Преминаване към съдържанието
Съдържание

Принтерни решенияNuance EquiTrac

СПОДЕЛЯНЕ

google plus linkedin pinterest

Изберете своята социална мрежа за скрейпване на тази страница.

Затвори прозорец

Функции

Решението за отчет на разходи Nuance Equitrac Office / Express осигурява ефективно управление на печата, което намалява разходите, засилва сигурността и увеличава продуктивността чрез мощни инструменти за по-добър надзор.
Обзор
Обзор
Решението за отчет на разходи Nuance Equitrac Office / Express осигурява ефективно управление на печата, което намалява разходите, засилва сигурността и увеличава продуктивността чрез мощни инструменти за по-добър надзор. Това интелигентно, разходно-ефективно решение дава моментални резултати, които позволяват на фирмите във всяка индустрия да следят документите и ползването, автоматично да прилагат правила, да удостоверяват потребители, да защитават поверителни документи и да намалят хабенето на хартия и тонер
Голям контрол върху продукцията
Голям контрол върху продукцията
- Препращайте задачите за печат от десктоп принтери към мултифункционални принтери с по-ниска цена на страница и намалете хабенето на хартия и тонер

- Упълномощете всички потребители и установете достъп до системи и функции на базата на позволения

- Следете всички дейности в мрежата, включително разходи по размер, тип или други критерии, и позволете автоматично прилагане на правила и защита на поверителни документи
Сигурност от край до край
Сигурност от край до край
- Пазете документите на сигурен сървър, докато потребителят не се удостовери на контролния панел на устройството, чрез различни методи

- Създайте одитна следа на потребителя, документа и устройството в точния час на печат

- Възползвайте се от магнитни или безконтактни умни карти
Лесно интегриране
Лесно интегриране
- Интегрирайте безпроблемно със съществуващите ИТ инфраструктури и свързвайте с хардуер от практически всички марки, и поддържайте големи печатни сървъри, както и работни станции Mac

- Лесно скалирайте с фирми от всякакви размери, без значение дали използват само един сървър за печат или хиляди изходни устройства на множество локации
Гъвкави инструменти за докладване
Гъвкави инструменти за докладване
- Персонализирайте подробни доклади за общата дейност по печатни задачи и изчакващи документи, които могат да се изпращат до конкретни локации или отговорни лица, след което насрочете автоматизирано разпращане на докладите
Повече информация
- Вижте повече информация на www.equitrac.com

свързани продукти