Преминаване към съдържанието

Преминаване към "Помощ"

Защо Samsung

Ние сме отдадени на това да постигнем пълно удовлетворение на нашите бизнес клиенти.
Доказани продукти, спечелили награди се комбинират с водещи бизнес решения за да предоставят прости отговори на сложните предизвикателства, пред които са изправени клиентите.

Защо да изберете Samsung Solutions?

Нашите иновативни, висококачествени продукти предлагат платформа за нашия първокласен принтер Solutions. Опитът ни в тази област ни позволява ясно да разбираме предизвикателствата, пред които са изправени нашите клиенти:

  • Намаляване на разходите Да се държат разходите под контрол е първата стъпка към намаляването на допълнителните разходи за печат.
  • Подобрена продуктивност за потребителя Ние разработваме мощни устройства, които са интуитивни и където изживяването на потребителя бива подобрено с интелигентни решения.
  • По-голямо конкурентно предимство Помагаме Ви да създадете печатна среда, която уникално пасва на нуждите на Вашия собствен бизнес.
  • Съвместимост Изчислено е, че има над 70 члена в законодателството на Обединеното кралство, които влияят върху това как управлявате и съхранявате документи.
  • Защита Фирмите трябва да разполагат с устойчива система за управление на документи и трябва да знаят как да управляват риска за сигурността, асоцииран с боравенето с конфиденциална корпоративна информация, посредством техните устройства и системи.
Стълбовете на нашата Solutions стратегия стигат до сърцевината на това да посрещаме нуждите Ви. Фокусираме се върху четири основни области:

Разпространение на документи

Решенията за разпространение на документи помагат в интегрирането, архивирането, организацията, управлението и извличането на информация в документи на хартиен носител. Можете ефективно да опростявате свързаните с документи процеси чрез разнообразни решения, като например Samsung SmarThru Workflow. Това драстично подобрява ефективността на офиса като заснема документи на хартиен носител и ги организира цифрово, за да гарантира защитена доставка до следващия етап на бизнес процеса. Те могат също така да бъдат архивирани удобно, от където могат лесно да бъдат извлечени при необходимост.

Управление на устройства

Днешната печатна среда в офиса се състои от сложна мрежа от устройства за печат, сканиране, копиране и изпращане и получаване на факсове. За да може Вашите ИТ служители да се фокусират върху качеството на предоставяните услуги, от голяма важност е да разполагат с лесни за използване инструменти, с които да управляват тази заплетена инфраструктура за печат. Нашият лесен за инсталиране и управление софтуер Samsung SyncThru™ Admin Ви дава контрол върху мрежови, обикновени или мултифункционални принтиращи устройства, независимо дали те са на Samsung или на друга фирма. Този водещ софтуерен инструмент за мрежово управление предлага по-голяма ефективност и продуктивност като дава възможност на ИТ администратори, персонал с поддържащи функции и потребители за отдалечено управление, мониторинг и диагностика на множество печатащи устройства.

Нашата функция за отчетност на заданията предоставя на администраторите подробна информация за печатните задания, сканирането, копирането и получаването и изпращането факсове, които е извършил даден потребител на дадено устройство. Това позволява на Вашия бизнес да създаде индивидуални и групови акаунти за печат, гарантирайки, че потребителя, устройството и дейността ще бъдат наблюдавани и отчетени във всеки един период. От различни мрежови връзки ИТ администраторите могат да управляват и контролират капацитета, да задават ограничение за броя на страниците или да получават достъп до определени функции, защитени с парола. Ние предлагаме CounThru Enterprise за мониторинг на печата на големи фирми, както и решение, което позволява на нашите партньори да правят това от името на клиентите си.

Управление на изходния капацитет

Работата с мрежово принтиращо устройство може да бъде компромис със сигурността, позволявайки неоторизиран достъп, задържана информация на устройствата или пробив в мрежата. Ние помагаме за справянето с тези заплахи чрез продукти с повишена степен на защита, които са сертифицирани с "Common Criteria'"(CC) CC е най-високата сертификация за защита на ИТ услугите. Тя се използва от много правителствени и военни организации като основен стандарт на защита. Нашата CC пътна карта и нашето отношение към сигурността като цяло са основани на разработването на по-интелигентни устройства, които да отговарят на всекидневните Ви нужди за защита. Целта ни е да гарантираме, че всички наши бъдещи устройства ще имат CC сертификация.