Преминаване към съдържанието

Преминаване към "Помощ"

Защо Samsung

Ние сме отдадени на това да постигнем пълно удовлетворение на нашите бизнес клиенти.
Доказани продукти, спечелили награди се комбинират с водещи бизнес решения за да предоставят прости отговори на сложните предизвикателства, пред които са изправени клиентите.

Защо да изберете Samsung Supplies?

В Samsung вярваме в предоставянето на възможно най-разнообразния избор. Тази култура е ясно видима в нашата гама Samsung Supplies. Опции, вариращи от високопродуктивни, стандартни или комбинирани касети, означават, че разполагаме с оферта, която може да удовлетвори почти всички изисквания на бизнеса.

Samsung Supplies предлага идеалния капацитет за документи

Добре известен факт е, че използването на нашите автентични Samsung Supplies увеличава продуктивността и ефективността на принтера. Samsung Supplies предлага 100% надеждност в тестови условия и до 32% по-голям капацитет от рециклираните касети. Дефектите в касетите често могат да повредят принтерите, което води до време, през което принтерите не работят и/или до ниска продуктивност. Скорошни тестове показват, че оригиналните касети на Samsung са 100% надеждни, докато 41% от рециклираните касети не дават задоволителни резултати при тестове. Samsung Supplies гарантира, че Вашият принтер е защитен и че ще работи ефективно по-дълго време.

Принтер касетите на Samsung са създадени да отговарят на много високи стандарти. Оптимални качества за изпичане на тонера гарантират по-дълготраен печат в сравнение с по-малко известните марки. Резултатът е искрящи цветове върху страницата и принтер касета, която отговаря на стриктните изисквания на Вашата работна среда.

Що се отнася до управлението на Вашите Supplies инвестиции, ние опростяваме процеса с нашата автоматизирана функция за мониторинг на Supplies. Тя Ви информира, кога Вашите консумативи намаляват и трябва да смените тонер-касетата. Доклади за използването на тонера и активни предупреждения гарантират, че никога няма да останете без консумативи.

Какво се случва, когато трябва да изхвърлите старата тонер-касета? Центърът за рециклиране на Samsung беше открит като част от програмата за екологично управление на Samsung през м. май, 1996 г. Всички тонер-касети, събрани от принтерите на Samsung, преминават през 100% процеси за рециклиране, за да се гарантира екологичното им изхвърляне. Благодарение на програмата за рециклиране на Samsung "Върни и рециклирай" (STAR), събирането на тонер-касетите става безплатно, което улеснява изхвърлянето и Ви помага да дадете своя принос към опазването на околната среда.

  • Защитете се от фалшиви тонер-касети
  • Истината за консумативите
  • Какво е предимството от това да използвате оригинални продукти