/

MLT-D1052L Черен Тонер (2,500 страници)

MLT-D1052L

MLT-D1052L Черен Тонер (2,500 страници) Samsung Laser Supplies са създадени за максимална производителност. Samsung Supplies постоянно се променят и стават все по-добри, за да осигурят най-високата производителност, надеждност и впечатляващо качество на печат.

Отговорно рециклиране на батериите

 • Европейската директива относно батериите и акумулаторите цели да сведе до минимум ефекта на батериите върху околната среда и да окуражи рециклирането на материалите, които съдържат. Във Великобритания, разпоредбите за рециклиране на батерии и акумулатори (акумулаторни батерии) бяха въведени през 2009 г. Разпоредбите за отпадъците от батериите целят значително да увеличат събирането и рециклирането на използваните преносими батерии във Великобритания от 3% през 2007 г. до 25% през 2012 г. до най-малко 45% през 2016 г.

 • Символът на батерията върху даден продукт или опаковката му показва, че продуктът не може да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Освен това, отговорност на клиента е да изхвърля своите използвани батерии в пунктовете за събиране на отпадъци, за да могат да бъдат рециклирани. Разделното събиране и рециклиране на батерии при изхвърлянето им ще помогне за опазване на природните ресурси и ще гарантира, че те се рециклират по начин, защитаващ човешкото здраве и околната среда. Пълен списък с центрове за рециклиране на батерии можете да видите на адрес: www.recycle-more.co.uk

 • Всички продукти на Samsung, които попадат в рамките на Директивата за батериите, отговарят на изискванията за батерии и акумулатори във Великобритания. В съответствие със законите на страната, SAMSUNG Electronics (UK) Ltd участва в одобрен план за съвместимост за производители на батерии. С този план батериите се събират, третират и изхвърлят от името на Samsung.

MLT-D1052L Черен Тонер (2,500 страници)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общ преглед

 • Value Added Function

  Samsung Laser Supplies са създадени за максимална производителност. Samsung Supplies постоянно се променят и стават все по-добри, за да осигурят най-високата производителност, надеждност и впечатляващо качество на печат.

Общи характеристики

 • Съвместимост

  ML-1915, ML-1910, ML-2525, ML-2580N, ML-2525W, SCX-4600, SCX-4623F, SCX-4623FN, SF-650, SF-650P

 • Page Yield

  Средно 2.500 стандартни страници

ПОКАЗВАНЕ НА ОЩЕ СПЕЦИФИКАЦИИРазширяване

Unit Box

 • Unit Box Dimension (WxDxH)

  340 x 190 x 85 mm

 • Unit Box Weight (Cartridge+Cushion+Box+other Packaing Materials (i.e. PE Bag))

  1,18 kg

 • Unit Cartridge Weight (Cartridge only)

  778 g

 • Unit Box Weight (Box only)

  199 g

 • Unit Box Cushion Weight

  40 g

 • Unit Box Other Packaing Materials Weight (i.e. PE Bag)

  26 g

Master Box

 • Master Box Dimension (WxDxH)

  400 x 366 x 204 mm

 • No. of Unit in Master Box

  4

 • Master Box Weight (Cartridge+Cushion+Box+Other Packaing Materials (i.e. PE bag))

  4,76 kg

 • Master Box Weight (Box only)

  620 g

 • Master Box Cushion Weight

  40 g

Pallet

 • Размери (ШxДxВ)
  Pallet

  1.110 x 812 x 216 mm

 • No. of Pallet in Container (20ft&40ft Container)

  4 ед. / карт. 1.680 кут. (6.720 компл.) / 1.848 кут. (7.392 компл.)

 • No. of Master Box in Pallet (20ft&40ft Container)

  4 ед. / карт. 990 кут. (3.960 компл.) / 2.068 кут. (8.272 компл.)

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING