Преминаване към съдържанието

Преминаване към "Помощ"

Eco Solutions

Програмата за екологично управление на Samsung представлява "зелена" култура, подкрепена
от ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001.

Отдадени сме на това да осигурим работни места без замърсяване Ние създаваме продукти без риск.

Ангажирани сме изцяло с това да създаваме безопасни, без замърсяване и екологични работни места. От предотвратяване на пожари и обучение в областта на здравето и безопасността, до мониторинг на замърсяването и превенция - имаме 100% екологичен метод на работа в разработването, проектирането, производството, транспорта и, накрая, в изхвърлянето на нашите продукти.

Тази отдаденост гарантира, че нашите собствени работни меса и тези на партньорите ни отговарят на най-високите възможни екологични стандарти.

Квалифицирани удостоверения

ISO 9001

Този световно признат стандарт за екологичен контрол на качеството подобрява ефективността, което от своя страна намалява отпадъците, увеличава продуктивността и подобрява обслужването за нашите клиенти.

ISO 14001

Той представлява ангажимент за мониторинг и намаляване на влиянието върху околната среда. Като изпълняваме изискванията на този глобален стандарт, ние приемаме систематичен подход за управление на влиянието на бизнес дейност върху околната среда. Научихме се как да използваме енергията по-продуктивно и открихме как да намалим отпадъците и как да ги изхвърляме по-ефективно. Нашата бизнес култура е отворена и имаме възможността да предадем това учение за околната среда на нашите клиенти.

OHSAS 18001

Системата за управление на здравето и безопасността при работа се прилага навсякъде в нашия бизнес.
Тези три стандарта са доказателство за цялостна отдаденост към качеството, опазването на околната среда, здравето и безопасността във всички наши производствени процеси. Те са гаранция, че инвестирате в продукти от доставчик, който се грижи за благосъстоянието на другите и който полага усилия за намаляването на Вашия въглеродния отпечатък като Ви представя производителност, основана на строги екологични стандарти.