Air view I

Когато посочите екрана с пръст и задържите известно време, се активира функцията "Air view".

Преглед на информация (S Planner)

Вижте повече детайли в S planner като посочите с пръст дадено събитие.

ОПИТАЙТЕ

Преглед на информация (Галерия)

Разгледайте снимките в албум като посочите албума с пръст.

ОПИТАЙТЕ

Преглед на информация (Съобщения)

Прегледайте пълния текст на дадено съобщение като посочите с пръст съкратения текст.

ОПИТАЙТЕ

*Предлагането на услугите е различно в различните страни.
**Всички изображения и функции могат да бъдат променени