. Те предоставят надеждна хардуерна платформа, която удължава живота на продукта и намалява капиталовите разходи за ИТ. Режимът на готовност e-standby на Samsung, въведен през 2006 г., намалява консумацията на енергия до по-малко от 8Wh за цветните лазерни принтери и 3Wh за монохромните принтери.

  Икономия на ресурси Компактните и леки продукти използват по-малко ресурси, както в процеса на производство, така и при рециклирането в края на експлоатационния им период. Високата енергийна ефективност е друга интегрирана в дизайна функция, както и инкорпорираните надеждни стандарти, които удължават живота на продукта и пестят ИТ разходите за смяна.

  Намалена консумация на енергия в режим на готовност В Samsung, ние развихме иновативна технология, която намалява консумацията на енергия в системата в режим на готовност. Samsung SMPS използва входно захранване от по-малко от 1W, а другите принтери се нуждаят от 3-10W. Това е предимство за Вас, защото Ви дава възможност да пестите енергия.

  Премахване на цветен фон Функцията за отстраняване на цветен фон на Samsung Ви дава възможност да намалите консумацията на тонер чрез премахване на нежеланите цветове от дадено изображение. Когато оригиналното изображение е с цветен фон, тази функция открива фона и го премахва преди печат. Функцията Ви дава възможност да променяте настройките, за да постигнете желаните резултати, като по-този начин можете да създавате по-чисти копия, докато пестите време и тонер.

  Високоефективен скенер Разработихме модул с LED скенер, на който е необходимо по-малко от секунда да загрее и който предлага по-голяма детайлност в сравнение със съществуващите устройства с CCFL или Xe лампа. Той не съдържа живак (Hg). Лесно можем да заменим собствените лампи с LED модула благодарение на вградения дизайн, който позволява смяна на източника на светлина при появата на нова технология.

  Помощна програма AnyWeb Print Решението AnyWeb Print на Samsung Ви дава възможност лесно да изрязвате и да печатате всякакъв вид уеб съдържание. То също така Ви помага да редактирате и записвате съдържанието, което събирате. С AnyWeb Print на Samsung можете да разпечатвате само желаното съдържание, пестейки тонер и хартия.

  2012 BLI BUYERS LAB

  Easy-Eco Driver, ще можете точно да визуализирате своя документ преди печат. Регулирайте качеството на цвета и други настройки, за да отговарят те на предпочитанията и бюджета Ви. Премахвайте излишния текст, изображения и други елементи. Намалете броя похабени разпечатки и постигнете по-голяма икономичност при печат.

 • Процесите на Samsung означават екологични технологии и съоръжения. Въздействието върху околната среда е сведено до минимум.

  През 2004 г. ние създадохме системата за екологичен дизайн (EDS), за да оценяваме и подобряваме екологичните стандарти на нашите продукти по-ефективно. С тази система се задават цели във всяка категория, като се започне още от първоначалния етап на разработване на продукта. След тях идва ред на процеси за оценка, които са гаранция, че корекции се правят винаги, когато е необходимо.

  Освен че повишава екологичността на продукта, EDS информира потребителите за екологичните функции на продукта по лесен за разбиране начин. Системата е свързана с нашата система за сертифициране на качеството, което позволява екологичните фактори да влияят на решения за качеството на продуктите.

  Характеристики и предимства

  Управление на опасни отпадъци Екологичните въпроси са на първо място на дневния ред, затова избираме да произвеждаме всички консумативи за принтери по безопасен и щадящ околната среда начин в съответствие с международните стандарти. За да пази клиентите си и околната среда, Samsung Supplies отговарят на изискванията на RoHS за ограничаване на употребата на някои опасни субстанции, които могат да бъдат открити в електрическото и електронно оборудване. Тези мерки гарантират, че няма да бъдете изложени на опасни субстанции докато използвате нашите продукти и че такива няма да бъдат освободени в околна среда, когато продуктите бъдат изхвърлени.

  Програма за събиране и рециклиране Всички наши продукти отговарят на изискванията на Директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване 2003 на ЕС, чиято цел е да се намалят отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Винаги се стремим да използваме пластмаси в нашите продукти, затова сме в състояние да изпълняваме изискванията на стандартите ISO 11469 и ISO 1043. В сглобяването само на един лазерен принтер се използват 3 500 части и ние гарантираме, че 15% от частите, създадени в производствения процес, са рециклирани.

  Области на работа Нашата система за екологичен дизайн (EDS) ни позволява да разработваме по-екологични продукти. Освен това, винаги правим оценка на жизнения цикъл, за да анализираме слабите точки на даден продукт по време на проектирането му.

  Стартирахме еко програмата за партньори през 2004 г., за да помогнем на сътрудниците си да изградят системи за управление на околната среда, които участват в контрола на опасните субстанции във всички части и суровини.

  Ние предлагаме продуктови тестове, както и обучение и консултации, на нашите еко партньори, които получават сертификат, за да демонстрират, че са използвали подходящи процедури и системи за управление на процесите, използвани за извличане и производство на части и суровини.

 • Отдадени сме на това да осигурим работни места без замърсяване Ние създаваме продукти без риск.

  Ангажирани сме изцяло с това да създаваме безопасни, без замърсяване и екологични работни места. От предотвратяване на пожари и обучение в областта на здравето и безопасността, до мониторинг на замърсяването и превенция - имаме 100% екологичен метод на работа в разработването, проектирането, производството, транспорта и, накрая, в изхвърлянето на нашите продукти.

  Тази отдаденост гарантира, че нашите собствени работни меса и тези на партньорите ни отговарят на най-високите възможни екологични стандарти.

  Квалифицирани удостоверения

  ISO 9001 Този световно признат стандарт за екологичен контрол на качеството подобрява ефективността, което от своя страна намалява отпадъците, увеличава продуктивността и подобрява обслужването за нашите клиенти.

  ISO 14001 Той представлява ангажимент за мониторинг и намаляване на влиянието върху околната среда. Като изпълняваме изискванията на този глобален стандарт, ние приемаме систематичен подход за управление на влиянието на бизнес дейност върху околната среда. Научихме се как да използваме енергията по-продуктивно и открихме как да намалим отпадъците и как да ги изхвърляме по-ефективно. Нашата бизнес култура е отворена и имаме възможността да предадем това учение за околната среда на нашите клиенти.

  OHSAS 18001 Системата за управление на здравето и безопасността при работа се прилага навсякъде в нашия бизнес.
  Тези три стандарта са доказателство за цялостна отдаденост към качеството, опазването на околната среда, здравето и безопасността във всички наши производствени процеси. Те са гаранция, че инвестирате в продукти от доставчик, който се грижи за благосъстоянието на другите и който полага усилия за намаляването на Вашия въглеродния отпечатък като Ви представя производителност, основана на строги екологични стандарти.