Енергийни етикети за прахосмукачки
Всички прахосмукачки Samsung имат енергиен етикет за ЕС с максимална номинална входна мощност от 1.600 W, минимално
прахосъбиране върху килими от 71%, минимално прахосъбиране върху твърди подови настилки от 96% и минимално филтриране
на праха от 99%. Samsung е посветена на това да намира начини да намалява потреблението на енергия и да направи
ефективността в почистването по-прозрачна за клиента.

Лесно можете да разберете как се справя прахосмукачката ECO по отношение на енергийната ефективност, средното потребление на
енергия, нивото на шума и класа на ре-емисия на прах. Можете също така да проверите класа на ефективност в почистването както
върху килими, така и върху твърди подови настилки.

Енергийни етикети за прахосмукачки
Всички прахосмукачки Samsung имат енергиен етикет за ЕС с максимална номинална входна мощност от 1.600 W, минимално прахосъбиране върху килими от 71%, минимално прахосъбиране върху твърди подови настилки от 96% и минимално филтриране на праха от 99%. Samsung е посветена на това да намира начини да намалява потреблението на енергия и да направи ефективността в почистването по-прозрачна за клиента.

Лесно можете да разберете как се справя прахосмукачката ECO по отношение на енергийната ефективност, средното потребление на енергия, нивото на шума и класа на ре-емисия на прах. Можете също така да проверите класа на ефективност в почистването както върху килими, така и върху твърди подови настилки.

Изображението е мостра за енергийния етикет за ЕС за прахосмукачки. То съдържа енергиен рейтинг, годишно потребление на енергия, емисии на прах, ниво на шума, ефективност при почистване на килими и ефективност при почистване на твърди подови настилки. Изображението е мостра за енергийния етикет за ЕС за прахосмукачки. То съдържа енергиен рейтинг, годишно потребление на енергия, емисии на прах, ниво на шума, ефективност при почистване на килими и ефективност при почистване на твърди подови настилки.

Как се разчитат енергийните рейтинги
1. Енергиен рейтинг Тъмнозеленото най-отгоре обозначава високо ефикасен продукт, а червеното - ниско ефикасен продукт

2. Годишна консумация на енергия Количеството енергия, което уредът ще използва в продължение на една година

3. Ре-емисия на прах Количеството прах във въздуха, което се изпуска от уреда

4. Ниво на шума Нивото на шума, произвеждан от машината, в децибели

5. Ефективност при почистване на килими Оценка за това колко прах събира уредът от килими

6. Ефективност при почистване на твърди подови настилки Оценка за това колко прах събира уредът от твърди подови настилки и фуги

Как се разчитат енергийните рейтинги
1. Енергиен рейтинг Тъмнозеленото най-отгоре обозначава високо ефикасен продукт, а червеното - ниско ефикасен продукт

2. Годишна консумация на енергия Количеството енергия, което уредът ще използва в продължение на една година

3. Ре-емисия на прах Количеството прах във въздуха, което се изпуска от уреда

4. Ниво на шума Нивото на шума, произвеждан от машината, в децибели

5. Ефективност при почистване на килими Оценка за това колко прах събира уредът от килими

6. Ефективност при почистване на твърди подови настилки Оценка за това колко прах събира уредът от твърди подови настилки и фуги