КАКВО Е STEP

Работата с бизнес партньори е съществена за осигуряване на постоянен ръст в условия на конкурентен бизнес пазар. Samsung е отдаден на изграждане на дългосрочни коректни отношения с партньорите си с цел да оптимизира техния пазарен потенциал, чрез съвместно създаване на нови бизнес възможности. STEP програмата на Samsung е създадена за да активира успех в днешния динамичен пазар. Нашите специалисти могат да осигурят техническа експертиза и печеливши маркетингови стратегии за увеличаване на бизнес потенциала на Вашата фирма. Стабилизирайте позицията си на иноватор чрез STEP.

step

ПОЛЗА

С технологично лидерство и иновативни предложения STEP програмата може да увеличи потенциала Ви за обслужване на клиенти и компетенциите Ви на доставчик на решения. Увеличи своя бизнес чрез разнообразни услуги - от сервизната поддръжка до възползването от ресурсите и програмите за обучения на Samsung. Чрез STEP ние можем да Ви помогнем

SAMSUNG TEAM OF EMPOWERED PARTNERS

Станeте партньор на Samsung и получете широк обхват от бизнес продукти, най-добрите решения, доказани маркетингови стратегии и експертно създаване на нови бизнес възможности. Ще получите достъп до ресурси на Samsung, търговска и техническа подкрепа и информация и създаване на допълнителни ползи за Вашите крайни клиенти. Изградете стабилна основа на Вашия бизнес станете част от световните бизнес лидери.

Стани партньор