ПОЧИСТВАЙТЕ ПО-ЛЕСНО С ПО-МАЛКО ЕНЕРГИЯ И УСИЛИЯ

DIM и 10 години гаранция
Същото силно засмукване
с по-малко енергия

Можете да очаквате същата голяма смукателна мощност* от
моделите ECO с DIM, които същевременно използват много
по-малко електричество.

Освен това DIM предлага по-голяма издръжливост - до 2.000 часа,
или с други думи - 30 години време за почистване – и то с 10
години гаранция


Със смукателна мощност 210 W цифровият инверторен мотор употребява 750 W, а старият модел употребява 900 W. Тази графика показва спестяването на енергия. * В сравнение с обикновения мотор Samsung във VC7000 Motion Sync.

ПОЧИСТВАЙТЕ ПО-ЛЕСНО С ПО-МАЛКО ЕНЕРГИЯ И УСИЛИЯ

DIM и 10 години гаранция
Същото силно засмукване с по-малко енергия
Можете да очаквате същата голяма смукателна мощност* от моделите ECO с DIM, които същевременно използват много по-малко електричество.

Освен това DIM предлага по-голяма издръжливост - до 2.000 часа, или с други думи - 30 години време за почистване – и то с 10 години гаранция

Има маркировка за 10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ и увеличен корпус на прахосмукачка Samsung ECO. Със смукателна мощност 210 W цифровият инверторен мотор употребява 750 W, а старият модел употребява 900 W. Тази графика показва спестяването на енергия. Има маркировка за 10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ и увеличен корпус на прахосмукачка Samsung ECO.

Нова двустепенна четка
По-широко покритие, засмуква повече прах* Новата двустепенна четка има по-широка повърхност, която засмуква повече прах. Можете да очаквате същата ефективност при почистване, както обикновено, но с по-нисък разход на енергия

Нова двустепенна четка
По-широко покритие, засмуква повече прах* Новата двустепенна четка има по-широка повърхност, която засмуква повече прах. Можете да очаквате същата ефективност при почистване, както обикновено, но с по-нисък разход на енергия

 • Широка четка

  Широка повърхност позволява засмукване на повече прах

   
  Четката на прахосмукачка Samsung ECO е увеличена и разширената й повърхност е изразена с помощта на стрелка.
 • Гъвкав маркуч

  Чрез прилагането на гъвкав маркуч между четката и тръбата,
  четката прилепва равномерно към пода и така свежда до минимум изтичането на въздух
  Увеличен е детайлът с гъвкавия маркуч на новата двустепенна четка.

Количество прах (%) събирано с новата двустепенна четка

Сцена на почистване както със стария модел, така и с прахосмукачка Samsung ECO – Показва, че прахосмукачката Samsung ECO абсорбира с 12% повече прах от стария модел.

* Въз основа на вътрешни тестове на NB900 със Samsung VC5000 с консумация на енергия 1.500 W
спрямо NB250 със Samsung серия SC43 с консумация на енергия 1.600 W.

 • Широка четка

  Широка повърхност позволява засмукване на повече прах
  Четката на прахосмукачка Samsung ECO е увеличена и разширената й повърхност е изразена с помощта на стрелка.
 • Гъвкав маркуч

  Чрез прилагането на гъвкав маркуч между четката и тръбата, четката прилепва равномерно към пода и така свежда до минимум изтичането на въздух
  Увеличен е детайлът с гъвкавия маркуч на новата двустепенна четка.

Количество прах (%) събирано
с новата двустепенна четка

Сцена на почистване както със стария модел, така и с прахосмукачка Samsung ECO – Показва, че прахосмукачката Samsung ECO абсорбира с 12% повече прах от стария модел.

* Въз основа на вътрешни тестове на NB900 със Samsung VC5000 с консумация на енергия 1.500 W
спрямо NB250 със Samsung серия SC43 с консумация на енергия 1.600 W.