/

RT5000K TMF със система за двойно охлаждане Twin Cooling Plus™, 380 л

RT38K5530S9

RT5000K TMF със система за двойно охлаждане Twin Cooling Plus™, 380 л

Отговорно рециклиране на батериите

 • Европейската директива относно батериите и акумулаторите цели да сведе до минимум ефекта на батериите върху околната среда и да окуражи рециклирането на материалите, които съдържат. Във Великобритания, разпоредбите за рециклиране на батерии и акумулатори (акумулаторни батерии) бяха въведени през 2009 г. Разпоредбите за отпадъците от батериите целят значително да увеличат събирането и рециклирането на използваните преносими батерии във Великобритания от 3% през 2007 г. до 25% през 2012 г. до най-малко 45% през 2016 г.

 • Символът на батерията върху даден продукт или опаковката му показва, че продуктът не може да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Освен това, отговорност на клиента е да изхвърля своите използвани батерии в пунктовете за събиране на отпадъци, за да могат да бъдат рециклирани. Разделното събиране и рециклиране на батерии при изхвърлянето им ще помогне за опазване на природните ресурси и ще гарантира, че те се рециклират по начин, защитаващ човешкото здраве и околната среда. Пълен списък с центрове за рециклиране на батерии можете да видите на адрес: www.recycle-more.co.uk

 • Всички продукти на Samsung, които попадат в рамките на Директивата за батериите, отговарят на изискванията за батерии и акумулатори във Великобритания. В съответствие със законите на страната, SAMSUNG Electronics (UK) Ltd участва в одобрен план за съвместимост за производители на батерии. С този план батериите се събират, третират и изхвърлят от името на Samsung.

RT5000K TMF със система за двойно охлаждане Twin Cooling Plus™, 380 л

Продуктов фиш A+

Характеристики

Свежест с оптимална влажност в целия хладилник
Единствено Twin Cooling Plus™ създава благоприятна среда за запазване на прясната храна в хладилника със 70% влажност в сравнение с 30% при стандартните хладилници с разположен отгоре фризер. Така хранителните продукти се запазват пресни за по-дълго време, без да се изсушават.
Свежест с оптимална влажност в целия хладилник
Изключително вкусна замразена храна без миризма
Системата Twin Cooling Plus™ охлажда отделенията поотделно, за да спре разпространението на нежеланите миризми от хладилника към фризера. Така замразените храни запазват същинския си вкус.
Изключително вкусна замразена храна без миризма
Осигурява лед и изстудява напитките
Бързо осигурява много студен въздух за бързо замразяване или охлаждане. С докосване на един бутон Power Cool бързо охлажда храната и напитките, а Power Freeze е великолепен за замразяване или уплътняване на замразена храна или получаване на лед.
Осигурява лед и изстудява напитките
Запазва въздуха хигиенично чист и свеж
Антибактериалната защита Anti-Bacterial Protector запазва хладилника свеж и здравословно чист. Въздухът преминава през филтър с активен въглерод, който го поддържа винаги стерилен и без миризми, а антибактериална мрежа премахва бактериите.
Запазва въздуха хигиенично чист и свеж

ПоддръжкаПоследни актуализации

 • Наръчник за потребителя Download

  12.75 MB, pdf, Албански, БЪЛГАРСКИ, Хърватският, ЧЕХИЯ, Естонски, УНГАРСКИ, Латвийски, Литовски, МАКЕДОНСКИ, ПОЛСКИ, РУМЪНСКИ, СРЪБСКА, СЛОВАШКАТА, СловенскитеПовече

  Версия : 0.12016.04.26
 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING