Вашите резултати (15)

тип

  • WF70F5E5W2W/LE|WF70F5E0W2W/LE|WF70F5E0N2W/LE|WF60F4E5W2W/LE|WF60F4E0W2W/LE|WF60F4E0N2W/LE|WF60F4E0N0W/LE
  • WW80H7410EW/LE|WW12H8400EW/LE|WW10H9600EW/EO|WF906U4SAWQ/LE|WF80F5E5W4W/LE|WF80F5E0W2W/LE|WW90H7410EW/LE|WF1124XAC/YLE

Капацитет

Максимална скорост на въртене

Energy STAR

Цикъл

Какво бихте предпочели?

  • WF60F4E0N2W/LE|WF60F4E0W2W/LE|WF70F5E0N2W/LE
  • WF80F5E0W2W/LE

Имате ли предпочитания към цвета?

  • WF60F4E0N2W/LE|WF70F5E0N2W/LE|WF80F5E0W2W/LE

Спестяването на вода приоритет ли е за Вас?

  • WF60F4E0N2W/LE|WF70F5E0N2W/LE
  • WF80F5E5W4W/LE

Изключително важно ли е за Вас да имате тиха перална машина?

  • WF60F4E0N0W/LE|WF70F5E0N2W/LE

Предложение

Функциите и спецификациите подлежат на промяна без предварително известие.