/

CLT-W506 Отпадъчен контейнер (Черен:14,000 / Цветен:3,500 страници)

CLT-W506

CLT-W506 Отпадъчен контейнер (Черен:14,000 / Цветен:3,500 страници) Контейнер за отпадъчен тонер

Отговорно рециклиране на батериите

 • Европейската директива относно батериите и акумулаторите цели да сведе до минимум ефекта на батериите върху околната среда и да окуражи рециклирането на материалите, които съдържат. Във Великобритания, разпоредбите за рециклиране на батерии и акумулатори (акумулаторни батерии) бяха въведени през 2009 г. Разпоредбите за отпадъците от батериите целят значително да увеличат събирането и рециклирането на използваните преносими батерии във Великобритания от 3% през 2007 г. до 25% през 2012 г. до най-малко 45% през 2016 г.

 • Символът на батерията върху даден продукт или опаковката му показва, че продуктът не може да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Освен това, отговорност на клиента е да изхвърля своите използвани батерии в пунктовете за събиране на отпадъци, за да могат да бъдат рециклирани. Разделното събиране и рециклиране на батерии при изхвърлянето им ще помогне за опазване на природните ресурси и ще гарантира, че те се рециклират по начин, защитаващ човешкото здраве и околната среда. Пълен списък с центрове за рециклиране на батерии можете да видите на адрес: www.recycle-more.co.uk

 • Всички продукти на Samsung, които попадат в рамките на Директивата за батериите, отговарят на изискванията за батерии и акумулатори във Великобритания. В съответствие със законите на страната, SAMSUNG Electronics (UK) Ltd участва в одобрен план за съвместимост за производители на батерии. С този план батериите се събират, третират и изхвърлят от името на Samsung.

CLT-W506 Отпадъчен контейнер (Черен:14,000 / Цветен:3,500 страници)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общ преглед

 • Value Added Function

  Контейнер за отпадъчен тонер

Общи характеристики

 • Съвместимост

  CLP-680, CLX-6260

 • Page Yield

  Черно: 14.000 страници, цветно: 3.500 страници

ПОКАЗВАНЕ НА ОЩЕ СПЕЦИФИКАЦИИРазширяване

Unit Box

 • Unit Box Dimension (WxDxH)

  137 x 110 x 65 mm

 • Unit Cartridge Weight (Cartridge only)

  110 g

Master Box

 • Master Box Dimension (WxDxH)

  290 x 236 x 170 mm

 • No. of Unit in Master Box

  8 бр.

 • Master Box Weight (Cartridge+Cushion+Box+Other Packaing Materials (i.e. PE bag))

  1,3 kg

Pallet

 • Размери (ШxДxВ)
  Pallet

  580 x 944 x 6 mm

 • No. of Pallet in Container (20ft&40ft Container)

  20 фута: 22 палети/контейнер
  40 фута: 44 палети/контейнер
  40 фута (H): 44 палети/контейнер

 • No. of Master Box in Pallet (20ft&40ft Container)

  20 фута: 2 x 4 x 13 слоя = 104 мастърбокса/палета
  40 фута: 2 x 4 x 13 слоя = 104 мастърбокса/палета
  40 фута (H): 2 x 4 x 14 слоя = 112 мастърбокса/палета

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING