Преминаване към съдържанието
Съдържание

Принтерни решенияNuance SafeCom Go

СПОДЕЛЯНЕ

google plus linkedin pinterest

Изберете своята социална мрежа за скрейпване на тази страница.

Затвори прозорец

Функции

Защитеното печатно решение на Nuance SafeCom Go Smart Printing позволява на компаниите да консолидират, защитят и управляват интелигентно своите печатни услуги.
Обзор
Обзор
Защитеното печатно решение на Nuance SafeCom Go Smart Printing позволява на компаниите да консолидират, защитят и управляват интелигентно своите печатни услуги. Като оптимизират операциите, компаниите могат да намалят броя принтери и да понижат оперативните разходи. Потребителите получават удобството и гъвкавостта да работят гладко и безпроблемно, за да имат максимална продуктивност
Модулен подход
Модулен подход
Избирайте от различни гъвкави модули и приставки, за да създадете точното решение за Вашите бизнес нужди
Следене и докладване
Следене и докладване
- Следете, събирайте и съхранявайте всичката информация за печат, копиране, факс, сканиране и имейл, за да имате точен поглед върху всички дейности с документи както на ниво ""отдел"", така и на ниво ""потребител""

- Получавайте графични доклади, илюстриращи дейностите по печат и копиране
Сигурно шифриране и удостоверяване
Сигурно шифриране и удостоверяване
- Гарантирайте си, че документите и данните не могат да се модифицират и четат и с тях не може да се злоупотребява, докато се придвижват в мрежата, като шифрирате данните

- Давайте достъп до изходни устройства и системи само на одобрени потребители чрез удостоверяване с ID и интегрирайте с други фирмени приложения и работни потоци чрез единно вписване
Печат по заявка и мобилен печат
Печат по заявка и мобилен печат
Освобождавайте документи само за упълномощени потребители и изпращайте документи за печат дистанционно от мобилни устройства
Печат на базата на правила и лесно системно интегриране
Печат на базата на правила и лесно системно интегриране
Автоматично печатайте двустранно и с настройки за пестене на тонер или препращайте задачите за печат, плюс ефикасно интегриране на SafeCom Go със съществуващи ИТ инфраструктури и системи
Умно сканиране
Умно сканиране
- Сканирайте документи на мултифункционални устройства, за да се изпратят директно до папки на вашия компютър

- Отваряйте и теглете файлове чрез клиентско приложение за умно сканиране или уеб браузър
Повече информация
- Вижте повече информация на www.safecom.eu

свързани продукти