Гамата Samsung ECO от най-висок клас* се състои от прахосмукачки с торбичка и с касета без торбичка и изправени прахосмукачки с оценка A по отношение на енергийния рейтинг и ефективността при почистване на твърди подови настилки. Без значение коя от прахосмукачките ECO изберете, ще бъдете с една крачка по-близо до екологично съобразния живот. Възползвайте се от мощно засмукване и по-голяма ефикасност, като същевременно ползвате по-малко електричество.

Гамата Samsung ECO от най-висок клас* се състои от прахосмукачки с торбичка и с касета без торбичка и изправени прахосмукачки
с оценка A по отношение на енергийния рейтинг и ефективността при почистване на твърди подови настилки. Без значение коя от
прахосмукачките ECO изберете, ще бъдете с една крачка по-близо до екологично съобразния живот. Възползвайте се от мощно
засмукване и по-голяма ефикасност, като същевременно ползвате по-малко електричество.

Без торбичка енергиен рейтинг / Ефективност при почистване на твърди подови настилки Без торбичка енергиен рейтинг / Ефективност при почистване на твърди подови настилки
 • Motion Sync VC8000
 • Motion Sync VC7000
 • VC5000
 • Motion Sync Compact VC 7000
 • Light & Compact VC4000
 • Motion Sync VC8000
 • Motion Sync VC7000
 • VC5000
 • Motion Sync Compact VC 7000
 • Light & Compact VC4000
С торбичка енергиен рейтинг / Ефективност при почистване на твърди подови настилки С торбичка енергиен рейтинг / Ефективност при почистване на твърди подови настилки
 • VC6000
 • VC3000
 • VC6000
 • VC3000
Изправени Енергиен рейтинг / Ефективност при почистване на твърди подови настилки Изправени Енергиен рейтинг / Ефективност при почистване на твърди подови настилки
 • Motion Sync Upright VU7000
 • Motion Sync Upright VU4000
 • Lift & Clean VU3000
 • Motion Sync Upright VU7000
 • Motion Sync Upright VU4000
 • Lift & Clean VU3000
 • * На тази страница са показани само модели с оценка A.
 • * На тази страница са показани само модели с оценка A.