/

CLT-C5082S Циан Тонер (2,000 страници)

CLT-C5082S

CLT-C5082S Циан Тонер (2,000 страници) Samsung Color Laser Supplies са създадени за максимална производителност. Samsung Supplies постоянно се променят и стават все по-добри, за да осигурят най-високата производителност, надеждност и впечатляващо качество на печат. Уникалният дизайн и подобрената технология предлагат

Отговорно рециклиране на батериите

 • Европейската директива относно батериите и акумулаторите цели да сведе до минимум ефекта на батериите върху околната среда и да окуражи рециклирането на материалите, които съдържат. Във Великобритания, разпоредбите за рециклиране на батерии и акумулатори (акумулаторни батерии) бяха въведени през 2009 г. Разпоредбите за отпадъците от батериите целят значително да увеличат събирането и рециклирането на използваните преносими батерии във Великобритания от 3% през 2007 г. до 25% през 2012 г. до най-малко 45% през 2016 г.

 • Символът на батерията върху даден продукт или опаковката му показва, че продуктът не може да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Освен това, отговорност на клиента е да изхвърля своите използвани батерии в пунктовете за събиране на отпадъци, за да могат да бъдат рециклирани. Разделното събиране и рециклиране на батерии при изхвърлянето им ще помогне за опазване на природните ресурси и ще гарантира, че те се рециклират по начин, защитаващ човешкото здраве и околната среда. Пълен списък с центрове за рециклиране на батерии можете да видите на адрес: www.recycle-more.co.uk

 • Всички продукти на Samsung, които попадат в рамките на Директивата за батериите, отговарят на изискванията за батерии и акумулатори във Великобритания. В съответствие със законите на страната, SAMSUNG Electronics (UK) Ltd участва в одобрен план за съвместимост за производители на батерии. С този план батериите се събират, третират и изхвърлят от името на Samsung.

CLT-C5082S Циан Тонер (2,000 страници)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общ преглед

 • Value Added Function

  Samsung Color Laser Supplies са създадени за максимална производителност. Samsung Supplies постоянно се променят и стават все по-добри, за да осигурят най-високата производителност, надеждност и впечатляващо качество на печат. Уникалният дизайн и подобрената технология предлагат

Общи характеристики

 • Съвместимост

  CLP-620ND / CLP-670N / CLP-670ND

 • Page Yield

  Средно 2.000 стандартни страници

ПОКАЗВАНЕ НА ОЩЕ СПЕЦИФИКАЦИИРазширяване

Unit Box

 • Unit Box Dimension (WxDxH)

  403 x 278 x 140 mm

 • Unit Box Weight (Cartridge+Cushion+Box+other Packaing Materials (i.e. PE Bag))

  1,84 kg

 • Unit Cartridge Weight (Cartridge only)

  1,14 kg

 • Unit Box Weight (Box only)

  0,527 kg

 • Unit Box Cushion Weight

  0,15 kg

 • Unit Box Other Packaing Materials Weight (i.e. PE Bag)

  0,023 kg

Master Box

 • Master Box Dimension (WxDxH)

  566 x 411 x 329 mm

 • No. of Unit in Master Box

  4 бр.

 • Master Box Weight (Cartridge+Cushion+Box+Other Packaing Materials (i.e. PE bag))

  8,864 kg

 • Master Box Weight (Box only)

  1,504 kg

Pallet

 • Размери (ШxДxВ)
  Pallet

  1.172 x 862 x 120 mm / 1.184 x 874 x 1.915 mm

 • No. of Pallet in Container (20ft&40ft Container)

  20 фута: 2 x 2 x 5 слой = 20/палет, 40 фута: 2 x 2 x 5 слой = 20/палет

 • No. of Master Box in Pallet (20ft&40ft Container)

  20 фута: 20 x 11 = 220 мастербокс 220 x 4 = 880 единица, 40 фута: 20 x 23 = 460 мастербокс, 460 x 4 = 1.840 единица

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING