/

Отговорно рециклиране на батериите

  • Европейската директива относно батериите и акумулаторите цели да сведе до минимум ефекта на батериите върху околната среда и да окуражи рециклирането на материалите, които съдържат. Във Великобритания, разпоредбите за рециклиране на батерии и акумулатори (акумулаторни батерии) бяха въведени през 2009 г. Разпоредбите за отпадъците от батериите целят значително да увеличат събирането и рециклирането на използваните преносими батерии във Великобритания от 3% през 2007 г. до 25% през 2012 г. до най-малко 45% през 2016 г.

  • Символът на батерията върху даден продукт или опаковката му показва, че продуктът не може да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Освен това, отговорност на клиента е да изхвърля своите използвани батерии в пунктовете за събиране на отпадъци, за да могат да бъдат рециклирани. Разделното събиране и рециклиране на батерии при изхвърлянето им ще помогне за опазване на природните ресурси и ще гарантира, че те се рециклират по начин, защитаващ човешкото здраве и околната среда. Пълен списък с центрове за рециклиране на батерии можете да видите на адрес: www.recycle-more.co.uk

  • Всички продукти на Samsung, които попадат в рамките на Директивата за батериите, отговарят на изискванията за батерии и акумулатори във Великобритания. В съответствие със законите на страната, SAMSUNG Electronics (UK) Ltd участва в одобрен план за съвместимост за производители на батерии. С този план батериите се събират, третират и изхвърлят от името на Samsung.

C61R2AAST Плотове

Характеристики

Пълно почистване само с едно плъзгане надолу

Пълно почистване само с едно плъзгане надолу
С лесната за почистване стъклокерамична повърхност на печката от Samsung големите разливания не са проблем. Благодарение на плавния и ергономичен дизайн почистването на пръските и разлятата мазнина става съвсем лесно с бързо избърсване с мека кърпа. И тъй като керамичната повърхност не се нагрява както тази на другите електрически плотове, пръските не загарят. Вече можеш да се отдадеш на ястието си, а не да губиш време в почистване на печката си.
Керамична повърхност

Керамична повърхност

Тънък и изискан дизайн, който придава на кухнята ти изключителен вид. Истинското удоволствие при готвенето прави вкуса на ястията ти още по-добър!
Интелигентен сензорен контрол

Интелигентен сензорен контрол

Готвене, съобразено с нуждите! Нашата стъклокерамична повърхност има четири високотехнологични зони за готвене с мощни излъчващи нагревателни повърхности, които да затоплят храната ти.

ПоддръжкаПоследни актуализации

  • NEWEST
  • MOST HELPFUL
  • HIGHEST RATING
  • LOWEST RATING