/

MLT-D1092S Черен Тонер (2,000 страници)

MLT-D1092S

MLT-D1092S Черен Тонер (2,000 страници) Производителността на тонера е оптимизирана за принтер Samsung. Гарантира еднородно качество на печат. Лесна поддръжка и управление. Технология за наблюдение на консумативите уведомява потребителите, когато тонерът намалява или касетата трябва да бъде сменена.

Отговорно рециклиране на батериите

 • Европейската директива относно батериите и акумулаторите цели да сведе до минимум ефекта на батериите върху околната среда и да окуражи рециклирането на материалите, които съдържат. Във Великобритания, разпоредбите за рециклиране на батерии и акумулатори (акумулаторни батерии) бяха въведени през 2009 г. Разпоредбите за отпадъците от батериите целят значително да увеличат събирането и рециклирането на използваните преносими батерии във Великобритания от 3% през 2007 г. до 25% през 2012 г. до най-малко 45% през 2016 г.

 • Символът на батерията върху даден продукт или опаковката му показва, че продуктът не може да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Освен това, отговорност на клиента е да изхвърля своите използвани батерии в пунктовете за събиране на отпадъци, за да могат да бъдат рециклирани. Разделното събиране и рециклиране на батерии при изхвърлянето им ще помогне за опазване на природните ресурси и ще гарантира, че те се рециклират по начин, защитаващ човешкото здраве и околната среда. Пълен списък с центрове за рециклиране на батерии можете да видите на адрес: www.recycle-more.co.uk

 • Всички продукти на Samsung, които попадат в рамките на Директивата за батериите, отговарят на изискванията за батерии и акумулатори във Великобритания. В съответствие със законите на страната, SAMSUNG Electronics (UK) Ltd участва в одобрен план за съвместимост за производители на батерии. С този план батериите се събират, третират и изхвърлят от името на Samsung.

MLT-D1092S Черен Тонер (2,000 страници)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общ преглед

 • Value Added Function

  Производителността на тонера е оптимизирана за принтер Samsung. Гарантира еднородно качество на печат. Лесна поддръжка и управление. Технология за наблюдение на консумативите уведомява потребителите, когато тонерът намалява или касетата трябва да бъде сменена.

Общи характеристики

 • Съвместимост

  SCX-4300

 • Page Yield

  Средно 2.000 стандартни страници Обявените капацитети са в съответствие с ISO / IEC 19.752.

ПОКАЗВАНЕ НА ОЩЕ СПЕЦИФИКАЦИИРазширяване

Unit Box

 • Unit Box Dimension (WxDxH)

  325 x 115 x 168 mm

 • Unit Box Weight (Cartridge+Cushion+Box+other Packaing Materials (i.e. PE Bag))

  1.000 g

 • Unit Cartridge Weight (Cartridge only)

  700 g

Master Box

 • Master Box Dimension (WxDxH)

  356 x 340 x 260 mm

 • No. of Unit in Master Box

  4

Pallet

 • Размери (ШxДxВ)
  Pallet

  20-футов контейнер: 3 x 2 x 8 слой = 48 / палет
  48 x 16 палет = 768 мастербокса
  40-футов контейнер: 3 x 2 x 8 слой = 48 / палет
  48 x 34 палет = 1.632 мастербокса

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING