Преминаване към съдържанието
Съдържание

Принтерни решенияPaperCut MF™

СПОДЕЛЯНЕ

google plus linkedin pinterest

Изберете своята социална мрежа за скрейпване на тази страница.

Затвори прозорец

Функции

Решението за управление на печата PaperCut MF™ позволява на фирмите да контролират и управляват обемите за печат с цел намаляване на оперативните разходи.
Обзор
Обзор
Решението за управление на печата PaperCut MF™ позволява на фирмите да контролират и управляват обемите за печат с цел намаляване на оперативните разходи. PaperCut MF™ подпомага управлението на печата чрез анализ на задачите за печат, налагане на правила за печат и функции за защита като защитено освобождаване за печат. В допълнение, фирмите получават възможността да елиминират хабенето на ресурси и да вменят отговорност на потребителите и отделите за ползването на печатни услуги
Подробно докладване и уеб-базирана администрация
Подробно докладване и уеб-базирана администрация
- Управлявайте централно всяко устройство с гъвкава уеб-базирана администрация и получавайте обзор на печатната среда в реално време, който може да се синхронизира с потребителската директория

- Разглеждайте, печатайте или експортирайте над 80 доклада, или създавайте доклади по желание с едно кликване, които да покриват широк диапазон от данни, и ги разпращайте автоматично в съвместими формати
Силно скриптиране на задачи
Силно скриптиране на задачи
- Автоматично насочвайте големите задачи към принтери за големи обеми, или предотвратете разпечатването на имейли, конвертирайте задачи за двустранен печат или печат в сива скала, забранете цветния печат, или използвайте насочване с цел най-нисък разход

- Дефинирайте действия въз основа на атрибути на задачата, потребителски групи, час от денонощието и функции на устройството, и настройвайте фино правилата чрез разширени възможности за скриптиране
Защитено освобождаване за печат
Защитено освобождаване за печат
Позволявайте достъп до устройства само на упълномощени потребители чрез различни методи за сигурно удостоверяване според необходимостите на компанията, и автоматизирайте услугите, за да намалите натоварването на ИТ отдела
Воден знак и архивиране на печатните задачи
Воден знак и архивиране на печатните задачи
- Следете и одитирайте ползването с помощта на уникален цифров подпис за следене на произхода на всеки документи, и вменете отговорност на потребителите за нещата, които печатат

- Идентифицирайте собственика на всеки документ по потребителско име с помощта на воден знак
Управление на квоти
Управление на квоти
Налагайте спазването на квоти за потребители или по бюджет за групови акаунти
Повече информация
Вижте повече информация на www.papercut.com

свързани продукти