Преминаване към съдържанието

Преминаване към "Помощ"

Eco Solutions

Програмата за екологично управление на Samsung представлява "зелена" култура, подкрепена
от ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001.

Процесите на Samsung означават екологични технологии и съоръжения. Въздействието върху околната среда е сведено до минимум.

През 2004 г. ние създадохме системата за екологичен дизайн (EDS), за да оценяваме и подобряваме екологичните стандарти на нашите продукти по-ефективно. С тази система се задават цели във всяка категория, като се започне още от първоначалния етап на разработване на продукта. След тях идва ред на процеси за оценка, които са гаранция, че корекции се правят винаги, когато е необходимо.

Освен че повишава екологичността на продукта, EDS информира потребителите за екологичните функции на продукта по лесен за разбиране начин. Системата е свързана с нашата система за сертифициране на качеството, което позволява екологичните фактори да влияят на решения за качеството на продуктите.

Характеристики и предимства

Управление на опасни отпадъци

Екологичните въпроси са на първо място на дневния ред, затова избираме да произвеждаме всички консумативи за принтери по безопасен и щадящ околната среда начин в съответствие с международните стандарти. За да пази клиентите си и околната среда, Samsung Supplies отговарят на изискванията на RoHS за ограничаване на употребата на някои опасни субстанции, които могат да бъдат открити в електрическото и електронно оборудване. Тези мерки гарантират, че няма да бъдете изложени на опасни субстанции докато използвате нашите продукти и че такива няма да бъдат освободени в околна среда, когато продуктите бъдат изхвърлени.

Програма за събиране и рециклиране

Всички наши продукти отговарят на изискванията на Директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване 2003 на ЕС, чиято цел е да се намалят отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Винаги се стремим да използваме пластмаси в нашите продукти, затова сме в състояние да изпълняваме изискванията на стандартите ISO 11469 и ISO 1043. В сглобяването само на един лазерен принтер се използват 3 500 части и ние гарантираме, че 15% от частите, създадени в производствения процес, са рециклирани.

Области на работа

Нашата система за екологичен дизайн (EDS) ни позволява да разработваме по-екологични продукти. Освен това, винаги правим оценка на жизнения цикъл, за да анализираме слабите точки на даден продукт по време на проектирането му.

Стартирахме еко програмата за партньори през 2004 г., за да помогнем на сътрудниците си да изградят системи за управление на околната среда, които участват в контрола на опасните субстанции във всички части и суровини.

Ние предлагаме продуктови тестове, както и обучение и консултации, на нашите еко партньори, които получават сертификат, за да демонстрират, че са използвали подходящи процедури и системи за управление на процесите, използвани за извличане и производство на части и суровини.